Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 25, Sayfalar 32 - 42 2020-11-22

Bahar-Yaz ve Güz-Kış dönemi olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.
Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği

Narıngül MARGAZİEVA [1]


The development of the tourism industry necessitates the tourism businesses operating within its structure to proceed in many directions such as the number, variety, and services offered. In this concept, hotel businesses must be able to respond to changing consumer demands, needs, and expectations to survive in competitive conditions. Promotion efforts of hotels are important in terms of promoting services to consumers, persuading them, and providing feedback. The study aims to investigate the promotion efforts of hotel businesses in Kyrgyzstan, which has been declared as a tourism priority sector, and to determine the promotion tools and current practices used. In the result of the study, it has been founded that the hotels participating in the research lead the internet in promotion, web pages offer very few opportunities for customers, but very few hotels offer services such as online booking and virtual touring the hotel. Another result of the study is that promotion studies differ according to the regions where the hotels are located. For example, resort hotels in Issyk-Kul give importance to participating in fairs, but the hotels in Bishkek don't
Turizm endüstrisinin gelişimi, bünyesinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde sayı, çeşit ve sunulan hizmetler gibi birçok yönde ilerlemelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlantıda, otel işletmeleri rekabet şartlarında ayakta kalabilmek için değişen tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmelidir. Otel işletmelerinin tutundurma çabaları, tüketicilere hizmetlerin tanıtımı, ikna edilmesi ve geri bildirimin sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, turizm öncelikli sektör olarak ilan edilen Kırgızistan’da otel işletmelerinin tutundurma çabalarını araştırmak, kullanılan tutundurma araçlarını ve mevcut uygulamalarını tespit etmektir. Çalışma sonucunda, araştırmaya katılan işletmelerin tanıtımda internete öncülük vermelerine rağmen, web sayfaları müşteriler açısından çok az olanakları sunduğu, online rezervasyon, oteli sanal gezme gibi hizmetleri sunan işletmelerin çok az olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya konulan diğer bir özellik, işletmelerin bulunduğu bölgelere göre tutundurma çalışmalarının farklılık göstermesidir. Örneğin, Isık-Göl’de bulunan resort oteller fuarlara katılmaya önem verirken, Bişkek şehrinde bulunan otellerin tutundurma çalışmaları kapsamında fuarlar yer almamaktadır
 • Akbaba, A., Şahin, T. ve Mutlu, Ç. (2012). Otel İşletmelerinin Tüketicilere Yönelik Kullandıkları Satış Geliştirme Araçları: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma. Turizm ve Arastırma Dergisi, 1(1), 53- 68.
 • Cırgalbekov (Жыргалбеков), T. (1996). История туризма в Кыргызстане. БАИС, Бишкек.
 • Ersoy, A. ve Gülmez, M. (2013). Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (24) 1, 23 - 40.
 • İnal, E., İri, R., Sezgin, M. (2010). Turizm İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bodrum Yöresinde Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7 (14), 285-308.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48. doi:10.5455/jmood.20160307122823
 • Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesi, http://stat.kg/kg/publications/sbornik-turizm-vkyrgyzstane/
 • Kurbatskaya, T.B., Dobrotvorskaya, S.G. ve Ustin, P.N. (2015). Hotel Business Adverstising Specificity and its Psychological Examination Procedure. İnternational Review of Management and Marketing. 5 (special issue), 73- 78.
 • Peregudova (Перегудова), S. (1989). Таш Рабат (По материалам архитектурно-археологического исследования). “Илим”, Фрунзе.
 • Rızaoğlu, B. (2004) Turizm Pazarlaması. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Solmaz, S. A. (2019). Otel İşletmelerinde Uygulanan Reklam Stratejileri: İstanbul Örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 487-507.
 • Tayfun, A., Akgöz, E., Margazieva, N. ve Asanova, K. (2020). İşletmeler İçin Turizm Yatırım Potansiyelinin Belirlenmesi: Kırgızistan Örneği. İşletme Araştirmalari Dergisi.. 12(1), 693-704. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.871
 • Yankeviç ve Bezrukova (Янкевич, В.С. и Безрукова, Н.Л.) (2002). Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт. «Финансы и статистика», Москва.
 • Yetgin, D. (2009). Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Satış Geliştirme Yöntemlerinin Etkisi: Bodrum Örneği. T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldız, E., Sevim, B., Akgül, B. (2013). Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1), 001-022.
 • Zhumatayeva, M. (2006). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Tutundurma Faaliyetleri (Kazakistan Örneği). T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Narıngül MARGAZİEVA
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Mayıs 2021
Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Kasım 2020

Bibtex @ { yenifikirjournal923226, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {32 - 42}, doi = {}, title = {Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği}, key = {cite}, author = {Margazieva, Narıngül} }
APA Margazieva, N . (2020). Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği . Yeni Fikir Dergisi , 12 (25) , 32-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61758/923226
MLA Margazieva, N . "Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği" . Yeni Fikir Dergisi 12 (2020 ): 32-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61758/923226>
Chicago Margazieva, N . "Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği". Yeni Fikir Dergisi 12 (2020 ): 32-42
RIS TY - JOUR T1 - Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği AU - Narıngül Margazieva Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 42 VL - 12 IS - 25 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği %A Narıngül Margazieva %T Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği %D 2020 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 12 %N 25 %R %U
ISNAD Margazieva, Narıngül . "Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği". Yeni Fikir Dergisi 12 / 25 (Kasım 2020): 32-42 .
AMA Margazieva N . Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2020; 12(25): 32-42.
Vancouver Margazieva N . Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği. Yeni Fikir Dergisi. 2020; 12(25): 32-42.
IEEE N. Margazieva , "Otel İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Kırgızistan Örneği", Yeni Fikir Dergisi, c. 12, sayı. 25, ss. 32-42, Kas. 2020