Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 4, Sayfalar 662 - 668 2019-12-31

Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi
Effect of Some Trichoderma Species on Germination Rate of Nettle (Urtica dioica L.)

Hasret GÜNEŞ [1] , Emre DEMİRER DURAK [2] , Abdullah YEŞİLOVA [3] , Semra DEMİR [4]


Dünya’da 48 cins ve 1050 türü içeren Urticaceae familyasına ait bitkiler, geçmişten günümüze birçok alanda farklı amaçlarla yoğun olarak kullanılmaktadır. Isırgan otunun tarımsal ve farmakolojik amaçlı geniş alanlarda kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması amacıyla yapılan bu çalışmada, U. dioica bitkisinin çimlenmesini teşvik edici parametrelerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Isırgan otu tohumlarının çimlenmesine etkilerini belirlemek amacıyla Trichoderma harzianum, T. virens, T. asperellum fungusları Hoagland besin solüsyonu ve Potato Dextrose Agar (PDA), Water Agar ve kurutma kağıdı çimlenme ortamları kullanılmıştır. Çalışma in vitro koşullarda 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme sonucunda, tüm Trichoderma türlerinin kurutma kağıdı ortamında besin solüsyonu ile birlikte Isırgan otu bitkisinin çimlenmesini teşvik ettiği ve kontrole göre % 62.5 oranında artırdığı saptanmıştır. Bu bağlamda, in vitro koşullarda görülen bu etkinin in vivo koşullara aktarılmasının yararlı olacağı ortaya konmuştur.

Plants belonging to the Urticaceae family, including 48 genera and 1050 species in the world, are used extensively in many areas from past to present for different purposes. The aim of this study was to determine the parameters that promote germination of U. dioica plant in order to contribute to the studies aimed at increasing the use of nettle in large areas for agricultural and pharmacological purposes. Trichoderma harzianum, T. virens, T. asperellum fungi, Hoagland nutrient solution and Potato Dextrose Agar (PDA), Water Agar and blotter germination medium were used to determine the effects on germination of nettle seeds. The study was conducted in vitro with 4 replications. As a result of the experiment, it was determined that all Trichoderma species promoted germination of nettle plant with nutrient solution in blotter medium and increased by 62.5% compared to control. In this context, it has shown that will be beneficial transferring this effect seen in vitro conditions to in vivo conditions

