PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 41 - 44, 01.02.2004

Öz

-

Kaynakça

 • 1. Usluer G.,Aygen B., Baku M. Ve ark. A'dan Z'ye Akut Viral Hepatitler: Hepatit A Microbiyolojisi, Patogenez, Epidemiyoloji: Güneş Kitabevi 2002: 1-14
 • 2. Özsoylu Ş: Hepatitler: eski bir hastalıkta önemli yönelikler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1990; 8: 291-295
 • 3. CDC: Recommendation for protection against viral hepatitis. MMWR., 34:313-335, 1985
 • 4. Tsega E, Mengesha B, Hansson BG, et al. Hepatitis A, B and Delta infection in Ethiopia: A serologic survey with demographic data. American of Epidemiology. 1986; 123 (2): 344-351
 • 5. Bensabath G, Hadler SC, et al. Epidemiologic and serologic studies of acute viral hepatitis in Brasil's Amazon Basin. Bulletin of the Pan American Health Organization. 1987;21: 16-27
 • 6. Frösner GG, Papaevangelou G, Bütler R, et al. Antibody against hepatitis A in seven European countries. American Journal of Epidemilogy. 1979; 110 (1):63-69. 7. Strofollini T, Chiaramonte M, Franco E, et al. Baseline s eroepidemiology of hepatitis A. virus infection among children and teenagers in Italy. Infection 1991; 19(2): 97-100
 • 8. Gomez JR. Bus tamente-Calvillo E. Hepatitis A antibodies: Prevalence and persistence in a group of Mexican children. American Journal Of Epidemiology. 1985; 121. 116-119
 • 9. Sönmez E, Kutlu O, Bayındır Y, ve ark. 0-6 yaş grubu çocuklarda hepatit A ve hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 115-7
 • 10. Aydoğan A, Ersoy B, Dinçoğuz A, ve ark. Bir hastane polikliniğine başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda anti-HAV sero prevalansı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22: 89-93
 • 11. Yapıcıoğlu H, Alhan E., Yaman,; Prevalence of Hepatitis A in children and adolescents in Adana, Turkey; Indian Pediatr 2002 ;39 (10): 936-41 12. Ceylan T, Özgüneş N, ve ark. 0-15 yaş grubunda hepatit A ve hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 2: 115-7
 • 13. Aldeniz C, Çavuşoğlu Ş, Altınay H, ve ark. İstanbul'da A ve E hepatitlerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1998; 1: 31-6
 • 14. Badur S., Kılıçturgay K. Viral Hepatit 2001: Türkiyede Viral Hepatitlerin Epidemiyolojik Analizi: ViralHepatitle Savaşım DerneğiYayını; 2001: 39-41
 • 15. Canatar T, Öztürk C, ve ark. 0-6 yaş grubu çocuk ve annelerde Hepatit A sıklığının araştırılması; Çocuk Dergisi, Haziran 2001; 96-98 16. Harmancı K, Yılmaz G., Gürekan B., Ankara'da sosyo ekonomik düzeyi yüksek aileleri 2-6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A, seroprevadansi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; Ekim- Aralık 2002; 318-321
 • 17. Öztürk ve Ark. Maternal Hepatit A Antikorlarının Kaybolma yaşı; Çocuk Dergisi; Haziran 2002; 75-79
 • 18. Alikaşifoğlu M, Arvas A, Taştan Y, ve ark. Prevalance and persistence of Hepatitis A antibody during the first year of life in Turkish infants. Indian Pediatrics 1999; 36: 1142-4
 • 19. Hacımustafaoğlu M, Sadıkoğlu G, Özakın C ve ark. Maternal hepatit A antikorlarının çocukluktaki seyri (prospektif bir çalışma). Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 1999;

Seroprevalance of hepatitis A in children between 0-15 years old

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 41 - 44, 01.02.2004

Öz

Objective: Viral hepatitis has importance as a health problem which closely relates to pubhc health and economy of the country in the developed and developing countries. Almost 38% of all the hepatitis cases consist of hepatitis which occur due to hepatitis A virus. Incidence of hepatitis A differs among countries, regions and even between the socio-economicalgroups in the same region. We planned this study in order to determine the regional sero-prevalance. Materials and Methods: Anti-HAV IgG in the serums of 708 patients who applied Zeynep Kamil Gynecologic and Pediatric Diseases Hospital betweenAugust2002-February 2003 was searched. Results: In our study, we determined that anti- HAV sero-positivity was 42.1% in between 0-15 years old children. In according to age groups; anti-HAV sero-positivMes were found in 0-1 years old 57.4%, 2-6 years old 33.5%, 7-15 years old 47.8%. Conclusions: Higher sero-positivity of anti-HAV incidence in 0-1 years old group caused by maternal antibodies. Inspite of 0-1 years old group; HAV sero-positivity was correlatedly increases with age.

