Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bell Ringing in Latin Pera: Sounds and Silence

Yıl 2022, Cilt: 4, 67 - 79, 31.12.2022
https://doi.org/10.53979/yillik.2022.4

Öz

The cultural and architectural history of Pera, also known as Galata, has been the focus of many studies. However, its soundscape has not attracted much scholarly interest to date. The present study fills part of this gap by tracing the history of bell ringing in the settlement. Written and material evidence sheds light on the use of bells by the Latin community of Pera from the period of Genoese rule until the late Ottoman Empire. Sounds and silence provide new insights into the long history of the Latin presence in Pera and its evolution throughout the centuries.

Teşekkür

I want to thank Eric R. Dursteler and Hasan Sercan Sağlam for having read this article. I am greatly indebted to the latter, who provided references before and after the study was drafted. These improved the text considerably. Any remaining mistakes are my own.

Kaynakça

  • Avery, Victoria. Vulcan’s Forge in Venus’ City: The Story of Bronze in Venice, 1350–1650. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  • Balletto, Laura. “Brevi note su Pera genovese a metà del XIV secolo.” In Shipping, Trade and Crusade in the Medieval Mediterranean: Studies in Honour of John Pryor, edited by R. Gertwagen and E. Jeffreys, 197–222. Farnham: Ashgate, 2012.
  • Barbarossa, Cristina. Campane e campanari nella Liguria di Levante. Chiavari: Grafica Piemme. 2006.
  • Belgrano, Luigi Tommaso. “Documenti riguardanti la colonia genovese di Pera.” Atti della società ligure di storia patria 13 (1877): 99–417, 932–1003.
  • Belin, François Alphonse. Histoire de la latinité de Constantinople. Paris: Alphonse Picard, 1894.

Latin Pera’da Çan Çalmak: Sesler ve Sessizlik

Yıl 2022, Cilt: 4, 67 - 79, 31.12.2022
https://doi.org/10.53979/yillik.2022.4

Öz

Pera ya da Galata’nın kültür ve mimarlık tarihi birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak bölgenin ses peyzajı (soundscape) araştırmacıların şimdiye değin çok ilgisini çekmemiştir. Bu çalışma, bu eksikliği kısmen giderme amacıyla bölgede çan çalmanın tarihine bakıyor. Yazılı ve maddi bulgular, Pera’nın Latin cemaatinin çan kullanımının, bölgedeki Ceneviz idaresinden geç Osmanlı dönemine uzanan tarihine ışık tutuyor. Ses ve sessizlik, Pera’daki Latin varlığının uzun geçmişine ve yüzyıllar içindeki değişimine dair yeni bir bakış sağlıyor.

Kaynakça

  • Avery, Victoria. Vulcan’s Forge in Venus’ City: The Story of Bronze in Venice, 1350–1650. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  • Balletto, Laura. “Brevi note su Pera genovese a metà del XIV secolo.” In Shipping, Trade and Crusade in the Medieval Mediterranean: Studies in Honour of John Pryor, edited by R. Gertwagen and E. Jeffreys, 197–222. Farnham: Ashgate, 2012.
  • Barbarossa, Cristina. Campane e campanari nella Liguria di Levante. Chiavari: Grafica Piemme. 2006.
  • Belgrano, Luigi Tommaso. “Documenti riguardanti la colonia genovese di Pera.” Atti della società ligure di storia patria 13 (1877): 99–417, 932–1003.
  • Belin, François Alphonse. Histoire de la latinité de Constantinople. Paris: Alphonse Picard, 1894.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kültürel çalışmalar, Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Alex RODRİGUEZ SUAREZ
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-5960-3226
Spain

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 11 Şubat 2022
Kabul Tarihi 20 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4

Kaynak Göster

Chicago Rodriguez Suarez, A. "Bell Ringing in Latin Pera: Sounds and Silence". YILLIK: Annual of Istanbul Studies 4 (2022 ): 67-79