Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hachiya Trabzon hurması (Diospyros kaki L. cv. Hachiya) çeşidinde değişik bilezik alma uygulamalarının meyve verimi ve pomolojik özellikler üzerine etkileri

Yıl 2021, Cilt 58, Sayı 4, 481 - 488, 21.12.2021
https://doi.org/10.20289/zfdergi.842801

Öz

Amaç: Bu çalışma, Trabzon hurması ağaçlarında bilezik alma uygulamalarının verim ve bazı pomolojik özelliklerine etkilerini belirlemek amacı ile 2019 yılında yürütülmüştür. Materyal ve Yöntem: Çanakkale ilinde yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan ‘Hachiya’ çeşidine ait ağaçlarda bilezik alma; kontrol, tek ve çift bilezik alma şeklinde uygulanmıştır. Tam verim çağındaki ağaçlarda bilezik alma uygulamaları tam çiçeklenme sonrası yapılmıştır. Çeşidin meyve verim ve bazı pomolojik özellikleri belirlenmiştir. Meyve ağırlığı, meyve çapı, meyve yüksekliği, meyve kabuk rengi (L, a, b), pH, titre edilebilir asitlik (TA) (%), meyve eti sertliği (kg / cm2) ve suda çözünebilir toplam kuru madde içeriği (TSS) belirlenmiştir. Araştırma Bulguları: En yüksek ağaç başına verim Kontrol (120.74 kg ağaç-1) uygulamasından elde edilmiştir. En iri meyveler 383.23 g değeri ile çift bilezik alma uygulamasından elde edilmiştir. Çift bilezik alma uygulaması meyve boyu ve meyve eni değerleri bakımından en yüksek değerleri oluşturmuştur (sırasıyla 79.22 mm, 94.71 mm). Suda çözünebilir toplam kuru madde içeriği bakımından uygulamalar arasında farklılık olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Sonuç: Bilezik alma uygulamaları “Hachiya” çeşidinde meyve ağırlığını, meyve büyüklüğünü ve toplam kuru madde miktarını önemli ölçüde artırmıştır.

