Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Spillovers Between Institutional Interactions Index, Market Risk and Return: Case of Turkey (2007-2020)

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 91 - 109, 30.11.2021
https://doi.org/10.51803/yssr.872075

Öz

One of the key components of political stability is relations with institutions, which refers to the relationships between the government and higher judicial organ, government and presidency, government and military bureaucracy, government civil bureaucracy and independent economic institutions, and relations with international institutions. The importance of institutions for economic development and stability has been thoroughly discussed by both the old and new schools of institutional economics, who developed theses against the Classical and Neo-Classical paradigms. In the study, we utilized VAR-VECH-TARCH models to understand spillover effects between our newly introduced Institutional Interaction Index (II), markets returns (BIST 100, FX), and risks (CDS). The Institutional Interaction Index, the novelty of this paper, was obtained from data published daily by S. Bilişim. According to the results especially in the long-term spillover exists between all variables. The results from this study support institutionalist approaches. As the relations with institutions deteriorate, BIST100 and FX rate volatilities, that is, instability, increases due to the increase in market risks.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2015). Ulusların düşüşü: güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri. Doğan Kitap.
 • Artan, S., & Hayaloğlu, P. (2014). Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 22(2).
 • Bolatoğlu, N. (2007). Politik İstikrarsızlığın Hüküm Sürdüğü Bir Ekonomide Reel Döviz Kurunun Stokastik Davranışı: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular, 1971-2002. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-13.
 • Burak, B. (2011). The Role of the Military in Turkish Politics: To Guard Whom and From What? European Journal of Economic and Political Studies. 4(1), 143-169
 • Davis, L. S. (2010). Institutional flexibility and economic growth. Journal of Comparative Economics, 38(3), 306-320.
 • Easterly, W., Ritzen, J., & Woolcock, M. (2006). Social cohesion, institutions, and growth. Institutions, and Growth (August 2006).
 • Engle, Robert F., Victor K. Ng, 1993, Measuring and testing the impact of news on volatility, Journal of Finance 48, 1749-1778.
 • Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.
 • European Commission (2010) Turkey 2010 Progress Report, SEC(2010)1327, 9 November, Brussels.
 • Figlewski and Wang 2000) Figlewski, Stephen., and Xiaozu . Wang. 2000. “Is the Leverage Effect” a Leverage Effect? SSRN Electronic Journal
 • Glosten, L. R., R. Jagannathan, and D. E. Runkle. 1993. “On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Returns on Stocks.” Journal of Finance 48: 1779-1801.
 • Jensen, N. (2008). Political risk, democratic institutions, and foreign direct investment. The Journal of Politics, 70(4), 1040-1052.
 • Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: cross‐country tests using alternative institutional measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227.
 • Ling, S., & McAleer, M. 2003. Asymptotic Theory for a Vector ARMA-GARCH Model. Econometric Theory. Vol. 19(2), pp. 280-310
 • S. Bilişim Danışmanlık, “Siyasi İstikrar İndeksi: Siyasi Performansın Standartları, Kısa Siyasi Analizin Standartları, Kısa Siyasi Analizin Araçları, Siyasi Risk İzlek Standartları”, Ekim 2010
 • Saraçoğlu, Cenk and Yeşilbağ, Melih (2015) “AKP Döneminde Türkiye: Minare ile İnşaat Gölgesinde” in G. Atılgan, C. Saraçoğlu and A. Uslu (et al) Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, Yordam Yayınları, pp. 871-957.
 • Scully, G. W. (1988). The institutional framework and economic development. Journal of Political Economy, 96(3), 652-662.
 • Şahin, E.E. ve Özkan, O. (2018) “Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru ve BİST100 Endeks İlişkisi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945
 • Teletar E.& Cangir N., “Türkiye İçin Politik İstikrarsızlık Endeksleri: 1955–2009 Dönemi” Sosyo-Ekonomi / 2014-1 / 140101 Yamak, T. (2017). Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4).
 • Yıldırım, S. (2010). Kurumların dinamik yapısının ekonomik büyüme üzerine etkisinin analizi. Yılmaz, A., & Çetiner, Ö. (2017). Risk İn Turkish Economy; The Linkage Between Credit Default Swap (CDS), Current Account Deficit And Exchange Rate. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 563-576

Kurumlarla İlişkiler Endeski, Piyasa Getiri ve Riskleri Arasındaki Yayılma Etkisi: Türkiye Örneği (2007-2020)

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 91 - 109, 30.11.2021
https://doi.org/10.51803/yssr.872075

