Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 435 - 452 2019-08-28

Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Vergi Takozu
Tax Wedge in Turkey and Other OECD Countries

Ercan UŞUN [1]


Vergi takozu bir işçinin işverene toplam maliyeti ile işçinin eline geçen net ücret arasındaki farkı ifade eden bir kavramdır. İşçinin brüt ücretinden yapılan yasal kesintiler ve işveren tarafından yapılan zorunlu ödemelerdeki değişim vergi takozunu etkilemektedir. Vergi takozundaki değişimin ise, bir ülkede işgücü maliyeti, işsizlik ve kayıt dışı istihdamı etkilediği kabul edilmektedir. Bu itibarla, uluslararası karşılaştırmalarda vergi takozu oranları, işgücü maliyeti, işsizlik ve kayıt dışı istihdamın önemli bir göstergesidir. Bu çalışmada, Türkiye ve diğer OECD ülkelerindeki vergi takozu oranları karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte, vergi takozunun farklı ülkelerdeki artış ve azalışına yol açan düzenlemeler açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın amacı, farklı ülke deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye için önerilerde bulunmaktır.

                Anahtar Kelimeler: Vergi takozu, işgücü vergilendirmesi, işgücü maliyetleri

                Jel Sınıflandırması: H24, J32, H20

Tax wedge is a term which states the difference between workers' take-home pay and what it costs to employ them. The withholdings from the gross wage and the change in the obligatory payment made by the employer affect the tax wedge. It is agreed that this change in tax wedge affects the labour cost, unemployment and the shadow employment. Therefore, tax wedge rates is a significant indicator of  the labour cost, unemployment and the shadow employment  in international comparisons. In this study, the  tax wedge rates in Turkey and other OECD countries are analysed comparatively, and the regulations leading to the increase and reduction of tax wedge in different countries are assessed. The aim of this study is to make some suggestions for Turkey by means of the experiences from different countries. 

Key Words: Tax wedge, labor taxation, labor costs

Jel Classification: H24, J32, H20

vergi takozu, vergi kaması
  • Referans1:NAR Mehmet. (2015). Ücret gelirleri üzerindeki vergi yükü: vergi takozu uygulaması. International Journal of Human Sciences, 12(1), 685-705
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1890-1259
Yazar: Ercan UŞUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Uşun, E . (2019). Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Vergi Takozu . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 435-452 . DOI: 10.18657/yonveek.507622