Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 547 - 555 2019-08-28

İşbirlikçi İnovasyon Ağlarındaki Kültürel Farklılıkların Analizi: Wikipedia Örneği
Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia

Mustafa POLAT [1] , Adem AKBIYIK [2]


Bu bildiri, İngilizce, Almanca, Japonca, Korece, Fince ve Türkçe dillerindeki Wikipedia’ları karşılaştırarak işbirlikçi inovasyon ağlarındaki kültürel farklılıkları gözlemlemeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak Wikipedia’nın sağladığı bazı veriler kullanılmıştır. Bu veriler sayesinde farklı dillerdeki nüfusa bağımlı Wikipedia’ya katkı oranları incelenerek Wikipedia’nın kullanım yoğunluğu değerlendirildi. Ayrıca aktif kullanıcı ve admin(yönetici) sayısı gibi rakamlara bakılarak Wikipedia üzerinde madde oluşturma sırasında oluşan sosyal yapının hiyerarşisi değerlendirildi. Böylece Wikipedia, farklı yerel kültürlerin bilgi teknolojilerine geçiş süreci ve kültürel yapısını analiz etmeye yarayan bir mikroskop görevi görmüş oldu.  Bütün dillerdeki Wikipedia’ların temelde aynı prensipleri ve amaçları esas aldığı varsayıldığında, bu çalışma; editörlerin, gerçek dünyada sahip oldukları kendi kültürlerinin etkisindeki işbirliği modellerine bağımlı davranışları hakkında bilgi sahibi olmaya yönelik bir adımdır. Bu yaklaşım, editörlerin Wikipedia maddesi oluşturma sürecinde, gerçek dünyadaki kültürel normlarını ve işbirliği şekillerini yansıttıkları önermesine dayanır.

Anahtar Kelimeler: Wikipedia, İşbirlikçi İnovasyon Ağları, Çevrimiçi Kültür, Web 2.0

JEL Classification: O3, 035, M15, L86

This paper aims to observe the cultural differences in collaborative innovation networks by comparing the statistics that belong to different versions of Wikipedia websites in English, German, Japanese, Korean, Finnish and Turkish languages. For this purpose, data provided by Wikipedia is used. Relying on this data, the prevalence of Wikipedia was evaluated by examining contribution rates to Wikipedia dependent on population in different languages. In addition, the hierarchy of the social structure formed during article creation on Wikipedia was evaluated by looking at figures such as the number of active users and admins. Here, Wikipedia is used as a microscope to analyze the cultural structure and the transition process of different local cultures into information technologies. This study is a step toward having a better understanding of different cultures by analyzing editors’ behavior based on the assumption that the editing behavior and co-operation models are influenced by their own cultures in the real world.

 • Annan, Kofi (2003), The World Information Summit: Break the technology barrier Retrieved from: http://www.nytimes.com/2003/12/09/opinion/the-world-information-summit-break-the-technology-barrier.html (erişim: 28/11/16)
 • Aytaç, Ömer (2006). Elektronik Yazın: Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında Ortaya Çıkan Yeni Yazınsal Tür ve Biçimler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11 No: 2, 62-87.
 • Castells, M. (2010). The information age: economy, society and culture. Oxford, England: Wiley-Blackwell.
 • Faraj, S., Jarvenpaa, S. L., & Majchrzak, A. (2011). Knowledge Collaboration in Online Communities. Organization Science, 22(5), 1224-1239. Hofstede, G.J. (2005). Cultures and organizations: Software for the mind. New York: McGraw-Hill,.
 • Hofstede G, McCrae RR. (2004) Personality and culture revisited: linking traits and dimensions of culture. Cross-Cultural Research 38 p. 78
 • Kalkınma Bakanlığı (2016) Ülkemizde Bilgi Toplumuna Dönüşüm Retrieved from: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/ulkemizde-bilgi-toplumuna-donusum/
 • Kittur A., Chi E., Pendleton B., Suh B., Mytkowiczk T. (2006) Power of the Few vs. Wisdom of the Crowd: Wikipedia and the Rise of the Bourgeoisie Retreived from https://www.researchgate.net/publication/200772541
 • Laughey, Dan (2010). Media Studies: Theories and Approaches [Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar.] İstanbul: Kalkedon Yayınları. Özel, Pelenk Aybike (2011).
 • Mutlu, M.E., Yüzer, V. Güneri, Canan (2008) Web 2.0 ve Sonrası,. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, p. 128-150.
 • Nemoto, K., & Gloor, P. A. (2011). Analyzing Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks by Analyzing Editing Behavior in Different-Language Wikipedias.
 • Procedia - Social and Behavioral Sciences, 26, 180-190.
 • Ohbuchi, K., and Takahashi, Y. (1994) Cultural styles of conflict management in Japanese and Americans: Passivity, covertness, and effectiveness of strategies. Journal of Applied Social Psychology, 24(15): 1345-66.
 • Tancer, B. (2007, April 24 ) Wikipedia Users Retrieved from http://www.pewinternet.org/2007/04/24/wikipedia-users/
 • Top, Seyfi (2006). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.
 • Vikipedi (2017) Retrieved from https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi
 • Wikipedia(2017) Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8023-4266
Yazar: Mustafa POLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7634-4545
Yazar: Adem AKBIYIK
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Polat, M , Akbıyık, A . (2019). Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 547-555 . DOI: 10.18657/yonveek.565210