Cilt: 33 - Sayı: 3, 1.04.2002

Yıl: 2002

Makaleler

1. Preeklamptik gebelerde magnezyum sülfat tedavisinin kanama pıhtılaşma zamanı üzerine etkisi

3. The relation of sperm function tests and fertilization failure in invitro fertilization

4. Erken doğum tehdidinde risk faktörlerinin belirlenmesi

5. Uterus perforasyonuna sekonder abdominal gebelik: Olgu sunumu

6. Endometrial stromal sarkom: Olgu sunumu

7. Retroperitoneal leiomyom: Olgu sunumu

8. Çocukluk çağı pnömonilerinde Mycoplazma pneumoniae'nin rolü