PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 23 - 27, 01.02.2004

Öz

-

Kaynakça

 • 1. Ansoy N, Kasapçapur Ö: Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eds: Onat T. İ.Ü.C.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ekim 1996;969 2. Schahr JG, Artritis in Children. Pedatr Clin North Am 1986 Dec; 33(6). 1565-80
 • 3. Kaplan E.L. Rheumatic Fever. Eds: Nelson, Waldo E. 15th Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996;754-760
 • 4. Ertuğrul T. Juvenil Romatoid Artrit, Pediatri 2 editör; Neyzi O. ve Ertuğrul T. İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2002: 1016-22
 • 5. Jöne GS. Juwenile Rheumatoid Arthritis. In: Richard EB, Robert MK, Hal BJ., eds Nelson Textbook of Pediatrics, 14. th ed. Philadelphia: WB
 • Saunders Company 1992: 612-21
 • 6. Kasapçopur Ö. Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları. Modern Tıp Seminerleri; 13 Artrit. 2001:126-37
 • 7. Baskın E. Bakkaloğlu A. Juvenil Romatoid Artrit. Katkı Pediatri Dergisi Romatoloji 1999; 20(6) :752- 66 8. Onat T, Ahunbay G: Çocukluk Çağında Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eds: Onat T. İ.Ü.C.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ekim 1996;593
 • 9. Rosenberg AM: Analysis of a Pediatric Rheumatojogy Clinic Population 1990:17,827-30
 • 10. Onat T, Ahunbay G; Jüvenil Romatoid Arthritis, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kursüsü, 1982
 • 11. James T. Cassidy, M.D, Textbook of pediatric Rheumatoloogy. Third Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Compaany, 1995:487-522
 • 12. Olguntürk R, Aydın GB, Tunaoğlu FS, Akalın N. Rheumatic heart disease prevalence among school children in Ankara, Turkey. Turk J Pediatr 1999; 41: 201-6
 • 13. Ayuoub EM ve Majeed HA: Poststreptococcal reactive arthritis, Current Opionion in Rheumatology 2000, 12, 306-310
 • 14. Von Koskull S, Truckenbrodt H, Holle R, Hormann A, Ann Rheum Dis 2001 Oct; 60(10);940- 5
 • 15. Veasy LG, Tani LY, Hill HR, etal. Persistence of Acute Rheumatic fever in the Intermountain area of the United States. Journal of Pediatrics 1994; 124:9-16
 • 6. Alto W.A. Gibson R; Acute Rheumatic Fever; An Update American Family Physician February 1999; 613-620
 • 17. Oen K. Comparative epidemiology of the reumatic diseases in children. Current Opionin in Rheumatology 2000, 12:410-414
 • 18. Ertuğrul T. Akut Romatizmal Ateş, Pediatri 2 editör; Neyzi O. ve Ertuğrul T. İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2002: 974-8
 • 19. Çelebi A, Ahunbay G, Batmaz G, Eray S, Onat T. Romatizmal ateşte subklinik kapak tutulumu: izole artrit ve saf Koreli olguların karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27: 410-3
 • 20. Kunnamol Kalli P, Pelkonen P, et al: Clinical sings and Laboratory test in the Differential Diagnosis is of Arhritis in Children. American Journal of Diseases of Children 1987 jan; 141(1):34-40
 • 21. Moore TL, Dorner RW; Rheumatoid factors. Clin Biochem. 1993 Apr;26(2):75-84
 • 22. Ian E ve arkadaşları; An Epidemiologic study of Trends in Prevalence of Rheumatoid Factor Seropositivity in Pima Indians. Arthritis Rheumatism July 2002;1729-1734