Kaynakça

 • Ağaoğlu, Y.S., H. Çelik, M. Çelik, Y. Fidan, Y. Gülşen, A. Günay, N. Halloran, A.İ. Köksal & R. Yanmaz, 2001. Genel Bahçe Bitkileri. AÜ Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 369 s.
 • Agusti, M., I. Andreu, M. Juan, V. Almela & L. Zacarias, 1998. Effects of ringing branches on fruit size and maturity of peach and nectarine cultivars. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 73(4): 537–540. https://doi.org/10.1080/14620316.1998.11511011
 • Agusti, M.N., J.M. Gariglio, V. Almela, C. Mesejo & A. Martínez-Fuentes, 2005. Effect of branch scoring on fruit development in loquat. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 80(3): 370–374. https://doi.org/10.1080/14620316.2005.11511946
 • Arakawa, O., K. Kanno, A. Kanetsuka & Y. Shiozaki, 1997. Effects of girdling and bark inversion on tree growth and fruit quality of apple. Acta Hortic. 451: 579-586. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1997.451.67
 • Assar, P., S. Eshghi, E. Tafazoli, M. Rahemi, Y.G. Khazaeipoul & A.S. Monfared, 2009. Improving fruit quality in ‘Hayward’ kiwifruit using proper leaf to fruit ratios and girdling. Horticulture, Environment, and Biotechnology. 50(6): 481-486.
 • Bassi, D., I. Mignani, A. Spinardi & D. Tura, 2016. “Peach (Prunus persica (L.) Batsch), 535-569”. In: Nutritional Composition of Fruit Cultivars. (Eds. M. Simmonds & V.R. Preedy), Milano, Italy, 774 pp.
 • Çelik, A. & S. Ercişli, 2010. Persimmon cv. Hachiya (Diospyros kaki Thunb.) fruit: some physical, chemical and nutritional properties. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 59(7-8): 599-606. https://doi.org/10.1080/09637480701538221
 • Choi, S.T., W.D. Song, D.S. Park & S.M. Kang, 2010. Effect of different girdling dates on tree growth, fruit characteristics and reserve accumulation in a late maturing persimmon. Scientia Horticulturae, 126(2): 152-156. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.06.026
 • Çoban, H., 2001. Sofralık üzüm kalitesini arttırıcı bazı kültürel uygulamaların etkileri üzerine araştırmalar, Anadolu J. of Aegean Agricultural Research Institute, 11 (2):76-88.
 • Cutting, J. G. M. & M.C. Lyne, 1993. Girdling and the reduction in shoot xylem sap concentrations of cytokinins and gibberellins in peach, Journal of Horticultural Science, 68(4): 619-626. https://doi.org/10.1080/00221589.1993.11516393
 • El-Shaikh, A., B.M. Khalil & A.Y. Hamza, 1999. The Effect of Girdling and Some Growth Regulators on Fruit Drop of Persimmon. Egypt. J. Agric. Res. 77(4): 1707.
 • Fajt, N. & E. Komel, 2004. “Evaluation of nine persimmon varieties in Northern Primorska, 655-659”. Proceedings 1st Slovenian fruit growing congress (24-26 March 2004, Krško, Slovenia), Zbornik referatov No:1, 817 pp.
 • Fallahi, E., A. Tehranifar & A. Gharaghani, 2017. cluster management to improve berry quality in young ‘Alborz’ table grape in the Intermountain West Region, USA. International Journal of Fruit Science, 17(4): 349–357. https://doi.org/10.1080/15538362.2017.1315629
 • Fallahi, E., M.J. Kiester, B. Fallahi & S. Mahdavi, 2018. Rootstock, canopy architecture, bark girdling, and scoring ınfluence on growth, productivity, and fruit quality at harvest in ‘Aztec Fuji’ apple. Hortscience, 53(11): 1629–1633. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13348-18
 • FAO, 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (Date accessed: http://www.fao.org/faostat/en/#data) (Date accessed: September 2020).
 • Fernandez-Escobar, R., R. Martin, P. Lopez-Rivares & M. Paz Suarez, 1987. Girdling as a means of increasing fruit size and earliness in peach and nectarine cultivars. Journal of Horticultural Science, 62(4): 463–468. https://doi.org/10.1080/14620316.1987.11515807
 • Fumuro, M., 1997.Trunk girdling at an early stage of shoot elongation affects dry matter production and partitioning in japanese persimmon (Diospyros kaki L.) cv. Tonewase. Journal of The Japanese Society for Horticultural Science, 66(3/4): 481-488. https://doi.org/10.2503/jjshs.66.481
 • Furr, J.R., P.C. Reece & G. Hrnciar. 1945. Nitrogen absorption of ringed orange trees in sand culture. Proceedings of the American Society for Horticultural Science, 46: 51–54.
