PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The effect of asphyxia on serum, bilirubin levels among term new borns

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 29 - 32, 01.02.2004

Öz

Objective: In this study we evaluated the effect of perinatal asphyxia on serum bilirubin leves in term newborns. Materials and Methods: 21 term neonates hospitalized due to perinatal asphyxia and 30 healthy term newborns as a control group were included. This study applies a prospective approach and in orderto compare the senan bilirubin levels between asphyxiated and control group, 2nd, 3rd and 4th postnatal day bilirubin levels were obtained in each group. Conclusions: The average highest bilirubin concentration of asphyxiated and healthy newborns was 8.562 mg/dl(1.793) and 9.340 mg/dl (2.241) respectively. We could not find a statistical difference between the two groups. The average highest bilirubin concentration of 8 asphyxiated neonates treated with phenobarbital and the 13 neonates not treated with phenobarbital was 8.775 mg/dl (1.775) and 8.43 mg/dl (1.874) respectively. A significant statistical difference was not found between two groups. When we compared the average highest bilirubin concentration of 13 asphyxiated neonates with meconium stained amniotic fluid [8.977mg/dl(1.844)]: the 8 noeonates without meconium stained amniotic fluid [7.887mg/dl (1.587)] and the control group, we could not find any statistical difference either. Result: As a result, by using these statistical analysis, we decided that the asphyxia did not have any effect on bilirubin metabolism neither to decrease the serum bilirubine level nor to increase hyperbilirunubinemia in term newborns.

Kaynakça

  • 1. Gökçay G, Bulut A.: Pediatrik Epidemioloji ve Sağlık Ölçütleri. Pediatri 1. Neyzi O., Ertuğrul T. 3. Baskı. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2002; 37-43
  • 2. Del Castello AM, Marender DS, Perinatal asphyxia in less developed countries. In: Archives of Disease of Childhood, 1994; 71:F1-F3 3. Kliegman MR. Hypoxia-ischemia in Nelson Textbook of Pediatrics. Eds: Behrman ER, Kliegman MR, AivinAM. 17 th ed. WB Sounders Company, Philadelphia 2004; 566-568
  • 4. Volpe JJ. Neurology of Newborn. 3 ed.WB.Saunders Company, 1995; 211-360 5. Srinivas Murki, Prave en Kumar, S. Majumdar, Neelam Marwaha, Anil Narang. Risk factors for kernicterus in term babies with non hemolytic jaundice. In: Indian Pediatrics 2001; 38: 757-762EE 6. Bratlid D. How bilirubin gets into the brain. Clin Perinatol 1990; 17: 449-465 7. Harrison H, Coen RW. Bilirubinemia in Asphyxiated Term Infants. Alaska Medicine, 1996; 83:98-100 8. Fekete M., Horvath M., Vince İler M. Perinatal Asphyxia and Jaundice in Newborn Infants. Acta Paediatr Acad Sci Humg 1978; 19: 17-26 9. Mulligan JC, Painter MJ, O'Donoghue PA. etal. Neonatal Asphyxia. II. Neonatal Mortality and Long Term Sequela, J Pediatr 1980 ; 96: 903-907

Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 29 - 32, 01.02.2004

Öz

Amaç: Asfiksinin term yenidoğanlarda biluribin düzeyi üzerine etkisini göstermek amacıyla bu çalışmayı planladık. Materyal-Metod: Prospektif çalışmamızda 1 yıl içinde yenidoğan servisine asfiktik yenidoğan tanışıvla yatırılan 21 term yenidoğan ve sağlıklı 30 term yenidoğanm 2.,3.,4. gün bilirubin düzeylerini ölçerek, asfiktik olgular ile kontrol grubunun bilirubin ortalamalarını karşılaştırdık. Bulgular Asfiktik olguların en yüksek bilirubin konstantrasyon ortalaması 8.562 mgldi (±1,793) ile non-asfiktik olguların ortalamasını [9,340 mgl di (±2,241)1 karşılaştıdığımızda istatiktiksel olarak anlamlı bir farka rastlamadık. Fenobarbital kullanan 8 asfiktik olgunun en yüksek bilirubin konsantrasyonu ortalaması [8,775 mgl di (±1,775)1 ile fenobarbital kullanmayan 13 asfiktik olgunun ortalamaları (8,43 mgl di (±1,874) arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Erken mekonyum geçişi olan mekonyumla boyalı amnion mayi (MBAM) ile doğan 13 asfiktik olgunun en yüksek bilirubin konsantrasyon ortalaması [8,997 mgl di (±1,844)] ile MB AM olmayan asfiktik 8 olgunun ortalaması [7,887 mgl di ±1,587)] ve kontrol grubunun ortalamaları da karşılaştırdığınızda da istatiktiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık. Sonuç: Bu is talikler sonucunda, asfiksinin terin yenidoğanlarda ne serum bilirubin düzeyini düşürecek ne de lüperbilirubinemiyi arttıracak şekilde bilirubin metabolizması üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna vardık.