Retrospective evaluation of patients with arthritis

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 23 - 27, 01.02.2004

Öz

Objective: The most frequent rheumatic diseases in children are Juvenie Rheumatoid Arthritis (JRA) and Rheumatic Fever (RF) which still remain to be an important health problem in developing counties. Material and Methods: In our study, we aimed to assess clinical and laboratory finding of patients hospitalised for joint complaints and also to discuss RF and JRA with the enlighment of current literature. 39 patients thatwere hospitalised for arthritis and/or arthralgia, were retrospectively assesed in terms of age, sex, season of hospital admission,complaints at presentation, clinical and laboratory findings. Results: 38.6% were diagnosed as RF, 20.5% as JRA, 5.2% as septic arthritis, 7.69% as reactive arthritis, 5.2% as temporary synovitis and 2.56% were diagnosed as Behcet Disease andvasculitis. In ARF patients whom were diagnosed as having carditis clinically, % 87.5 had abnormal ECHO findings. In aUthe patients with no clinical carditis, ECHO results were normal Conclusion: JRA and RF are the most frequent rheumatic diseases among cases who come with the complaints of joint and sometimes A is not easy to make the differential diagnosis. If the decision is difficult, it is betherto diagnose as RF and begin to prophylaxis.

Kaynakça

 • 1. Ansoy N, Kasapçapur Ö: Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eds: Onat T. İ.Ü.C.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ekim 1996;969 2. Schahr JG, Artritis in Children. Pedatr Clin North Am 1986 Dec; 33(6). 1565-80
 • 3. Kaplan E.L. Rheumatic Fever. Eds: Nelson, Waldo E. 15th Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996;754-760
 • 4. Ertuğrul T. Juvenil Romatoid Artrit, Pediatri 2 editör; Neyzi O. ve Ertuğrul T. İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2002: 1016-22
 • 5. Jöne GS. Juwenile Rheumatoid Arthritis. In: Richard EB, Robert MK, Hal BJ., eds Nelson Textbook of Pediatrics, 14. th ed. Philadelphia: WB
 • Saunders Company 1992: 612-21
 • 6. Kasapçopur Ö. Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları. Modern Tıp Seminerleri; 13 Artrit. 2001:126-37
 • 7. Baskın E. Bakkaloğlu A. Juvenil Romatoid Artrit. Katkı Pediatri Dergisi Romatoloji 1999; 20(6) :752- 66 8. Onat T, Ahunbay G: Çocukluk Çağında Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eds: Onat T. İ.Ü.C.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ekim 1996;593
 • 9. Rosenberg AM: Analysis of a Pediatric Rheumatojogy Clinic Population 1990:17,827-30
 • 10. Onat T, Ahunbay G; Jüvenil Romatoid Arthritis, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kursüsü, 1982
 • 11. James T. Cassidy, M.D, Textbook of pediatric Rheumatoloogy. Third Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Compaany, 1995:487-522
 • 12. Olguntürk R, Aydın GB, Tunaoğlu FS, Akalın N. Rheumatic heart disease prevalence among school children in Ankara, Turkey. Turk J Pediatr 1999; 41: 201-6
 • 13. Ayuoub EM ve Majeed HA: Poststreptococcal reactive arthritis, Current Opionion in Rheumatology 2000, 12, 306-310
 • 14. Von Koskull S, Truckenbrodt H, Holle R, Hormann A, Ann Rheum Dis 2001 Oct; 60(10);940- 5
 • 15. Veasy LG, Tani LY, Hill HR, etal. Persistence of Acute Rheumatic fever in the Intermountain area of the United States. Journal of Pediatrics 1994; 124:9-16
 • 6. Alto W.A. Gibson R; Acute Rheumatic Fever; An Update American Family Physician February 1999; 613-620
 • 17. Oen K. Comparative epidemiology of the reumatic diseases in children. Current Opionin in Rheumatology 2000, 12:410-414
 • 18. Ertuğrul T. Akut Romatizmal Ateş, Pediatri 2 editör; Neyzi O. ve Ertuğrul T. İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2002: 974-8
 • 19. Çelebi A, Ahunbay G, Batmaz G, Eray S, Onat T. Romatizmal ateşte subklinik kapak tutulumu: izole artrit ve saf Koreli olguların karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27: 410-3
 • 20. Kunnamol Kalli P, Pelkonen P, et al: Clinical sings and Laboratory test in the Differential Diagnosis is of Arhritis in Children. American Journal of Diseases of Children 1987 jan; 141(1):34-40
 • 21. Moore TL, Dorner RW; Rheumatoid factors. Clin Biochem. 1993 Apr;26(2):75-84
 • 22. Ian E ve arkadaşları; An Epidemiologic study of Trends in Prevalence of Rheumatoid Factor Seropositivity in Pima Indians. Arthritis Rheumatism July 2002;1729-1734

Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 23 - 27, 01.02.2004

Öz

Amaç: Çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalığı / uvenil romatoid artrit (JRA) ve gelişmekte olan ülkelerde ise hala önemini koruyan Akut Romatizmal Ateş 'tir (ARA). Çalışmamızda eklem şikayeti nedeniyle yatırılarak tetkik edilen olgularının dağılımını, ARA ve JRA'lı hastalan klinik ve laboratuar bulguları yönünden literatür ışığında incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Çocuk Kliniğine artrit ve/veya artralji nedeniyle yatırılan 39 vaka yaş, cinsiyet, hastaneye başvuru zamanı, hastaneye geliş şikayetleri, klinik ve laboratuar bulguları yönünden retrospektif olarak incelendi. Bulgular. Olguların %38.6'smm ARA, %20.5'inin JRA, %5.2'sinin septik artrit, %7.69'unun reaktif artrit, %5.2'sinin transiyel sinovit ve %2.56'smm Behçet ve vaskülit tanısı aldığı saptandı. %15.30 olguda yalnız artralji mevcuttu. ARA'lı olguların %53.3'üne klinik olarak kardit tanısı konmuştu. Kardit düşünülenlerin %87.5'inde EKO'da kapak tutulumu saptanmış olup, kardit kliniği olmayan olguların tümünde EKO normaldi. Sonuç: Eklem şikayeti ile hastaneye başvuran hastalarda en sık ARA ve JRA görülmekte olup, ayırıcı tanısında halen zorluk çekilmektedir. Ayırım yapılamayan olgular ARA olarak kabul edilip kesin tanı konulana kadar profilaksiye alınmalıdır.