 • Gawankar, M. S., P.M. Haldankar, B.R. Salvi, Y.R. Parulekar, N.V. Dalvi, M.M. Kulkarni, Y.S. Saitwal & N.A. Nalage, 2019. Effect of Girdling on Induction of Flowering and Quality of Fruits in Horticultural Crops- A Review. Advanced Agricultural Research & Technology Journal, 3(2):201-215.
 • Goren, R., M. Huberman & E.E. Goldschmidt, 2004. “Girdling: Physiological and Horticultural Aspects, 1-36”. In: Horticultural Review vol. 30 (Ed. J. Janick), United States of America, 526 pp. https://doi.org/10.1002/9780470650837.ch1
 • Hasegawa, K. & M. Sobajima, 1992. The effect of strapping of secondary scaffold branches with wires on fruit set, fruit quality and flower bud formation in persimmon (Diospyros kaki, L.). Japanese Journal of Tropical Agriculture, 36(1): 14-20. https://doi.org/10.11248/jsta1957.36.14
 • Kitagawa, H. & P.G. Glucina, 1984. Persimmon Culture in New Zealand. New Zealand Department of Scientific and Industrial Research, DSIR Information Series No: 159, 73 pp.
 • Miller, E.P. & T.E. Crocker, 1994. Oriental Persimmons in Florida. Cooperative Extension Service, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences. Gainesville, 15 p.
 • Mowat, A.D., 2003a. Fruit development patterns of persimmon (Diospyros kaki L.) grown under a cool climate. Acta Hortic., 601: 113-119. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.601.15
 • Mowat, A.D., 2003b. Characterisation of vegetative growth and productivity patterns between New Zealand persimmon orchards. Acta Hortic., 601: 121- 128. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.601.16
 • Onur, S., 1995. Trabzon Hurması Çeşitlerinin Adaptasyonu. Derim, 12(1): 8-18.
 • Raffo, M. D., P. Calvo, V. De Angelis, L. Mañueco, S. Ziaurriz & F. Menni, 2011. Effects of trunk girdling, on fruit productions, fruit size, and tree vigor on ‘Bartlett’ Pears in Rio Negro and Neuquén Valley, Argentina. Acta Hortic., 909: 645–650. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.909.78
 • SAS, 2019. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 • Şeker, M., E. Gür, N. Ekinci & M.A. Gündoğdu, 2018. Artvin hurmasi (Diospyros lotus L.) üzerine aşilanmiş Trabzon hurmasi (Diospyros kaki L.) çeşitlerinin peroksidaz enzim aktiviteleri arasindaki farkliliklarin incelenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 35: 264-267. https://doi.org/10.13002/jafag4501
 • Şeker, M., K. Kaynaş & Z. Aktaş, 2004. “Çanakkale yöresinden seçilmiş bazi trabzon hurmasi tiplerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri, 23-29”. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu (25-26 Kasım 2004, Ünye-Ordu).
 • Steyn, W.J., S.F. Ungerer & K.I. Theron, 2008. Scoring and girdling, but not GA, increase yield without decreasing return bloom in ‘triumph’ persimmon. American Society for Horticultural Science 43(7) :2022–2026. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.7.2022
 • TUIK, 2020. Türkiye Istatistik Kurumu. (Date accessed: https://biruni.tuik.gov.tr/medas) (Date accessed: September 2020).
 • Uçar Özkan, H. & H. Z. Can, 2013. Farklı dönemlerde hasat edilen trabzon hurması (Diospyros kaki l.) meyvelerinin kalite özelliklerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 50 (2): 137-144.
 • Yamada M., E. Giordani & K. Yonemori, 2012. “Persimmon, 663-693”. In: Fruit Breeding. (Eds. M.L. Badness & D.H. Byrne), Springer, New York, 875 pp.
 • Yeşiloğlu T. & E.C. Acikalin, 2009. "Effects of double girdling applications on fruit yield, pomological characteristics and leaf carbohydrates of some lemon cultivars", Asian Journal of Chemistry, vol.21, pp.1828-1834.
 • Yeşiloglu T., B. Çimen, M. İncesu & B. Yılmaz, 2018. “Genetic diversity and breeding of persimmon”. In: Breeding and Health Benefits of Fruit and Nut Crops (Eds: J. Soneji & M. Nageswara-Rao. IntechOpen Limited, London. 158 pp.
 • Yeşiloğlu, T., Ö. Tuzcu, B. Yıldırım, M. Uysal Kamiloğlu & M. İncesu, 2004. “Adana ekolojik koşullarinda bazi önemli trabzon hurmasi (Diospyros kaki l.) çeşitlerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi, 60-68”. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu (25-26 Kasım 2004, Ünye-Ordu).
 • Yildiz, E, 2011. Fruit Yield and Quality of Different Persimmon Cultivars and Seosanal Change of Plant Nutrients, Carbohydrates and Some Substances in Fruit Composition. Mustafa Kemal University, Institue of Natural and Applied Science, Department of Horticulture. PhD. Thesis. Hatay, Turkey, 344 pp.

