Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 3, Sayfalar 516 - 525 2019-09-30

Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması
Analysis and Diagnosis of Mycovirus dsRNA in Verticillium dahliae, The Causal Agent of Verticillium Wilt Disease of Cotton

Deniz Kübra BALCI [1] , Serap AÇIKGÖZ [2]


Verticillium dahliae Kleb. pamuk ve zeytin üretimi yapılan her yerde ciddi verim ve bitki kayıplarına neden olan önemli bir fungal hastalıktır. Hastalığın toprak kökenli olması mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Fungal hastalıklarda biyolojik mücadele gün geçtikçe ön plana çıkmakta olup biyolojik ajan olarak mikoviral dsRNA’lar da kullanılmaya başlamıştır. Verticillium dahliae mikoviral dsRNA’lar ile ilgili ikisi pamukta biri zeytinde olmak üzere toplamda dört çalışma yapılmıştır. Ancak Türkiye’de pamuk bitkisinde solgunluk hastalığına neden olan V. dahliae’ da mikovirüs dsRNA’nın varlığı hakkında bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada Aydın ili Söke ve Koçarlı ilçelerinin pamuk alanlarından solgunluk belirtisi gösteren 100 örnekten elde edilen 72 V. dahliae izolatında mikovirüs dsRNA’nın varlığı araştırılmış ve on iki V. dahliae izolatında dsRNA belirlenmiştir. V.dahliae mikoviral dsRNA’nın RT-PCR ile tanılanması zeytindeki Verticillium dahliae partitivirus 1–olive (VdPV1-ol) mikovirüsü için tasarlanan spesifik primerler ve rastgele hegzamer primeri kullanılarak yapılmıştır. Sonuçta kullandığımız bu primerler ile pamuktaki V.dahliae izolatlarındaki dsRNA mikovirüsünün tanılanamayacağı saptanmıştır. Çalışmada dsRNA içeren V. dahliae izolatlarının virülensliğini belirlemek için elma testi uygulanmış ancak sonuç alınamamıştır. 

Verticillium dahliae (Kleb), one of the important diseases that causes significant yield losses wherever the cotton and olive were produced. Because the pathogen is soil-borne which makes the management of the disease difficult. Therefore, biological control in fungal diseases is becoming more essential, one of them is use the mycovirus dsRNAs. Three studies on Verticillium dahliae mycoviral dsRNAs have been carried out so far, two of them in cotton and one in olives. In Turkey, no studies were found on the presence of mycoviral dsRNA in V. dahliae, which causes cotton wilting. In this study, the presence of mycovirus dsRNA in 72 V. dahliae isolates obtained from the cotton fields of Aydn/Söke and Koçarlı districts was investigated method. In 12 V. dahliae isolates dsRNA was determined. The specific primers and random hexamer primer designed for the mycovirus of V. dahliae (VdPV1-ol) in olive were used in RT-PCR identification of this determined dsRNA. These primers have been reported to have identical genome sequences with V. dahliae micovirus (VdPV1) in cotton. Furthermore, V. dahliae isolates containing dsRNA did not respond to the apple pathogenicity test.

