Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 107 - 123 2019-04-24

Structural Var and Causality Approach to the Unemployment Hysteresis: The Case of Japan
İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği

Bünyamin Fuat YILDIZ [1]


Up till now, the majority of works have done by economists analysing unemployment hysteresis based on the utilisation of unit root tests to the series of unemployment; accordingly, these studies are carried out within the framework of empirical studies that neglect other dynamics affecting unemployment. Due to the studies conducted in this direction, it is not possible to examine the causality relation of unemployment series with other variables and the effects of structural shocks on unemployment. This study is an examination of the Japanese economy that allows determining the hysteresis effect in Japan as a result of the traditional unit roots tests with the one allowing a structural break, while it is possible to evaluate the unemployment hysteresis by structural shocks with SVAR approach; by Toda and Yamamoto causality analysis, the investigation of causality relations including the direction of the causality made in terms of major economic indicators. In this context, common findings obtained from unit root tests implemented to Japan validate the hypothesis of unemployment hysteresis. In terms of Toda and Yamamoto Granger causality, there is only one-way causality from GDP to unemployment; additionally, as a result of the SVAR analysis, the essence of unemployment volatility is dominated by non-demand shocks.
Şimdiye kadar iktisatçıların çoğunun işsizlik histerezisine analizine yönelik yaptığı çalışmalar işsizlik serilerine birim kök testleri tatbikine dayanmakta; dolayısıyla bu çalışmalar işsizliğe etki eden diğer dinamikleri göz ardı eden ampirik çalışmaların çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sebebiyle, işsizlik serilerinin diğer değişkenlerle nedensellik ilişkisi ve yapısal şokların işsizliğe etkisi etraflıca incelenmesi mümkün olmamaktadır. Japonya ekonomisine dair bir inceleme olan bu çalışmada uygulanan geleneksel ve yapısal kırılma altında birim kök testleri sonucunda Japonya’da histerezis etkisinin tespiti mümkün olabilirken, uygulanan SVAR yaklaşımı ile yapısal şoklar tarafından işsizlik histerezisini değerlendirilmek mümkün hale gelmektedir; Toda ve Yamamoto nedensellik analizi ile ise işsizliğin temel makroekonomik göstergeler açısından açısından nedensellik ilişkileri ve bu ilişkilerin yönü tetkiki yapılmıştır. Bu bağlamda Japonya’ya uygulanan birim kök testlerinden elde edilen müşterek bulgular işsizlik histerezisi hipotezini doğrulayan yöndedir. Toda ve Yamamoto Granger nedenselliği açısından sadece GSYH’den işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunurken; SVAR analizi sonucunda ise işsizlikteki oynaklığın özünün talep yönlü olmayan şoklar tarafından domine edildiğidir.
 • Dolado, J. J., & Jimeno, J. F. (1997). The causes of Spanish unemployment: A structural VAR approach. European Economic Review, 41(7), 1281-1307.
 • Dritsaki, C. (2017). Toda-Yamamoto Causality Test between Inflation and Nominal Interest Rates: Evidence from Three Countries of Europe. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(6), 120-129.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Kessler, R. C., Turner, J. B., & House, J. S. (1988). Effects of unemployment on health in a community survey: Main, modifying, and mediating effects. Journal of social issues, 44(4), 69-85.
 • Liem, R., & Liem, J. H. (1988). Psychological effects of unemployment on workers and their families.Journal of Social Issues, 44(4), 87-105.
 • Marques, A. M., Lima, G. T., & Troster, V. (2017). Unemployment persistence in OECD countries after the Great Recession. Economic Modelling, 64, 105-116.
 • Mercan, M. A. (2014). A research note on the relationship between long working hours and weight gain for older workers in the United States. Research on aging, 36(5), 557-567.
 • Mercan, M. A. (2017). The Relationship between Working Hours and Mortality in the United States (No. 2017-01).
 • Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of econometrics, 80(2), 355-385.
 • Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1-48.
 • Toda, H. Y., Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Turan, T. (2011). Maliye politikası ve ekonomik şoklar: Türkiye örneği. Maliye Bakanlığı.
 • Turan, T. (2015). Türkiye'de Bütçe Dengesi ve Finans Hesabı Dengesi Arasında Bir İlişki Var Mı?. Journal of Management & Economics, 22(2).
 • Uğurlu, E. (2006). Reel döviz kuru ve ekonomik büyüme: Türkiye (Doctoral dissertation, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Uğurlu, E. (2009). Real Exchange Rate and Economic Growth: Turkey. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 191-212.
 • Yıldız, B. F. (2019). Analysis of the Cyclicality of Real Wages and the Unemployment Hysteresis in Emerging Economies. Unpublished Master Thesis. Gebze Technical University, Kocaeli, Turkey.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7238-1541
Yazar: Bünyamin Fuat YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ysbed531389, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {107 - 123}, doi = {}, title = {İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldız, Bünyamin Fuat} }
APA Yıldız, B . (2019). İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 107-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/45275/531389
MLA Yıldız, B . "İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2019 ): 107-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/45275/531389>
Chicago Yıldız, B . "İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2019 ): 107-123
RIS TY - JOUR T1 - İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği AU - Bünyamin Fuat Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 123 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği %A Bünyamin Fuat Yıldız %T İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği %D 2019 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Bünyamin Fuat . "İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Nisan 2019): 107-123 .
AMA Yıldız B . İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 3(1): 107-123.
Vancouver Yıldız B . İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 3(1): 107-123.
IEEE B. Yıldız , "İşsizlik Histerezisine Yapısal Var ve Nedensellik Yaklaşımı: Japonya Örneği", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 107-123, Nis. 2019