Effects of different trunk girdlings on fruit yield and pomological characteristics of persimmon (Diospyros kaki L. cv. Hachiya)

Yıl 2021, Cilt 58, Sayı 4, 481 - 488, 21.12.2021
https://doi.org/10.20289/zfdergi.842801

Öz

Objective: This study was performed to determine the effects of two girdling practices on yield and some pomological properties of persimmon trees in 2019. Material and Methods: The gridling practices were applied to Hachia variety, common in Çanakkale, as single girdling, double girdling and control. Girdling treatments were performed after full blossom in full yield trees. Fruit yield and some pomological properties of the variety were determined. Fruit weight, fruit width, fruit size, fruit skin colour (L, a, b), pH, titratable acidity (TA) (%), fruit flesh firmness (kg / cm2) and total soluble solid content (TSS) were determined. Results: The highest yield per tree was obtained from the control (120.74 kg tree-1) treatment. The largest fruits with a value of 383.23 g were obtained from double girdling treatment. The double girdling application provided the highest values in terms of fruit length and fruit width (79.22 mm, 94.71 mm, respectively). There was a significant difference (p<0.05) between applications in terms of total soluble solid content. Conclusion: The girdling treatments significantly increased fruit weight, fruit size and total soluble solid amount in “Hachiya” variety.