  • Adams GC, Hammer SA (1989) Optimum sample size for detecting virulence in Leucostoma isolates from peach. Plant Disase 73: 754-759.Agrıos GN (1997) Plant Pathology. Academik Press. 635 p. Florida.Al-Rawahı AK, Hancock JG (1998( Parasitism and biological control of Verticillium dahliae by Pythium oligandrum. Plant Disease 82: 1100-1106.Anonim (2017a) Pamuk [http:// www.bahçe. Biz/bitki/tarla/endüstri/ pamuk. htm] Erişim Tarihi: 05.04.2018.Anonim (2018) https://agrilifecdn.tamu.edu/lubbock/files/2011/11/Integrated Management Verticillium Wilt Cotton.pdfAnagnostakis SL, Jaynes RA (1973) Chestnut blight control: use of hypovirulent cultures. Plant Dis. Rep. 57:225-226.Akıllı S, Ulubaş-Serçe Ç, Katırcıoğlu YZ, Maden S, Rigling D (2012) Characterization of hypovirulent isolates of the chestnut blight fungus, Cryphonectria parasitica from the Marmara and Black Sea regions of Turkey. European Journal of Plant Pathology 135(2): 323-334. Biçiçi M, Kurt Ş (1998) Etiology, İncidence and Prevalence of Cotton Wilt Disease and Strains of The Wilt Pathogen in Çukurova. World Cotton Research Conference. 6-12 September, Athens, GreeceBalijja A, Kvarnheden A, Turchett, T (2008) A non-phenol–chloro form extraction of double-stranded RNA fromplantandfungaltissues. Journal of Virological Methods 152: 32–37.Bissegger M, Rigling D, Heiniger U (1997) Population structure and disease development of Cryphonectria parasitica in European chestnut forests in the presence of natural hypovirulence. Phytopathology 87: 50–59.Bisiach M, De Martino A, Gobbi E, Intropido M, Vegetti G (1988) Studies on chestnut blight: activity report. Rivisa di Patalogia Vegetale S. IV, 24: 3-13.Canızares M., Pérez-artés E, García-pedrajas NE, García-pedrajas MD (2015) Characterization of a new partitivirus strain in Verticillium dahliae provides further evidence of the spread of the highly virulent defoliating pathotype through new introductions, Phytopathologia Mediterranea 54, 3, 516−523.Cao Y-F, Zhu X-W, Xiang Y, Li D-G, Yang J-R, Mao Q-Z, Chen J-S (2011) Genomic characterization of a novel dsRNA virus detected in the phytopathogenic fungus Verticillium dahliae Kleb. Virus Research 159, 73–78.De Lange W J, Wingfield BD, Wingfield MJ 1(998) A rapid, apple- based test for virulence in Cryphonectria cubensis isolates. Eur. J. For. Phytopathology 28: 409- 412.Domsch KH, Gams W, Anderson TH (1980) Compendium of Soil Fungi, Volume I. Academic Press, 859 pp.Elliston JE (1985) Characteristics of dsRNA- containing strains of Endothia parasitica in relation to hypovirulence. Phytopathology 75: 151-158.El-Zik KM (1985) Integrated Control of Verticillium Wilt of Cotton. Plant Disease 1025-1032Erdoğan O, Sezener V, Özbek N, Bozbek T, Yavaş İ, Ünay A (2006) The effects of Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on cotton yieldand fiber quality. Asian Journal of Plant Science 5: 867-870.Esentepe M (1979) Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Eserleri Serisi, Yayın No:32, Sayfa No: 45Feng Z, Zhu H, Shi Y, Zhao L, Liu L, Jiang D (2013) Complete genome sequence of a novel dsRNA mycovirus isolated from the phytopathogenic fungus Verticillium dahliae Kleb. Annotated Sequence Record 158:2621–2623.Gencer O (1987.)Genel Tarla Bitkileri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi. Adana, 135s.Galanopoulo S (2006) http://www.ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190Gencer O, Mert M, Kurt Ş (2001) Bazı Pamuk hat ve çeşitlerinin solgunluk hastalığına (V.dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, 193-197Godoy A, Palomo G, Garcıa C (1995) Performance of New Cotton Cultivars on Verticillium dahliae Kleb. Infested Soils at the Comarca Lagunera, Mexico, Proceedings Beltwide Cotton Conference 498-500, Tennis.Heiniger U, Rigling D (1994) Biological control of chestnut blight in Europe. Annu. Rev. Phytopathol 32:581-99.İyriboz N (1941) Mahsül Hastalıkları. Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umum no:237.Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Bars A, Çelik İ (2009) Solgunluk Hastalığı (V.dahliae Kleb.) Etmenine Karşı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi 15-18 Temmuz 2009, Van. S, 179.Karaca İ, Karcılıoğlu A, Ceylan S (1971) Wilt Disease of Cotton in the Ege Region of Turkey. J.Turkish Phytopath 1:4-11.Agrios, 1997).Karaca İ (1974) Sistematik Bitki Hastalıkları. Deuteromycetes (FungiImperfecti), Cilt, IV. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:217. 