Kaynakça

  • 1. Gökçay G, Bulut A.: Pediatrik Epidemioloji ve Sağlık Ölçütleri. Pediatri 1. Neyzi O., Ertuğrul T. 3. Baskı. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2002; 37-43
  • 2. Del Castello AM, Marender DS, Perinatal asphyxia in less developed countries. In: Archives of Disease of Childhood, 1994; 71:F1-F3 3. Kliegman MR. Hypoxia-ischemia in Nelson Textbook of Pediatrics. Eds: Behrman ER, Kliegman MR, AivinAM. 17 th ed. WB Sounders Company, Philadelphia 2004; 566-568
  • 4. Volpe JJ. Neurology of Newborn. 3 ed.WB.Saunders Company, 1995; 211-360 5. Srinivas Murki, Prave en Kumar, S. Majumdar, Neelam Marwaha, Anil Narang. Risk factors for kernicterus in term babies with non hemolytic jaundice. In: Indian Pediatrics 2001; 38: 757-762EE 6. Bratlid D. How bilirubin gets into the brain. Clin Perinatol 1990; 17: 449-465 7. Harrison H, Coen RW. Bilirubinemia in Asphyxiated Term Infants. Alaska Medicine, 1996; 83:98-100 8. Fekete M., Horvath M., Vince İler M. Perinatal Asphyxia and Jaundice in Newborn Infants. Acta Paediatr Acad Sci Humg 1978; 19: 17-26 9. Mulligan JC, Painter MJ, O'Donoghue PA. etal. Neonatal Asphyxia. II. Neonatal Mortality and Long Term Sequela, J Pediatr 1980 ; 96: 903-907

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özben Saldıran ULUÇER Bu kişi benim


Gülay Çiler ERDAĞ Bu kişi benim


Ayça VİTRİNEL Bu kişi benim


Yasemin AKIN Bu kişi benim


Feza AKSOY Bu kişi benim


Serdar CÖMERT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236784, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2004}, volume = {35}, number = {1}, pages = {29 - 32}, doi = {10.16948/zktb.12408}, title = {Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi}, key = {cite}, author = {Uluçer, Özben Saldıran and Erdağ, Gülay Çiler and Vitrinel, Ayça and Akın, Yasemin and Aksoy, Feza and Cömert, Serdar} }
APA Uluçer, Ö. S. , Erdağ, G. Ç. , Vitrinel, A. , Akın, Y. , Aksoy, F. & Cömert, S. (2004). Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 35 (1) , 29-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22051/236784
MLA Uluçer, Ö. S. , Erdağ, G. Ç. , Vitrinel, A. , Akın, Y. , Aksoy, F. , Cömert, S. "Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 (2004 ): 29-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22051/236784>
Chicago Uluçer, Ö. S. , Erdağ, G. Ç. , Vitrinel, A. , Akın, Y. , Aksoy, F. , Cömert, S. "Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 (2004 ): 29-32
RIS TY - JOUR T1 - Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi AU - Özben SaldıranUluçer, Gülay ÇilerErdağ, AyçaVitrinel, YaseminAkın, FezaAksoy, SerdarCömert Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 32 VL - 35 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi %A Özben Saldıran Uluçer , Gülay Çiler Erdağ , Ayça Vitrinel , Yasemin Akın , Feza Aksoy , Serdar Cömert %T Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi %D 2004 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Uluçer, Özben Saldıran , Erdağ, Gülay Çiler , Vitrinel, Ayça , Akın, Yasemin , Aksoy, Feza , Cömert, Serdar . "Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 / 1 (Şubat 2004): 29-32 .
AMA Uluçer Ö. S. , Erdağ G. Ç. , Vitrinel A. , Akın Y. , Aksoy F. , Cömert S. Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004; 35(1): 29-32.
Vancouver Uluçer Ö. S. , Erdağ G. Ç. , Vitrinel A. , Akın Y. , Aksoy F. , Cömert S. Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004; 35(1): 29-32.
IEEE Ö. S. Uluçer , G. Ç. Erdağ , A. Vitrinel , Y. Akın , F. Aksoy ve S. Cömert , "Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 35, sayı. 1, ss. 29-32, Şub. 2004, doi:10.16948/zktb.12408