İletişim Bilgileri

Teknik İletişim

Arş. Gör. Mahmut Bilgetürk
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
bilgeturkmahmut@gmail.com

Editör

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
aricialifuat@gmail.com