Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 67 - 88, 31.12.2018

Öz

Medya sektörünün vazgeçilmez kitle iletişim organlarından biri olan televizyon, izleyiciyi kendine bağlamak için genellikle dizileri kullanır. Gün geçtikçe dizilerin sayısının artmasıyla yapım şirketleri ortaya çıkardıkları farklı uygulamalarla rakiplerinden bir adım önde olmaya çalışırlar. Bunun için gelişen rekabet ortamında yapım şirketleri, pazarlama adına sosyal medyada var olma gibi çeşitli yollara başvurmanın yanı sıra grafik tasarım bağlamında görsel göstergeler de kullanmaya başlamıştır. Dizilerin tanınmasında ve tüketicinin hafızasında yer almasında kullanılan en önemli görsel gösterge logodur. Birkaç yıl öncesine gidildiğinde dizi filmlerin isimleri, dizi başlangıcında sıradan bir fontla yazılarak kullanılıyordu. Ancak, bugün hemen hemen her dizi filmine ait bir logotayp (logotype) bulunmakta ve afiş, reklam ve jenerik gibi çeşitli yerlerde kullanım alanları mevcuttur. Artık, dizi film logoları imza ya da görsel  bir kimlik görevini üstlenir.

Bu araştırmada  yerli ve yabancı dizi film logo örneklerine yer vererek, logo ile dizi içeriği ilişkisi ve bu logoların estetik nitelikleri ortaya konulacaktır. Logoların analizleri yapılarak dizilerin kimliğiyle örtüşen ya da örtüşmeyen noktaları belirlenecektir. Araştırmanın kavramsal çerçevesi logo kullanan yabancı ve yerli dizilere ait tasarımlarla sınırlandırılmıştır.

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAkın, Z. E. (2006). Görsel İletişimde Mağaradan Markaya, İstanbul: Alternatif Yayıncılık.Aldemir, M. E. (2011). İmaj Yönetimi ve Kurtlar Vadisi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kırıkkale.Bal, H. (2016). İletişim Sosyolojisi, Bursa: Sentez Yayınları. Erdoğan, İ., Korkmaz, A. (1990). İletişim ve Toplum, Ankara: Bilgi Yayınevi.Henderson, P., Joseph A. (1988). Guidelines For Selecting or Modifiying Logos. Journal of Marketin, April, 62(2), 14-31.Keş, Y., Sedat, K. (2015). Elektronik Yayıncılık ve Web Tasarım, İstanbul: Hiperlink Yayınları.Kitle iletişimi. (2006). 2 Mayıs 2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b8a51a5304211.63973952 adresinden ulaşıldı. Parkan M. (1989). Dizi Film ve Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Dergisi, (7), 80.Pektaş, H. (2010). 12 Aralık 2017 tarihinde http://www.hasippektas.com/marka.html adresinden ulaşıldı.Rengin Küçükerdoğan ve diğerleri. (2002). Etkili İletişim Terimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.Sarıkavak, N. K. (2009). Çağdaş Tipografinin Temelleri, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.Sarıkavak, N. K. (2017). Marka ve Tipografi. III. Ankara Marka Festivali (213-14-15 Aralık 2017), Ankara Ticaret Odası/Congressium, Ankara.Star Wars. 12 Kasım 2017 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Yıldız_Savaşları adresinden ulaşıldı.Star Wars logo. 12 Kasım 2017 https://www.visualnews.com/2013/08/16/the-storied-evolution-of-the-star-wars-logo/ adresinden ulaşıldı.Şenyurt, C. (2008). Türk Televizyon Dizilerinde Kadın İmajı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Tanrıvermiş, Ş. (2007). Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Taranç, R. (1991). Televizyon Dizi Filmlerinde Estetik Sorunları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Tomak, A. (2011). Kurum Kimliği Kapsamında Türkiye’deki Bazı Süpermarket Logolarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları, (19), 15-35. Tuik, (2015). 2014-2015 Zaman Kullanım Araştırması. Sayı: 18627, Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni (04 Aralık 2015). 02.03.2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627 adresinden ulaşıldı.Vikings, 04 Nisan 2018 tarihinde http://ww w.un derconsiderat ion.com/brandnew/archives/ vikings_t v_series.php#.WGqc-TLBKgQ adresinden ulaşıldı.Wright, C. R. (1959). Mass Communication: A Soscial Perspective, NY: Random House.Yücel, G. (1999). Türk Sineması, Görüntü ve İdeoloji, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 67 - 88, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAkın, Z. E. (2006). Görsel İletişimde Mağaradan Markaya, İstanbul: Alternatif Yayıncılık.Aldemir, M. E. (2011). İmaj Yönetimi ve Kurtlar Vadisi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kırıkkale.Bal, H. (2016). İletişim Sosyolojisi, Bursa: Sentez Yayınları. Erdoğan, İ., Korkmaz, A. (1990). İletişim ve Toplum, Ankara: Bilgi Yayınevi.Henderson, P., Joseph A. (1988). Guidelines For Selecting or Modifiying Logos. Journal of Marketin, April, 62(2), 14-31.Keş, Y., Sedat, K. (2015). Elektronik Yayıncılık ve Web Tasarım, İstanbul: Hiperlink Yayınları.Kitle iletişimi. (2006). 2 Mayıs 2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b8a51a5304211.63973952 adresinden ulaşıldı. Parkan M. (1989). Dizi Film ve Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Dergisi, (7), 80.Pektaş, H. (2010). 12 Aralık 2017 tarihinde http://www.hasippektas.com/marka.html adresinden ulaşıldı.Rengin Küçükerdoğan ve diğerleri. (2002). Etkili İletişim Terimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.Sarıkavak, N. K. (2009). Çağdaş Tipografinin Temelleri, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.Sarıkavak, N. K. (2017). Marka ve Tipografi. III. Ankara Marka Festivali (213-14-15 Aralık 2017), Ankara Ticaret Odası/Congressium, Ankara.Star Wars. 12 Kasım 2017 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Yıldız_Savaşları adresinden ulaşıldı.Star Wars logo. 12 Kasım 2017 https://www.visualnews.com/2013/08/16/the-storied-evolution-of-the-star-wars-logo/ adresinden ulaşıldı.Şenyurt, C. (2008). Türk Televizyon Dizilerinde Kadın İmajı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Tanrıvermiş, Ş. (2007). Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Taranç, R. (1991). Televizyon Dizi Filmlerinde Estetik Sorunları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Tomak, A. (2011). Kurum Kimliği Kapsamında Türkiye’deki Bazı Süpermarket Logolarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları, (19), 15-35. Tuik, (2015). 2014-2015 Zaman Kullanım Araştırması. Sayı: 18627, Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni (04 Aralık 2015). 02.03.2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627 adresinden ulaşıldı.Vikings, 04 Nisan 2018 tarihinde http://ww w.un derconsiderat ion.com/brandnew/archives/ vikings_t v_series.php#.WGqc-TLBKgQ adresinden ulaşıldı.Wright, C. R. (1959). Mass Communication: A Soscial Perspective, NY: Random House.Yücel, G. (1999). Türk Sineması, Görüntü ve İdeoloji, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf KEŞ (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi
Türkiye