Kaynakça

 • Ağaoğlu, Y.S., H. Çelik, M. Çelik, Y. Fidan, Y. Gülşen, A. Günay, N. Halloran, A.İ. Köksal & R. Yanmaz, 2001. Genel Bahçe Bitkileri. AÜ Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 369 s.
 • Agusti, M., I. Andreu, M. Juan, V. Almela & L. Zacarias, 1998. Effects of ringing branches on fruit size and maturity of peach and nectarine cultivars. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 73(4): 537–540. https://doi.org/10.1080/14620316.1998.11511011
 • Agusti, M.N., J.M. Gariglio, V. Almela, C. Mesejo & A. Martínez-Fuentes, 2005. Effect of branch scoring on fruit development in loquat. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 80(3): 370–374. https://doi.org/10.1080/14620316.2005.11511946
 • Arakawa, O., K. Kanno, A. Kanetsuka & Y. Shiozaki, 1997. Effects of girdling and bark inversion on tree growth and fruit quality of apple. Acta Hortic. 451: 579-586. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1997.451.67
 • Assar, P., S. Eshghi, E. Tafazoli, M. Rahemi, Y.G. Khazaeipoul & A.S. Monfared, 2009. Improving fruit quality in ‘Hayward’ kiwifruit using proper leaf to fruit ratios and girdling. Horticulture, Environment, and Biotechnology. 50(6): 481-486.
 • Bassi, D., I. Mignani, A. Spinardi & D. Tura, 2016. “Peach (Prunus persica (L.) Batsch), 535-569”. In: Nutritional Composition of Fruit Cultivars. (Eds. M. Simmonds & V.R. Preedy), Milano, Italy, 774 pp.
 • Çelik, A. & S. Ercişli, 2010. Persimmon cv. Hachiya (Diospyros kaki Thunb.) fruit: some physical, chemical and nutritional properties. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 59(7-8): 599-606. https://doi.org/10.1080/09637480701538221
 • Choi, S.T., W.D. Song, D.S. Park & S.M. Kang, 2010. Effect of different girdling dates on tree growth, fruit characteristics and reserve accumulation in a late maturing persimmon. Scientia Horticulturae, 126(2): 152-156. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.06.026
 • Çoban, H., 2001. Sofralık üzüm kalitesini arttırıcı bazı kültürel uygulamaların etkileri üzerine araştırmalar, Anadolu J. of Aegean Agricultural Research Institute, 11 (2):76-88.
 • Cutting, J. G. M. & M.C. Lyne, 1993. Girdling and the reduction in shoot xylem sap concentrations of cytokinins and gibberellins in peach, Journal of Horticultural Science, 68(4): 619-626. https://doi.org/10.1080/00221589.1993.11516393
 • El-Shaikh, A., B.M. Khalil & A.Y. Hamza, 1999. The Effect of Girdling and Some Growth Regulators on Fruit Drop of Persimmon. Egypt. J. Agric. Res. 77(4): 1707.
 • Fajt, N. & E. Komel, 2004. “Evaluation of nine persimmon varieties in Northern Primorska, 655-659”. Proceedings 1st Slovenian fruit growing congress (24-26 March 2004, Krško, Slovenia), Zbornik referatov No:1, 817 pp.
 • Fallahi, E., A. Tehranifar & A. Gharaghani, 2017. cluster management to improve berry quality in young ‘Alborz’ table grape in the Intermountain West Region, USA. International Journal of Fruit Science, 17(4): 349–357. https://doi.org/10.1080/15538362.2017.1315629
 • Fallahi, E., M.J. Kiester, B. Fallahi & S. Mahdavi, 2018. Rootstock, canopy architecture, bark girdling, and scoring ınfluence on growth, productivity, and fruit quality at harvest in ‘Aztec Fuji’ apple. Hortscience, 53(11): 1629–1633. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13348-18
 • FAO, 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (Date accessed: http://www.fao.org/faostat/en/#data) (Date accessed: September 2020).
 • Fernandez-Escobar, R., R. Martin, P. Lopez-Rivares & M. Paz Suarez, 1987. Girdling as a means of increasing fruit size and earliness in peach and nectarine cultivars. Journal of Horticultural Science, 62(4): 463–468. https://doi.org/10.1080/14620316.1987.11515807
 • Fumuro, M., 1997.Trunk girdling at an early stage of shoot elongation affects dry matter production and partitioning in japanese persimmon (Diospyros kaki L.) cv. Tonewase. Journal of The Japanese Society for Horticultural Science, 66(3/4): 481-488. https://doi.org/10.2503/jjshs.66.481
 • Furr, J.R., P.C. Reece & G. Hrnciar. 1945. Nitrogen absorption of ringed orange trees in sand culture. Proceedings of the American Society for Horticultural Science, 46: 51–54.
 • Gawankar, M. S., P.M. Haldankar, B.R. Salvi, Y.R. Parulekar, N.V. Dalvi, M.M. Kulkarni, Y.S. Saitwal & N.A. Nalage, 2019. Effect of Girdling on Induction of Flowering and Quality of Fruits in Horticultural Crops- A Review. Advanced Agricultural Research & Technology Journal, 3(2):201-215.
 • Goren, R., M. Huberman & E.E. Goldschmidt, 2004. “Girdling: Physiological and Horticultural Aspects, 1-36”. In: Horticultural Review vol. 30 (Ed. J. Janick), United States of America, 526 pp. https://doi.org/10.1002/9780470650837.ch1
 • Hasegawa, K. & M. Sobajima, 1992. The effect of strapping of secondary scaffold branches with wires on fruit set, fruit quality and flower bud formation in persimmon (Diospyros kaki, L.). Japanese Journal of Tropical Agriculture, 36(1): 14-20. https://doi.org/10.11248/jsta1957.36.14