 • Ayan, A.K., Çalışkan, Ö., & Çırak, C. (2006). Isırgan otu (Urtica spp.)’nun ekonomik önemi ve tarımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3), 357-363.
 • Aydın, M. H. (2015). Bitki fungal hastalıklarıyla biyolojik savaşta Trichoderma’lar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 135-148.
 • Bal, U., & Altintas, S. (2006). Application of the antagonistic fungus Trichoderma harzianum (Trichoflow Wp™) to root zone ıncreases yield of bell peppers grown in soil. Biological Agriculture - Horticulture. 24(2), 149- 163.
 • Cig, A., & Aydin, M. H. (2019). The effects of Trichoderma specıes on some parameters of the tulıp (Tulıpa Gesnerıana Cv." Golden Parade"). Fresenıus envıronmental bulletın, 28(2 A), 1522-1530.
 • Demırer-Durak, E. (2018). Anastomosis groups, pathogenicity and biological control of Rhizoctonia species ısolated from pepper (Capsicum annuum L.). Fresenius Environmental Bulletin, 27(6), 4198-4205.
 • Demiryürek, K. (2011). Organik tarım kavramı ve organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumu. Goü, Ziraat Fakültesi Dergisi,28(1), 27-36.
 • Eryılmaz, G. A., & Kılıç, O. (2018). Türkiye’de sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4), 624-631.
 • Fodor, F., & Cseh, E. (1993). Effect of different nitrogen forms and iron chelates on the development of stinging nettle. Journal of Plant Nutrition, 16(11), 2239-2253.
 • Güneş, N. (2015). Organik bağcılıkta syrah üzüm çeşidi fidanlarına farklı dozlarda uygulanan Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis' in tutma ve gelişme üzerine etkileri (Master's Thesis, Namık Kemal Üniversitesi).
 • Hoagland, D. R., & Arnon, D. I. (1950). The water-culture method for growing plants without soil. Circular. California Agricultural Experiment Station, 347(2nd Edit).
 • Karaca, C., Tekelioğlu, B., & Büyüktaş, D. (2017). Sürdürülebilir tarımsal üretim için toprak nem sensörlerinin etkin kullanımı. Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, 2, 33-41.
 • Koç, H. (2002). Doğrudan, doğadan bitkilerle sağlıklı yaşama. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Tarla Bitkileri Bölümü. 211-212.
 • Pagliarulo, C. L., Hayden, A. L., & Giacomelli, G. A. (2004). Potential for greenhouse aeroponic cultivation of urtica dioica. In Vıı International Symposium On Protected Cultivation İn Mild Winter Climates: Production, Pest Management And Global Competition 659, 61-66.
 • Onions, Ct. (1964). The Shorter Oxfort English Dictonary, Oxford: Clarendan Press.
 • Öden, S., Demirci, M., & Zorba, T. (2004). Tütün (Nicotiana tabacum L.)’de görülen yalancı orabanş hastalığına karşı bazı organik uygulamalar. Ekoloji, 13, 20-25.
 • Özkale, E. (2017). Tarımsal üretimde yararlanılan Trichoderma ürünleri ve metabolitleri. International Journal of Secondary Metabolite, 4(2), 123-136.
 • Raupp, J., & Konig, U.J. (1996). Biodynamic preparations cause opposite yield effects depending upon yield levels. Biological Agriculture and Horticulture Journal, 13, 175-188.
 • Tekin, İ. (2018). Isırgan otundan enzimatik ekstraksiyonla elde edilen zn-klorofil türevlerinin elektriksel yöntemler ile mikroenkapsülasyonu. (Master's Thesis Ege Üniversitesi).
 • TUİK. (2017). Karnabahar, ıspanak ve ısırgan otu bitkisinin TUİK verileri. Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt İd=1001. Erişim Tarihi:04.12.2017.
 • Tulukcu, E. (2012). Bazı tıbbi bitki tohumlarının çimlenme özelliklerinin tespiti. International Journal of Agricultural and Natural Sciences (IJANS) E-ıssn: 2651-3617,5(1), 101-103.
 • Turhan, Ş. (2005). Tarimda sürdürülebilirlik ve organik tarım. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1-2), 13-24.
 • Turhan, P., & Demir, S., (2013). Çilekte siyah çürüklüğü (Rhizoctania solani Kühn.) hastalığına karşı bazı biyolojik mücadele elemanlarının etkileri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 4 (2), 125-140.
 • Vog,C.R., & Hartl, A. (2003). Production and processing of organically grown fiber netle (Urtica dioica) and its potential use in the natural textile industry: a review. American Journal of Alternative Agriculture, 18, 119-128.
 • Zehra, A., Dubey, MK., Meena, M., & Upadhyay, RS. (2017). Effect of different environmental conditions on growth and sporulation of some Trichoderma species. Journal of Environmental Biology, 38 (2), 197.
Birincil Dil tr
Konular Bitki Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3155-2695
Yazar: Hasret GÜNEŞ
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5757-6332
Yazar: Emre DEMİRER DURAK
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0666-8170
Yazar: Abdullah YEŞİLOVA
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Semra DEMİR
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd602445, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {662 - 668}, doi = {10.29133/yyutbd.602445}, title = {Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Hasret and DEMİRER DURAK, Emre and YEŞİLOVA, Abdullah and DEMİR, Semra} }
APA GÜNEŞ, H , DEMİRER DURAK, E , YEŞİLOVA, A , DEMİR, S . (2019). Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 662-668 . DOI: 10.29133/yyutbd.602445
MLA GÜNEŞ, H , DEMİRER DURAK, E , YEŞİLOVA, A , DEMİR, S . "Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 662-668 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/50355/602445>
Chicago GÜNEŞ, H , DEMİRER DURAK, E , YEŞİLOVA, A , DEMİR, S . "Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 662-668
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi AU - Hasret GÜNEŞ , Emre DEMİRER DURAK , Abdullah YEŞİLOVA , Semra DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.602445 DO - 10.29133/yyutbd.602445 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 662 EP - 668 VL - 29 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.602445 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.602445 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi %A Hasret GÜNEŞ , Emre DEMİRER DURAK , Abdullah YEŞİLOVA , Semra DEMİR %T Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.602445 %U 10.29133/yyutbd.602445
ISNAD GÜNEŞ, Hasret , DEMİRER DURAK, Emre , YEŞİLOVA, Abdullah , DEMİR, Semra . "Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Aralık 2020): 662-668 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.602445
AMA GÜNEŞ H , DEMİRER DURAK E , YEŞİLOVA A , DEMİR S . Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(4): 662-668.
Vancouver GÜNEŞ H , DEMİRER DURAK E , YEŞİLOVA A , DEMİR S . Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(4): 668-662.