Yıl 2008, Cilt , Sayı 11, Sayfalar 1 - 12 2008-12-01

Distance learning is briefly an economic and interactive training system which utilizes information technology as main means through education. People, who need retrain or left, not took part of formal education system, demand distance learning as an alternative education today. Globalization increases alternatives on education as economy and policy. Thus, distance learning emerges as the most attractive alternative in education system today. Distance learning was discussed through globalization in this descriptive study carried out by survey method.
Uzaktan Eğitim, kısaca zaman ve mekândan bağımsız, bilişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilen, ekonomik ve etkileşimli bir eğitim biçimidir. Modern toplumun gerektirdiği yenilenme ihtiyacı, eğitim sisteminden bir şekilde ayrılmış veya bu sisteme hiç girememiş olma, bireyleri uzaktan eğitim yolunu denemeye yöneltmiştir. Küreselleşme, ekonomi ve siyasette olduğu gibi, eğitimde de alternatifleri artırmıştır. Uzaktan eğitim de çeşitlenen alternatiflerden, belki de en cazip olanı olarak ortaya çıkmaktadır. Literatür taraması yöntemi ile yapılan bu betimsel çalışmada küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim irdelenmektedir.
 • Aktay, Y. (2002) Eğitimde küresel imkânlar küreselleşen dünyada eğitimde fırsat eşitliği ve özgürleşim fırsatları üzerine. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2 (1) Mayıs 2002 EDAM, İstanbul.
 • Alkan, C. (1996). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi. Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Ankara, 12-15 Kasım.
 • Askeland, G. A. & Payne, M. (2007). “Distance education and international social work education”. European Journal of Social Work. Vol. 10, No. 2, 161-174.
 • Birkök, (1998) Uzaktan eğitimin sosyolojik kavramlarla analizi. Türkiye 2. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Ankara, 4-8 Mayıs.
 • Borstorff, P. C., Lowe, S.K. (2007). Student perceptıons and opınıons toward e-learnıng ın the college envıronment. Academy of Educational Leadership Journal, Vol 11,(2). A. a http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde2/adnantexk.htm as challenging concept in sociology.
 • Çetiner, M., Gencel, Ç. ve Erten, M. Internete dayalı uzaktan eğitim ve çoklu ortam uygulamaları. http://inet-tr.org.tr
 • Hall, O. (2006). Enhancing Management Education Using Hybrid Learning Nets: A Perspective From Working Adults. Journal of Business and Management - Vol. 12, (1). http://www.sendika.org. http://www.tes.com.tr/e-learning http://www.uluslararasiegitim.com/uzak. Hyatt, S. http://www.westga.edu/~distance/hyatt11.html in the millenium: where is it going?
 • Jameson, J.M. ve McDonnell, J. (2007) Student with severe disabilities: The University of Utah Distance Teacher Education Program. Rural Special Education. 26(2).
 • Karpenko, M. P. (2008). The Emergence and Development of Distance Education. Russian Education and Society. Vol. 50, (3), 45–56.
 • McBurnie, 2002).Küreselleşme, GATS ve ulus-aşırı eğitim”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2 (1) Mayıs 2002 EDAM, İstanbul.
 • Simonson, M. (2007). What the accreditation community is saying about quality in distance education. The Quarterly Review of distance Education. Vol 8(2), s.vii-ix
 • Solem, M., Chalmers, L., Dibiase, D., Donert, K. ve Hardwıck, S. (2006). “Internationalizing Professional Development in Geography through Distance Education”. Journal of Geography in Higher Education Vol. 30, No. 1, 147-160.
 • Turoff, M. Alternative futures for distance learning: The force and the darkside. http://www.westga.edu/~distance/turoff11.html). Valentine, D. Distance learning: Promises, problems, and possibilities.
 • http://www.westga.edu/%7Edistance/ojdla/fall53/valentine53.html).
 • Yalabık, N. (2001). Uzaktan eğitim: ODTÜ Deneyimleri. TBD Bilişim. 80.
 • Yalabık, N., Kızıloğlu, Ü. Onay, Z. 21. Yüzyılın üniversiteleri:İnternetle eğitim http://www.?
 • Yang, R. ve Vidovich, L. (2002) Üniversiteleri küreselleşme bağlamında konumlandırmak. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2 (1) Mayıs 2002 EDAM, İstanbul. A. http://www.tbd.org.tr/sayi73_html/egitim_yazici.htm yeni ufuklar: internet'e dayalı uzaktan eğitim.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Asiye Toker GÖKÇE
Kurum: Emek Mah. 60.Sk. 138/2, 06510 Emek – Ankara

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2008

Bibtex @ { zgefd606765, journal = {Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1305-0060}, address = {egitimdergi@dicle.edu.tr}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM}, key = {cite}, author = {Gökçe, Asiye Toker} }
APA Gökçe, A . (2008). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (11) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47957/606765
MLA Gökçe, A . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM" . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (2008 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47957/606765>
Chicago Gökçe, A . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM". Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (2008 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM AU - Asiye Toker Gökçe Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - IS - 11 SN - 1305-0060- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM %A Asiye Toker Gökçe %T KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM %D 2008 %J Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1305-0060- %V %N 11 %R %U
ISNAD Gökçe, Asiye Toker . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM". Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / 11 (Aralık 2008): 1-12 .
AMA Gökçe A . KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM. ZGEFD. 2008; (11): 1-12.
Vancouver Gökçe A . KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; (11): 1-12.
IEEE A. Gökçe , "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 11, ss. 1-12, Ara. 2008