Kaynakça

 • 1. Usluer G.,Aygen B., Baku M. Ve ark. A'dan Z'ye Akut Viral Hepatitler: Hepatit A Microbiyolojisi, Patogenez, Epidemiyoloji: Güneş Kitabevi 2002: 1-14
 • 2. Özsoylu Ş: Hepatitler: eski bir hastalıkta önemli yönelikler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1990; 8: 291-295
 • 3. CDC: Recommendation for protection against viral hepatitis. MMWR., 34:313-335, 1985
 • 4. Tsega E, Mengesha B, Hansson BG, et al. Hepatitis A, B and Delta infection in Ethiopia: A serologic survey with demographic data. American of Epidemiology. 1986; 123 (2): 344-351
 • 5. Bensabath G, Hadler SC, et al. Epidemiologic and serologic studies of acute viral hepatitis in Brasil's Amazon Basin. Bulletin of the Pan American Health Organization. 1987;21: 16-27
 • 6. Frösner GG, Papaevangelou G, Bütler R, et al. Antibody against hepatitis A in seven European countries. American Journal of Epidemilogy. 1979; 110 (1):63-69. 7. Strofollini T, Chiaramonte M, Franco E, et al. Baseline s eroepidemiology of hepatitis A. virus infection among children and teenagers in Italy. Infection 1991; 19(2): 97-100
 • 8. Gomez JR. Bus tamente-Calvillo E. Hepatitis A antibodies: Prevalence and persistence in a group of Mexican children. American Journal Of Epidemiology. 1985; 121. 116-119
 • 9. Sönmez E, Kutlu O, Bayındır Y, ve ark. 0-6 yaş grubu çocuklarda hepatit A ve hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 115-7
 • 10. Aydoğan A, Ersoy B, Dinçoğuz A, ve ark. Bir hastane polikliniğine başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda anti-HAV sero prevalansı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22: 89-93
 • 11. Yapıcıoğlu H, Alhan E., Yaman,; Prevalence of Hepatitis A in children and adolescents in Adana, Turkey; Indian Pediatr 2002 ;39 (10): 936-41 12. Ceylan T, Özgüneş N, ve ark. 0-15 yaş grubunda hepatit A ve hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 2: 115-7
 • 13. Aldeniz C, Çavuşoğlu Ş, Altınay H, ve ark. İstanbul'da A ve E hepatitlerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1998; 1: 31-6
 • 14. Badur S., Kılıçturgay K. Viral Hepatit 2001: Türkiyede Viral Hepatitlerin Epidemiyolojik Analizi: ViralHepatitle Savaşım DerneğiYayını; 2001: 39-41
 • 15. Canatar T, Öztürk C, ve ark. 0-6 yaş grubu çocuk ve annelerde Hepatit A sıklığının araştırılması; Çocuk Dergisi, Haziran 2001; 96-98 16. Harmancı K, Yılmaz G., Gürekan B., Ankara'da sosyo ekonomik düzeyi yüksek aileleri 2-6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A, seroprevadansi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; Ekim- Aralık 2002; 318-321
 • 17. Öztürk ve Ark. Maternal Hepatit A Antikorlarının Kaybolma yaşı; Çocuk Dergisi; Haziran 2002; 75-79
 • 18. Alikaşifoğlu M, Arvas A, Taştan Y, ve ark. Prevalance and persistence of Hepatitis A antibody during the first year of life in Turkish infants. Indian Pediatrics 1999; 36: 1142-4
 • 19. Hacımustafaoğlu M, Sadıkoğlu G, Özakın C ve ark. Maternal hepatit A antikorlarının çocukluktaki seyri (prospektif bir çalışma). Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 1999;