Öz

Politik istikrarın önemli belirleyicilerinden biri de kurumlarla ilişkilerdir. Kurumlarla ilişkiler; iktidar-yüksek yargı, cumhurbaşkanlığı-hükümet, hükümet- askeri bürokrasi, hükümet sivil bürokrasi-özerk ekonomik kurumlar ve uluslararası kurumlarla ilişkileri kapsamaktadır. Ekonomik gelişmişlik ve istikrar için kurumların önemi Klasik ve Neo-klasik paradigmaya karşı tezler geliştiren eski ve yeni kurumsal iktisat okulları tarafından derinlemesine tartışılmış, günümüzde de tartışılmaya devam etmektedir. Bu çalışmamızda VAR-VECH-TACH modellerini kullanarak yeni tanıttığımız Kurumlarla İlişkiler Endeksi (II), piyasa getirileri (BIST 100, FX) ve piyasa riskleri (CDS) arasındaki yayılmaları analiz ettik. Bu bağlamda makalenin en önemli farklılık yaratan kısmı S. Bilişim tarafından günlük olarak yayınlanan verilerden, hazırlanan Kurumlarla İlişkiler Endeksini kullanarak politik riski günlük olarak sayısallaştırarak modellere dahil etmemizdir. Modellere göre politik istikrarsızlık arttıkça piyasa risklerinin artması sonucu piyasa getirilerine doğru bir yayılma etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2015). Ulusların düşüşü: güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri. Doğan Kitap.
 • Artan, S., & Hayaloğlu, P. (2014). Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 22(2).
 • Bolatoğlu, N. (2007). Politik İstikrarsızlığın Hüküm Sürdüğü Bir Ekonomide Reel Döviz Kurunun Stokastik Davranışı: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular, 1971-2002. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-13.
 • Burak, B. (2011). The Role of the Military in Turkish Politics: To Guard Whom and From What? European Journal of Economic and Political Studies. 4(1), 143-169
 • Davis, L. S. (2010). Institutional flexibility and economic growth. Journal of Comparative Economics, 38(3), 306-320.
 • Easterly, W., Ritzen, J., & Woolcock, M. (2006). Social cohesion, institutions, and growth. Institutions, and Growth (August 2006).
 • Engle, Robert F., Victor K. Ng, 1993, Measuring and testing the impact of news on volatility, Journal of Finance 48, 1749-1778.
 • Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.
 • European Commission (2010) Turkey 2010 Progress Report, SEC(2010)1327, 9 November, Brussels.
 • Figlewski and Wang 2000) Figlewski, Stephen., and Xiaozu . Wang. 2000. “Is the Leverage Effect” a Leverage Effect? SSRN Electronic Journal
 • Glosten, L. R., R. Jagannathan, and D. E. Runkle. 1993. “On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Returns on Stocks.” Journal of Finance 48: 1779-1801.
 • Jensen, N. (2008). Political risk, democratic institutions, and foreign direct investment. The Journal of Politics, 70(4), 1040-1052.
 • Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: cross‐country tests using alternative institutional measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227.
 • Ling, S., & McAleer, M. 2003. Asymptotic Theory for a Vector ARMA-GARCH Model. Econometric Theory. Vol. 19(2), pp. 280-310
 • S. Bilişim Danışmanlık, “Siyasi İstikrar İndeksi: Siyasi Performansın Standartları, Kısa Siyasi Analizin Standartları, Kısa Siyasi Analizin Araçları, Siyasi Risk İzlek Standartları”, Ekim 2010
 • Saraçoğlu, Cenk and Yeşilbağ, Melih (2015) “AKP Döneminde Türkiye: Minare ile İnşaat Gölgesinde” in G. Atılgan, C. Saraçoğlu and A. Uslu (et al) Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, Yordam Yayınları, pp. 871-957.
 • Scully, G. W. (1988). The institutional framework and economic development. Journal of Political Economy, 96(3), 652-662.
 • Şahin, E.E. ve Özkan, O. (2018) “Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru ve BİST100 Endeks İlişkisi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945
 • Teletar E.& Cangir N., “Türkiye İçin Politik İstikrarsızlık Endeksleri: 1955–2009 Dönemi” Sosyo-Ekonomi / 2014-1 / 140101 Yamak, T. (2017). Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4).
 • Yıldırım, S. (2010). Kurumların dinamik yapısının ekonomik büyüme üzerine etkisinin analizi. Yılmaz, A., & Çetiner, Ö. (2017). Risk İn Turkish Economy; The Linkage Between Credit Default Swap (CDS), Current Account Deficit And Exchange Rate. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 563-576

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap DURSUN (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8683-0854
Türkiye


Sadi UZUNOĞLU
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9753-9429
Türkiye


Caner ÖZDURAK
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0793-7480
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Dursun, S. , Uzunoğlu, S. & Özdurak, C. (2021). Spillovers Between Institutional Interactions Index, Market Risk and Return: Case of Turkey (2007-2020) . Yildiz Social Science Review , 7 (2) , 91-109 . DOI: 10.51803/yssr.872075