Münire YILDIZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
0000-0003-2064-9555
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yjad458885, journal = {Yıldız Journal of Art and Design}, issn = {}, eissn = {2149-1755}, address = {}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {67 - 88}, doi = {}, title = {TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO}, key = {cite}, author = {Keş, Yusuf and Yıldız, Münire} }
APA Keş, Y. & Yıldız, M. (2018). TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO . Yıldız Journal of Art and Design , 5 (2) , 67-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjad/issue/41995/458885
MLA Keş, Y. , Yıldız, M. "TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO" . Yıldız Journal of Art and Design 5 (2018 ): 67-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjad/issue/41995/458885>
Chicago Keş, Y. , Yıldız, M. "TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO". Yıldız Journal of Art and Design 5 (2018 ): 67-88
RIS TY - JOUR T1 - TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO AU - Yusuf Keş , Münire Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldız Journal of Art and Design JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 88 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-1755 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldız Journal of Art and Design TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO %A Yusuf Keş , Münire Yıldız %T TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO %D 2018 %J Yıldız Journal of Art and Design %P -2149-1755 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Keş, Yusuf , Yıldız, Münire . "TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO". Yıldız Journal of Art and Design 5 / 2 (Aralık 2018): 67-88 .
AMA Keş Y. , Yıldız M. TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO. YJAD. 2018; 5(2): 67-88.
Vancouver Keş Y. , Yıldız M. TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO. Yıldız Journal of Art and Design. 2018; 5(2): 67-88.
IEEE Y. Keş ve M. Yıldız , "TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO", Yıldız Journal of Art and Design, c. 5, sayı. 2, ss. 67-88, Ara. 2019

Etik kurul onayı belgesi yüklenmesi zorunludur.