Gönderim ve Değerlendirme

YSBED’e gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayımlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

Dergiye makale gönderimleri DergiPark ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) üzerinden yapılmaktadır. DergiPark üzerinden dergilere makale gönderebilmek için sistemde kullanıcı kaydınızın bulunması gerekmektedir. DergiPark kullanıcı işlemleri ile ilgili anlatım videolarına ulaşmak için lütfen tıklayın.

YSBED’e gönderilen makaleler, ilk olarak editör/editör yardımcıları tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı ve yazım kuralları yönünden incelenir. Bu aşamada çalışmalar intihal önleme yazılımından geçirilir ve benzerlik oranının kaynakça hariç, alıntılar hariç %25'in altında olması gerekmektedir.

Ön incelemeden geçen çalışmalar Yayın Kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere gönderim sonrası hakem değerlendirme süresi 30 gündür. İki hakemden kabul gelmesi durumunda çalışma yayın sürecine alınır. İki hakemin de reddetmesi durumunda çalışma yayınlanmaz. Hakemlerden birinin ret birinin kabul vermesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kabul vermesi ile çalışma yayın sürecine dahil edilir. Üçüncü hakemden ret gelmesi durumlarında çalışma yayınlanmaz. Her durumda yazara/yazarlara bilgi verilir. Bununla birlikte Yayın Kurulunun yazıları yayımlamama ya da gerekçeli düzeltme isteme hakkı bulunmaktadır.

Hakemlerin düzeltme verdiği durumlarda yazar/yazarlar 15 gün içinde istenen düzeltmeleri yapmakla mükelleftir.

Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.