Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 833 - 849 2019-12-25

Sektörel Güven Endeksleri ve BİST Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
Symmetric and Asymmetric Causality Analysis of the Relationships between Sectoral Confidence Indices and ISE Sector Indices
Symmetric and Asymmetric Causality Analysis of the Relationships between Sectoral Confidence Indices and ISE Sector Indices

İsmail CANÖZ [1] , Aylin ERDOĞDU [2]


Bu çalışmada Ocak 2011-Haziran 2019 dönemi için, güven ve borsa endeksleri arasındaki sektörel bazlı ilişkiler araştırılmaktadır. Finansal hizmet güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven ve borsa endeksleri değişkenlerine ait aylık veriler, ilgili dönemde ilk olarak, Hacker ve Hatemi-J (2006) testiyle simetrik nedensellik,  ikinci olarak, Hatemi-J (2012) testiyle asimetrik nedensellik ilişkisi açılarından incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda edinilen bulgulara göre; Türkiye’de sektörel güven endeksleri ile ilgili Borsa İstanbul (BİST) sektör endeksleri arasında simetrik bir nedensellik ilişkinin varlığı tespit edilememiştir. Buna karşın, bu değişkenler arasında asimetrik bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle, sektörel güven endeksleri ile borsa sektör endeksleri arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi bulunmazken, bu değişkenlerin bileşenleri üzerinden bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güven Endeksi, Borsa Sektör Endeksi, Simetrik Nedensellik, Asimetrik Nedensellik

JEL Sınıflandırması: G19, G23, G40

In this study, sector-based relationships between confidence indices and stock exchange indices are investigated for January 2011-June 2019 period. Monthly data sets on financial service confidence index, service confidence index, construction confidence index, retail trade confidence, and stock market indices are firstly analyzed by Hacker and Hatemi-J (2006) test. Secondly, they are examined in terms of asymmetric causality relationship with Hatemi-J (2012) test. According to the findings obtained as a result of the tests; the existence of a symmetric causality relationship between the sectoral confidence indices and related Istanbul Stock Exchange (ISE) sector indices could not be identified in Turkey. However, an asymmetric causality relationship is found between these variables. In other words, while there is no direct causal relationship between sectoral confidence indices and stock market sector indices, there is a causality relationship through the components of these variables.

Key Words: Confidence Index, Stock Exchange Sector Index, Symmetric Causality, Asymmetric Causality

            JEL Classification: G19, G23, G40

In this study, sector-based relationships between confidence indices and stock exchange indices are investigated for January 2011-June 2019 period. Monthly data sets on financial service confidence index, service confidence index, construction confidence index, retail trade confidence, and stock market indices are firstly analyzed by Hacker and Hatemi-J (2006) test. Secondly, they are examined in terms of asymmetric causality relationship with Hatemi-J (2012) test. According to the findings obtained as a result of the tests; the existence of a symmetric causality relationship between the sectoral confidence indices and related Istanbul Stock Exchange (ISE) sector indices could not be identified in Turkey. However, an asymmetric causality relationship is found between these variables. In other words, while there is no direct causal relationship between sectoral confidence indices and stock market sector indices, there is a causality relationship through the components of these variables.

Key Words: Confidence Index, Stock Exchange Sector Index, Symmetric Causality, Asymmetric Causality

