Cilt: 29 - Sayı: 4, 1.12.1997

Yıl: 1997

Olgu Sunumu

2. Levonoorgestral Subdermal Implant(Norplant)'ın Kan Lipid Profili ve Kanama Distezi Üzerine Olan Etkisi

5. Vulvar Intraepitelini Neoplazi Tedavisinde Leep Kullanımı: Olgu Sunumu

6. Servikste Heterotopik Kıkırdak

7. Pseudomyxoma Peritonel

8. Menstruel Usta Metoklopramid Testing Prolaktin Cevabı

9. Placental Site Trofoblastik Tümor(Olgu Sunumu)

12. Doğum Sonrası Hemen Ria Uygulaması

14. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Doğumlarda Konjenital Anomali Prevalansı: 6 Yıllık Seri

15. Preeklamptik Gebelerde B.hCG Seviyelerinin Değerlendirilmesi

16. Üçyüz Gebelik Deneyimlerimiz

17. Gebelikte Immun Trombositopenik Purpura(ITP)

18. Lupus Erythematodes ve Hamilelik

19. Gebelikle Birlikte Rektus Abdominalis Kasında Ektopik Desidua(Olgu Sunumu)

20. Polihidramnios'lu Bir Olgunun İncelenmesi

22. Timing in Intussusception

23. Yenidoğan Döneminde Septik Artrit

24. Ampiyem Sonrası Bir Plevral Kalınlaşma Olgusu: Cerrahi Gerekli Mi?

25. Bir Santral Diabetes İnsipudus Olgusu

26. Bir Plazmodium Vivax Olgusu