Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 24, Sayfalar 21 - 43 2020-05-21

Industrial 4.0 Applications of The General Directorate of Land Registry and Cadastre
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI

Mesut MEZKİT [1]


The new industrial revolution, which is believed to shape the production and service models of the information age and which is also seen in practices, stands before us in the 21st century: Industry 4.0" or "4th Industrial Revolution”. It is obvious that in the production systems and in the private and public institutions that serve, it will not be able to resist this transformation. Intelligent systems that will form Industry 4.0 can be provided by the interactive work of innovative approaches, new technologies, computers with advanced technologies, new software and qualified human resources. How will this process shape the industry of the future? Where will the concepts such as "Internet of Things," "Cloud Computing," "Production Cloud," "Augmented Reality" be in the Industry 4.0 revolution in this process? With questions like this, Electronic applications of the General Directorate of Land Registry and Cadastre GDLRC will be discussed and tried to be explained. The qualification of the public institution will discuss the benefits of digital drills at the moment and in the near future, to service recipients, and how the digital environments of both service providers and areas will be shaped and ready to enter this period
Bilgi çağının üretim hizmet modellerini şekillendireceğine inanılan, uygulamalarda da görülen yeni sanayi ihtilali ya da devrimi 21. Yüzyılda karşımızda durmaktadır: “Endüstri 4.0” veya “4.Endüstri Devrimi”. Üretim sistemlerinde ve hizmet veren özel ve kamu kuramlarında bu dönüşüme bigâne kalamayacağı aşikâr. Endüstri 4.0’ı oluşturacak akıllı sistemler, yenilikçi yaklaşımların, yeni teknolojilerin, ileri teknolojilere sahip bilgisayarların, yeni yazılımların ve nitelikli insan kaynağının etkileşimli çalışması ile sağlanabilmektedir. Bu süreç geleceğin endüstrisini nasıl şekillendirecek? “Nesnelerin İnterneti,” “Bulut Bilişim,” Üretim Bulutu,” “Artırılmış Gerçeklik” gibi kavramlar bu süreçte Endüstri 4.0 devriminin neresinde olacak? gibi sorularla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün TKGM elektronik uygulamaları ele alınacak ve açıklanmaya çalışılacaktır. Kamu kurumu niteliği ile an ve yakın gelecekte dijital tatbikatların hizmet alıcılarına ne gibi fayda getirdiği ve bu uygulamalara hem hizmet sunanların hem de alanların yeni safhada dijital ortamlarının nasıl şekilleneceği ve bu döneme nasıl hazır girilebileceği konuları tartışılacaktır
  • ActionCOACH (2017-Temmuz). Hedef Belirlemek için S.M.A.R.T Tekniğini Kullanın. 28 (07), 25.11.2019 tarihi saat 10.53’te https://www.actioncoachturkey.com/ hedef-belirlemek-icin-smartteknigini-kullanin/ adresinden alınmıştır.
  • Adebayo, Adelaja Oluwaseun ve Chaubey, Mani Shanker ve Numbu, Levis Petiho (2019, February). “Industry 4.0: The Fourth Industrial Revolution And How It Relates To The Application Of Internet Of Things” Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) ISSN: 2458- 925X Vol. 5 Issue 2, 2477-2482
  • Adlı, M. Z. (2019a, Temmuz). Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Dijitalleşme Süreci Hızlanacak, 14 Ekim 2019 tarihinde Saat 15.50’de https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/tap u-ve-kadastro-islemlerindedijitallesme-sureci-hizlanac0198ak adresinden alınmıştır.
  • Adlı, M.Z. (2019b, Mayıs): Şirketlerin tapu başvurularında yeni donem, 15 Kasım 2019 tarihi saat 15.23’te https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sirk etlerin-tapu-basvurularinda-yenidonem/1160425 adresinden alınmıştır.
  • Albert, M. (2015): Seven Things to Know About the Internet of Things (IoT) and Industry 4.0, Modern Machine shop. January
  • Atar, A.(2019, Şubat). Takasbank'tan yabancı yatırımcıya kolaylık. Anadolu Ajansı.08.(02). 15.11.2019.https://www.aa.com.tr/tr/e konomi/takasbanktan-yabanciyatirimciya-kolaylik/1386946 /15.25
  • Ateş, H. vd., TYEC Project, Türkiye’de Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi “ Tapu Hizmetlerinde Etik, Araştırması Araştırma Raporu” Araştırma No: 6, Mayıs-2009.
  • Brzezinski, Z. (1994): Kontrolden Çıkmış Dünya-Yirmibirinci Yüzyılın Arifesinde Dünya Çapında Karmaşa- (Terc.: H. Mememencioğlu). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  • Cumhurbaşkanlığı 4 Sayılı Kararnamesi (2018, Temmuz): Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili, Kurum ve Kuruluşlar, Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mesut MEZKİT
Kurum: Doktora Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 21 Mayıs 2020

Bibtex @ { yenifikirjournal923211, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {21 - 43}, doi = {}, title = {TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Mezkit, Mesut} }
APA Mezkit, M . (2020). TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI . Yeni Fikir Dergisi , 12 (24) , 21-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61757/923211
MLA Mezkit, M . "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI" . Yeni Fikir Dergisi 12 (2020 ): 21-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61757/923211>
Chicago Mezkit, M . "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI". Yeni Fikir Dergisi 12 (2020 ): 21-43
RIS TY - JOUR T1 - TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI AU - Mesut Mezkit Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 43 VL - 12 IS - 24 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI %A Mesut Mezkit %T TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI %D 2020 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 12 %N 24 %R %U
ISNAD Mezkit, Mesut . "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI". Yeni Fikir Dergisi 12 / 24 (Mayıs 2020): 21-43 .
AMA Mezkit M . TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2020; 12(24): 21-43.
Vancouver Mezkit M . TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI. Yeni Fikir Dergisi. 2020; 12(24): 21-43.
IEEE M. Mezkit , "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI", Yeni Fikir Dergisi, c. 12, sayı. 24, ss. 21-43, May. 2020