JEL Classification: G19, G23, G40

Güven Endeksi, Pay Senedi Piyasaları, Simetrik Nedensellik, Asimetrik Nedensellik
 • Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor Sentiment and the Cross‐Section of Stock Returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
 • Baker, M., Wurgler, J., & Yuan, Y. (2012). Global, Local, and Contagious Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2), 272-287.
 • Burghardt, M., Czink, M., & Riordan, R. (2008). Retail Investor Sentiment and the Stock Market. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.1100038
 • Canöz, İ. (2018). Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Tüketici Güven Endeksleri arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Fiscaoeconomia, 2(1), 136-153.
 • Carriero, A., & Marcellino, M. (2007). Sectoral Survey-Based Confidence Indicators for Europe (No. 320). IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research), Bocconi University.
 • Çetin, G., & Doğaner, A. (2017). İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi arasındaki İlişki: Türkiye için Ampirik Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(2), 155-165.
 • Çevik, E. İ., Korkmaz, T., & Atukeren, E. (2012). Business Confidence and Stock Returns in the USA: A Time-Varying Markov Regime-Switching Model. Applied Financial Economics, 22(4), 299-312.
 • Chen, S. S. (2011). Lack of Consumer Confidence and Stock Returns. Journal of Empirical Finance, 18(2), 225-236.
 • Değer, M. K., & Pata, U. K. (2017). Türkiye’de Dış Ticaret ve Karbondioksit Salınımı Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testleriyle Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(1), 31-44.
 • Eyüboğlu, S., & Eyüboğlu, K. (2018). Hizmet Güven Endeksi ile Hizmet Sektör Alt Endeksleri arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 271-282.
 • Fisher, K. L., & Statman, M. (2003). Consumer Confidence and Stock Returns. The Journal of Portfolio Management, 30(1), 115-127.
 • Granger, C. W., & Yoon, G. (2002). Hidden Cointegration. Economics Working Paper, (2002-02).
 • Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2005). A Test for Multivariate ARCH Effects. Applied Economics Letters, 12(7), 411-417.
 • Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for Causality between Integrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application. Applied Economics, 38(13), 1489-1500.
 • Hatemi-J, A. (2003). A New Method to Choose Optimal Lag Order in Stable and Unstable VAR Models. Applied Economics Letters, 10(3), 135-137.
 • Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric Causality Tests with an Application. Empirical Economics, 43(1), 447-456.
 • Hsu, C. C., Lin, H. Y., & Wu, J. Y. (2011). Consumer Confidence and Stock Markets: The Panel Causality Evidence. International Journal of Economics and Finance, 3(6), 91-98.
 • http-1: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1103 (Erişim tarihi 04.07.2019)
 • http-2: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/34352274-ecd6-4c08-8ec4-50a19de26613/FHA-Metaveri.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-34352274-ecd6-4c08-8ec4-50a19de26613-mt0lo0U (Erişim tarihi 05.07.2019)
 • http-3: https://tr.investing.com/indices/ise-financials (Erişim tarihi: 03.07.2019)
 • http-4: https://tr.investing.com/indices/ise-services (Erişim tarihi: 03.07.2019)
 • http-5: https://tr.tradingview.com/symbols/BİST-XINSA/ (Erişim tarihi: 03.07.2019)
 • http-6: https://tr.investing.com/indices/ise-w-retail-trade (Erişim tarihi: 03.07.2019)
 • İskenderoğlu, Ö., & Akdağ, S. (2017). Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(4), 625-633.
 • Kenessey, Z. (1987). The Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary Sectors of the Economy. Review of Income and Wealth, 33(4), 359-385.
 • Korkmaz, T., & Çevik, E. (2009). The Dynamic Causality Relation between Real Sector Confidence Index and ISE 100 Index. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(1), 24-37.
 • Kumar, A., & Lee, C. M. (2006). Retail Investor Sentiment and Return Comovements. The Journal of Finance, 61(5), 2451-2486.
 • Lee, C. M., Shleifer, A., & Thaler, R. H. (1991). Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46(1), 75-109.
 • Lemmon, M., & Portniaguina, E. (2006). Consumer Confidence and Asset Prices: Some Empirical Evidence. The Review of Financial Studies, 19(4), 1499-1529.
 • Özer, M., & Kırca, M. (2018). Türkiye’de Cari Açık ile Reel Döviz Kuru Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensel İlişkilerin Analizi. 1st International Economics and Business Symposium (ECONBUSS), (25-27 October). Gaziantep. 190-200.
 • Salhin, A., Sherif, M., & Jones, E. (2016). Managerial Sentiment, Consumer Confidence and Sector Returns. International Review of Financial Analysis, 47, 24-38.
 • Sum, V. (2014). Effects of Business and Consumer Confidence on Stock Market Returns: Cross-Sectional Evidence. Economics, Management, and Financial Markets, 9(1), 21-25.
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Tüzün, O., & Erem Ceylan, I. (2018). Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile Kredi Temerrüt Takası (CDS) arasındaki Nedensellik İlişkisi. Business & Organization Research Conference, (12-14 September). Safranbolu, Karabük. 595-605.
 • Yılancı, V., & Bozoklu, Ş. (2014). Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi. Ege Academic Review, 14(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail CANÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aylin ERDOĞDU
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA CANÖZ, İ , ERDOĞDU, A . (2019). Sektörel Güven Endeksleri ve BİST Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 833-849 . DOI: 10.18657/yonveek.599397