Kaynakça

 • 1. Ansoy N, Kasapçapur Ö: Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eds: Onat T. İ.Ü.C.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ekim 1996;969 2. Schahr JG, Artritis in Children. Pedatr Clin North Am 1986 Dec; 33(6). 1565-80
 • 3. Kaplan E.L. Rheumatic Fever. Eds: Nelson, Waldo E. 15th Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996;754-760
 • 4. Ertuğrul T. Juvenil Romatoid Artrit, Pediatri 2 editör; Neyzi O. ve Ertuğrul T. İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2002: 1016-22
 • 5. Jöne GS. Juwenile Rheumatoid Arthritis. In: Richard EB, Robert MK, Hal BJ., eds Nelson Textbook of Pediatrics, 14. th ed. Philadelphia: WB
 • Saunders Company 1992: 612-21
 • 6. Kasapçopur Ö. Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları. Modern Tıp Seminerleri; 13 Artrit. 2001:126-37
 • 7. Baskın E. Bakkaloğlu A. Juvenil Romatoid Artrit. Katkı Pediatri Dergisi Romatoloji 1999; 20(6) :752- 66 8. Onat T, Ahunbay G: Çocukluk Çağında Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eds: Onat T. İ.Ü.C.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ekim 1996;593
 • 9. Rosenberg AM: Analysis of a Pediatric Rheumatojogy Clinic Population 1990:17,827-30
 • 10. Onat T, Ahunbay G; Jüvenil Romatoid Arthritis, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kursüsü, 1982
 • 11. James T. Cassidy, M.D, Textbook of pediatric Rheumatoloogy. Third Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Compaany, 1995:487-522
 • 12. Olguntürk R, Aydın GB, Tunaoğlu FS, Akalın N. Rheumatic heart disease prevalence among school children in Ankara, Turkey. Turk J Pediatr 1999; 41: 201-6
 • 13. Ayuoub EM ve Majeed HA: Poststreptococcal reactive arthritis, Current Opionion in Rheumatology 2000, 12, 306-310
 • 14. Von Koskull S, Truckenbrodt H, Holle R, Hormann A, Ann Rheum Dis 2001 Oct; 60(10);940- 5
 • 15. Veasy LG, Tani LY, Hill HR, etal. Persistence of Acute Rheumatic fever in the Intermountain area of the United States. Journal of Pediatrics 1994; 124:9-16
 • 6. Alto W.A. Gibson R; Acute Rheumatic Fever; An Update American Family Physician February 1999; 613-620
 • 17. Oen K. Comparative epidemiology of the reumatic diseases in children. Current Opionin in Rheumatology 2000, 12:410-414
 • 18. Ertuğrul T. Akut Romatizmal Ateş, Pediatri 2 editör; Neyzi O. ve Ertuğrul T. İ.Ü.İ.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2002: 974-8
 • 19. Çelebi A, Ahunbay G, Batmaz G, Eray S, Onat T. Romatizmal ateşte subklinik kapak tutulumu: izole artrit ve saf Koreli olguların karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27: 410-3
 • 20. Kunnamol Kalli P, Pelkonen P, et al: Clinical sings and Laboratory test in the Differential Diagnosis is of Arhritis in Children. American Journal of Diseases of Children 1987 jan; 141(1):34-40
 • 21. Moore TL, Dorner RW; Rheumatoid factors. Clin Biochem. 1993 Apr;26(2):75-84
 • 22. Ian E ve arkadaşları; An Epidemiologic study of Trends in Prevalence of Rheumatoid Factor Seropositivity in Pima Indians. Arthritis Rheumatism July 2002;1729-1734

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selda Boylu AĞZIKURU Bu kişi benim


Gülnur TOKUÇ Bu kişi benim


Sedat ÖKTEM Bu kişi benim


Engin TUTAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236783, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2004}, volume = {35}, pages = {23 - 27}, doi = {10.16948/zktb.71046}, title = {Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi}, key = {cite}, author = {Ağzıkuru, Selda Boylu and Tokuç, Gülnur and Öktem, Sedat and Tutar, Engin} }
APA Ağzıkuru, S. B. , Tokuç, G. , Öktem, S. & Tutar, E. (2004). Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 35 (1) , 23-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22051/236783
MLA Ağzıkuru, S. B. , Tokuç, G. , Öktem, S. , Tutar, E. "Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 (2004 ): 23-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22051/236783>
Chicago Ağzıkuru, S. B. , Tokuç, G. , Öktem, S. , Tutar, E. "Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 (2004 ): 23-27
RIS TY - JOUR T1 - Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi AU - Selda Boylu Ağzıkuru , Gülnur Tokuç , Sedat Öktem , Engin Tutar Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 27 VL - 35 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi %A Selda Boylu Ağzıkuru , Gülnur Tokuç , Sedat Öktem , Engin Tutar %T Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi %D 2004 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Ağzıkuru, Selda Boylu , Tokuç, Gülnur , Öktem, Sedat , Tutar, Engin . "Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 / 1 (Şubat 2004): 23-27 .
AMA Ağzıkuru S. B. , Tokuç G. , Öktem S. , Tutar E. Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004; 35(1): 23-27.
Vancouver Ağzıkuru S. B. , Tokuç G. , Öktem S. , Tutar E. Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004; 35(1): 23-27.
IEEE S. B. Ağzıkuru , G. Tokuç , S. Öktem ve E. Tutar , "Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 35, sayı. 1, ss. 23-27, Şub. 2004, doi:10.16948/zktb.71046