Cilt: 34 - Sayı: 1, 1.02.2003

Yıl: 2003

Makaleler

1. Gebeliğin akut yağlı karaciğeri: Retrospektif analiz

2. Gebelerde servikal smear taraması

3. Akut faz reaktanı olarak ferritin ve erken doğum tehdidinde kullanımı

4. Gebeliğin hipertansif hastalıklarında serum ürik asit seviyelerinin önemi

6. Perimenopozal ve postmenopozal hastalarda endometrium kalınlığın önemi

7. Overin ektopik gebeliği: Olgu sunumu

8. Kistik struma ovarii: 2 olgu sunumu