 • Kitagawa, H. & P.G. Glucina, 1984. Persimmon Culture in New Zealand. New Zealand Department of Scientific and Industrial Research, DSIR Information Series No: 159, 73 pp.
 • Miller, E.P. & T.E. Crocker, 1994. Oriental Persimmons in Florida. Cooperative Extension Service, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences. Gainesville, 15 p.
 • Mowat, A.D., 2003a. Fruit development patterns of persimmon (Diospyros kaki L.) grown under a cool climate. Acta Hortic., 601: 113-119. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.601.15
 • Mowat, A.D., 2003b. Characterisation of vegetative growth and productivity patterns between New Zealand persimmon orchards. Acta Hortic., 601: 121- 128. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.601.16
 • Onur, S., 1995. Trabzon Hurması Çeşitlerinin Adaptasyonu. Derim, 12(1): 8-18.
 • Raffo, M. D., P. Calvo, V. De Angelis, L. Mañueco, S. Ziaurriz & F. Menni, 2011. Effects of trunk girdling, on fruit productions, fruit size, and tree vigor on ‘Bartlett’ Pears in Rio Negro and Neuquén Valley, Argentina. Acta Hortic., 909: 645–650. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.909.78
 • SAS, 2019. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 • Şeker, M., E. Gür, N. Ekinci & M.A. Gündoğdu, 2018. Artvin hurmasi (Diospyros lotus L.) üzerine aşilanmiş Trabzon hurmasi (Diospyros kaki L.) çeşitlerinin peroksidaz enzim aktiviteleri arasindaki farkliliklarin incelenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 35: 264-267. https://doi.org/10.13002/jafag4501
 • Şeker, M., K. Kaynaş & Z. Aktaş, 2004. “Çanakkale yöresinden seçilmiş bazi trabzon hurmasi tiplerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri, 23-29”. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu (25-26 Kasım 2004, Ünye-Ordu).
 • Steyn, W.J., S.F. Ungerer & K.I. Theron, 2008. Scoring and girdling, but not GA, increase yield without decreasing return bloom in ‘triumph’ persimmon. American Society for Horticultural Science 43(7) :2022–2026. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.7.2022
 • TUIK, 2020. Türkiye Istatistik Kurumu. (Date accessed: https://biruni.tuik.gov.tr/medas) (Date accessed: September 2020).
 • Uçar Özkan, H. & H. Z. Can, 2013. Farklı dönemlerde hasat edilen trabzon hurması (Diospyros kaki l.) meyvelerinin kalite özelliklerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 50 (2): 137-144.
 • Yamada M., E. Giordani & K. Yonemori, 2012. “Persimmon, 663-693”. In: Fruit Breeding. (Eds. M.L. Badness & D.H. Byrne), Springer, New York, 875 pp.
 • Yeşiloğlu T. & E.C. Acikalin, 2009. "Effects of double girdling applications on fruit yield, pomological characteristics and leaf carbohydrates of some lemon cultivars", Asian Journal of Chemistry, vol.21, pp.1828-1834.
 • Yeşiloglu T., B. Çimen, M. İncesu & B. Yılmaz, 2018. “Genetic diversity and breeding of persimmon”. In: Breeding and Health Benefits of Fruit and Nut Crops (Eds: J. Soneji & M. Nageswara-Rao. IntechOpen Limited, London. 158 pp.
 • Yeşiloğlu, T., Ö. Tuzcu, B. Yıldırım, M. Uysal Kamiloğlu & M. İncesu, 2004. “Adana ekolojik koşullarinda bazi önemli trabzon hurmasi (Diospyros kaki l.) çeşitlerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi, 60-68”. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu (25-26 Kasım 2004, Ünye-Ordu).
 • Yildiz, E, 2011. Fruit Yield and Quality of Different Persimmon Cultivars and Seosanal Change of Plant Nutrients, Carbohydrates and Some Substances in Fruit Composition. Mustafa Kemal University, Institue of Natural and Applied Science, Department of Horticulture. PhD. Thesis. Hatay, Turkey, 344 pp.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neşe YILMAZ> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-8720-2980
Türkiye


Murat ŞEKER>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6886-0547
Türkiye


Engin GÜR>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4668-1206
Türkiye


Mehmet Ali GÜNDOĞDU>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5802-5505
Türkiye


Sefa POLATÖZ>
ÇOMÜ, Lapseki Meslek Yüksekokulu
0000-0001-8219-3325
Türkiye


Neslihan EKİNCİ>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7022-5289
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 19 Aralık 2020
Kabul Tarihi 9 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 58, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yılmaz, N. , Şeker, M. , Gür, E. , Gündoğdu, M. A. , Polatöz, S. & Ekinci, N. (2021). Effects of different trunk girdlings on fruit yield and pomological characteristics of persimmon (Diospyros kaki L. cv. Hachiya) . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 58 (4) , 481-488 . DOI: 10.20289/zfdergi.842801

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.