Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 515 - 527 2019-08-28

Estimating Money Demand Function for Holding Demand Deposits
Vadesiz Mevduat Tutumu İçin Para Talebi Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi

Levent KORAP [1]


In this paper, a real money demand function for demand deposits is tried to be estimated by using contemporaneous autoregressive distributed lag bounds testing approach. The real income elasticity for money demand has been found as 1.92, which is related to that the relationship between real income and real money balances tends to affect the demand conditions through the inverse of the monetary velocity of circulation. Interest semi-elasticity and inflation semi-elasticity of real money demand have been obtained as -0.41 and -0.56, respectively, which are also attributed to that economic agents accept the interest rate and inflation rate as an important alternative cost when determining the narrowly defined monetary holdings. The error correction modeling indicates that divergence from the long run money demand relationship is corrected 16% in one period, that is, equilibrium conditions are re-established within about six periods. Following these findings, in designing and implementation process of monetary policy, the estimated knowledge as for the narrowly defined monetary aggregates and the theory based relationships between these aggregates must be considered crucially by the policy makers and this knowledge must especially be related to the inflationary framework within the Turkish economy as a policy inference.

                Key Words: Money Demand; Demand Deposits; Bounds Testing;

                JEL Classification: C32; E41; E52;

Bu çalışmada vadesiz mevduat tutumu için bir reel para talebi fonksiyonu çağdaş ardışık bağlanımlı gecikmesi dağıtılmış sınır testiyle tahmin edilmektedir. Para talebinin reel gelir esnekliği 1.92 olarak bulunmuş, reel gelir ve reel parasal büyüklükler arasındaki ilişkinin talep koşullarını paranın dolanım hızının tersi aracılığıyla etkileyeceği vurgulanmıştır. Reel para talebinin faiz yarı-esnekliği ve enflasyon yarı-esnekliği sırasıyla -0.41 ve -0.56 şeklinde elde edilmiş, bu bulgu da iktisadi birimlerin dar kapsamlı parasal tutumlarını belirlerken faiz oranını ve enflasyon oranını önemli bir alternatif maliyet olarak kabul etmelerine atfedilmiştir. Hata düzeltme modellemesi ile uzun dönem para talebi ilişkisinden sapmalarının %16’sının bir dönem içerisinde ortadan kalktığı, yaklaşık altı dönem içerisinde para piyasası denge koşullarının yeniden sağlandığı anlaşılmıştır. Bu bulgular izlenerek para politikası tasarlanma ve uygulama sürecinde dar kapsamlı parasal büyüklüklere ve bu büyüklükler arasındaki kuramsal temelli ilişkilere ait tahmin edilen bilginin politika yapıcılar açısından dikkate alınması gerektiği ve Türkiye ekonomisi açısından bu bilginin  özellikle enflasyonist yapı ile ilişkilendirilmesi gerekliği şeklinde bir iktisat politikası çıkarsamasına ulaşılmıştır. 

                Anahtar Kelimeler: Para Talebi; Vadesiz Mevduatlar; Sınır Testi;

                JEL Sınıflaması: C32; E41; E52;

Para Talebi, Vadesiz Mevduatlar, Sınır Testi
 • Altınkemer, M. (2004). Importance of Base Money Even When Inflation Targeting, CBRT Research Department Working Paper 04/04.
 • Bahmani-Oskooee, M. and Rehman, H. (2005). Stability of the Money Demand Function in Asian Developing Countries, Applied Economics, 34, 2075-083.
 • Bahmani-Oskooee, M. and Karacal, M. (2006). The Demand for Money in Turkey and Currency Substitution, Applied Economics Letters, 13, 635-42.
 • Cakan, P. & Özmen, E. (2002). Policy Regime Change and Structural Break in the Velocity of Money: The Turkish Evidence, Applied Economics Letters, 9, 759-62.
 • Civcir, I. (2003). Broad Money Demand, Financial Liberalization and Currency Substitution in Turkey, Journal of Economic Studies, 30(5), 514-34.
 • Davis, B., Karemera, D. and Whitesides, L. (2013). The Intertemporal Stability of the US Money Demand Function: New Evidence from Switching Regressions, Applied Economics Letters, 20(6), 581-86.
 • Dreger, C., Reimers, H.-E. and Roffia, B. (2007). Long-run Money Demand in the New EU Member States with Exchange Rate Effects, Eastern European Economics, 45(2), 75-94.
 • Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55, 251-76.
 • Favero, C.A. (2001). Applied Macroeconometrics, Oxford: Oxford University Press.
 • Friedman, M. (1977). Time Perspective in the Demand for Money, Scandinavian Journal of Economics, 79, 377-416.
 • Goldfeld, S.M. and Sichel, D.E. (1990). The Demand for Money. B.M. Friedman and F.H. Hahn (Eds), Handbook of Monetary Economics 1 (300-56).
 • Göktaş, Ö. (2005). Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • https://evds2.tcmb.gov.tr, erişim tarihi: 28.01.2019.
 • https://www.sbb.gov.tr/, erişim tarihi: 28.01.2019.
 • Jawadi, F. and Sousa, R.M. (2013). Modeling Money Demand: Further Evidence from an International Perspective, Applied Economics Letters. 20(11), 1052-055.
 • Johansen, S. (1995). Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford: Oxford University Press.
 • Kim, S. and Subramanian, C. (2009). Velocity of Money and Inflation Dynamics, Applied Economics Letters, 16(18), 1777-781.
 • Laidler, E.W.D. (1993). The Demand for Money: Theories, Evidence and Problems, 4th ed. New York: Harper Collins College Publishers.
 • Lee, C.-C. and Chien, M.-S. (2008). Stability of Money Demand Function Revisited in China, Applied Economics. 40(24), 3185-197.
 • Lee, J. and Strazicich, M.C. (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks, Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-089.
 • Pesaran, M.H. and Shin, Y. (1998). An Autoregressive Distributed-lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
 • Pesaran, M.H, Shin, Y. and Smith, R.J. (2001). Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Ramachandran, M. (2004). Do Broad Money, Output and Prices Stand for a Stable Relationship in India?, Journal of Policy Modeling, 26, 983-1001.
 • Sarno, L. (1999). Adjustment Costs and Nonlinear Dynamics in the Demand for Money: Italy, 1861-1991, International Journal of Finance and Economics, 4, 155-77.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6216-5941
Yazar: Levent KORAP (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Korap, L . (2019). Vadesiz Mevduat Tutumu İçin Para Talebi Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 515-527 . DOI: 10.18657/yonveek.519251