148-159 s.Krstin L, Novak-Agbaba S, Rigling D, Krajacic M, CurkovicPerica M (2008) Chestnut blight fungus in Croatia: diversity of vegetative compatibility types, mating types and genetic variability of associated Cryphonectria hypovirus 1. Plant Pathology, 57:1086-1092.Lee JK, Tattar TA, Berman PM, Mount MS (1992) A rapid for testing the virulence of Cryphonectria parasitica using excised bark and wood of American chestnut. Phytopathology 82: 1454-1456.Melouk HA (1992) Methodsfor Research on Soil-Borne Phytopathogenic Fungi. ( L.L.Singleton, J.D. Mihall, C.M. Rusheds. Aps St. Paul) Verticillium. 175 -177 p. Macdonald WL, Fulbright DW (1991) The biological control of chestnut blight: use and limitations of transmissible hypovirulence. Plant Dis., 75: 656- 661.Morris TJ, Dodds JA (1979) Isolation and analysis of double-stranded RNA from virus-infected plantand fungaltissue. Phytopatology 69: 854–858.Moshırabadı H, Janlou M, Gajar A (2000) The Study of Verticillium Wilt In Preliminary Variety Trials and Common Variey Trials. The Interregional Cooperative Research Network on Cotton. A JointWorkshop and Meeting of the All Working Groups 20-24 September, 99-100, Adana-TURKEY.Heiniger U, Rigling D (1994) Biological control of chestnut blight in Europe.Annu.Rev. Phytopathol, 32:581-99.Morris TJ, Dodd JA (1979). Isolation and analysis of double-stranded RNA from virus-infected plant and fungal tissue. Phytopatology 69: 854–858.Nemli T (2003) Pamuk Hastalıkları ve Savaşım Yöntemleri. Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim 2003, İzmir. S, 103-111.Pegg GF (1984) The impact of Verticillium diseases in agriculture. Phytopathol Mediterr 23:176-192.Robin C, Heiniger U (2001) Chestnut blight in Europe: Diversity of Cryphonectria parasitica, hypovirulence and biocontrol. Forest Snow and Landscape Research 76: 361–367Sağır A, Tatlı F (1995) Pamuk Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb)’ne Karşı Pamuk Çeşitlerinin Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri 26-29 Eylül 1995, Adana, 5-9.Sezgin E (1985) Pamuk Solgunluk Hastalığı ile Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi. Yıllık 3 (3): 23-31, İzmir.Schnathorst WC, Cooper JR (1975) Anomalies in Field and Green house Reaction of Certain Cotton Cultivars in Fectedwith Verticillium dahliae. In Proc. Beltwide Cotton Prod. Conf., 6-8 January, New Orleans, National Cotton Council, Memphis, p. 148-149.Sotirovski K( 2000) Hypovirulence, Vegetative-Compatibility Groups and Mating Types of Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.in the Republic of Macedonia. PhD thesis. Skopje: University Ss. Kiril i Metodij.Töngüşlü M (2015) Ege Bölgesi Kiraz Alanlarında Leucostomaspp. İzolatlarının Virülenslik ve dsRNA Varlığı Yönünden İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı,55, Aydın. Türkiye.Trestic T, Uscuplic M, Colinas C, Rolland G, Giraud A, Robin C, (2001) Vegetative compatibility type diversity of Cryphonectria parasitica in Bosnia-Herzegovina, Spain and France. Forest Snow and Landscape Research, 76:391–396.Wilhelm S, Sagen JE, Tietz H (1974) Resistance to Verticillium Wilt in cotton: source, techniques of identification inheritance trends and resistance potential of Multipline Cultivars. Phytopathology 64:924-931
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2301-3897
Yazar: Deniz Kübra BALCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7970-1648
Yazar: Serap AÇIKGÖZ
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd496476, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {516 - 525}, doi = {10.29133/yyutbd.496476}, title = {Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması}, key = {cite}, author = {BALCI, Deniz Kübra and AÇIKGÖZ, Serap} }
APA BALCI, D , AÇIKGÖZ, S . (2019). Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (3) , 516-525 . DOI: 10.29133/yyutbd.496476
MLA BALCI, D , AÇIKGÖZ, S . "Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 516-525 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/49200/496476>
Chicago BALCI, D , AÇIKGÖZ, S . "Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 516-525
RIS TY - JOUR T1 - Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması AU - Deniz Kübra BALCI , Serap AÇIKGÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.496476 DO - 10.29133/yyutbd.496476 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 516 EP - 525 VL - 29 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.496476 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.496476 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması %A Deniz Kübra BALCI , Serap AÇIKGÖZ %T Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.496476 %U 10.29133/yyutbd.496476
ISNAD BALCI, Deniz Kübra , AÇIKGÖZ, Serap . "Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 3 (Eylül 2019): 516-525 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.496476
AMA BALCI D , AÇIKGÖZ S . Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(3): 516-525.
Vancouver BALCI D , AÇIKGÖZ S . Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(3): 525-516.