0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı

Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1, 41 - 44, 01.02.2004

Öz

Amaç: Viral hepatitler gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda halk sağlığı ve ülke ekonomilerini yakından ilgilendiren bir sağlık sorunu olarak halen önemini sürdürmektedir. Yaklaşık olarak tüm hepatitlerin %38 gibi yüksek oranını hepatit A virus una bağlı oluşan he patitler teşkil etmektedir. Hepatit A insidansı ülkeler, bölgeler ve hatta aynı bölgede farklı sosyoekonomik gruplar arasında farklılıklar göstermektedir. Bölgesel seroprevalansı belirlemek amacıyla bu çalışmayı planladık. Materyal ve Metod: Viral hepatitler gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda halk sağlığı ve ülke ekonomilerini yakından ilgilendiren bir sağlık sorunu olarak halen önemini sürdürmektedir. Yaklaşık olarak tüm hepatitlerin %38 gibi yüksek oranını hepatit A virus una bağlı oluşan hepatitler teşkil etmektedir. Hepatit A ins idansı ülkeler, bölgeler ve hatta aynı bölgede farklı sosyoekonomik gruplar arasında farklılıklar göstermektedir. Bölgesel seroprevalansı belirlemek amacıyla bu çalışmayı planladık Bulgular. Çalışmamızda, 0-15 yaş arası çocuklarda anti-HAV seropozitifliği %42.1 olarak saptadık. Yaş gruplarına göre bakıldığında ise, anti-HAV IgG pozitifliğinin; 0 - 1 yaşta : %57A ; 2 - 6 yaşta : %33.5 ; 7-15 yaşta : %47.8 olduğu görüldü. Sonuç: 0-1 yaş arası yüksek seropozitiflik, anneden geçen antikorlara bağlandı. Bu yaş grubu dışlandığında ise, HAV s era pozitifliğinin yaş ile korele olarak arttığı sonucuna varıldı.

Kaynakça

 • 1. Usluer G.,Aygen B., Baku M. Ve ark. A'dan Z'ye Akut Viral Hepatitler: Hepatit A Microbiyolojisi, Patogenez, Epidemiyoloji: Güneş Kitabevi 2002: 1-14
 • 2. Özsoylu Ş: Hepatitler: eski bir hastalıkta önemli yönelikler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1990; 8: 291-295
 • 3. CDC: Recommendation for protection against viral hepatitis. MMWR., 34:313-335, 1985
 • 4. Tsega E, Mengesha B, Hansson BG, et al. Hepatitis A, B and Delta infection in Ethiopia: A serologic survey with demographic data. American of Epidemiology. 1986; 123 (2): 344-351
 • 5. Bensabath G, Hadler SC, et al. Epidemiologic and serologic studies of acute viral hepatitis in Brasil's Amazon Basin. Bulletin of the Pan American Health Organization. 1987;21: 16-27
 • 6. Frösner GG, Papaevangelou G, Bütler R, et al. Antibody against hepatitis A in seven European countries. American Journal of Epidemilogy. 1979; 110 (1):63-69. 7. Strofollini T, Chiaramonte M, Franco E, et al. Baseline s eroepidemiology of hepatitis A. virus infection among children and teenagers in Italy. Infection 1991; 19(2): 97-100
 • 8. Gomez JR. Bus tamente-Calvillo E. Hepatitis A antibodies: Prevalence and persistence in a group of Mexican children. American Journal Of Epidemiology. 1985; 121. 116-119
 • 9. Sönmez E, Kutlu O, Bayındır Y, ve ark. 0-6 yaş grubu çocuklarda hepatit A ve hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 115-7
 • 10. Aydoğan A, Ersoy B, Dinçoğuz A, ve ark. Bir hastane polikliniğine başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda anti-HAV sero prevalansı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22: 89-93
 • 11. Yapıcıoğlu H, Alhan E., Yaman,; Prevalence of Hepatitis A in children and adolescents in Adana, Turkey; Indian Pediatr 2002 ;39 (10): 936-41 12. Ceylan T, Özgüneş N, ve ark. 0-15 yaş grubunda hepatit A ve hepatit B seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 2: 115-7
 • 13. Aldeniz C, Çavuşoğlu Ş, Altınay H, ve ark. İstanbul'da A ve E hepatitlerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1998; 1: 31-6
 • 14. Badur S., Kılıçturgay K. Viral Hepatit 2001: Türkiyede Viral Hepatitlerin Epidemiyolojik Analizi: ViralHepatitle Savaşım DerneğiYayını; 2001: 39-41
 • 15. Canatar T, Öztürk C, ve ark. 0-6 yaş grubu çocuk ve annelerde Hepatit A sıklığının araştırılması; Çocuk Dergisi, Haziran 2001; 96-98 16. Harmancı K, Yılmaz G., Gürekan B., Ankara'da sosyo ekonomik düzeyi yüksek aileleri 2-6 yaş grubu çocuklarında Hepatit A, seroprevadansi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; Ekim- Aralık 2002; 318-321
 • 17. Öztürk ve Ark. Maternal Hepatit A Antikorlarının Kaybolma yaşı; Çocuk Dergisi; Haziran 2002; 75-79
 • 18. Alikaşifoğlu M, Arvas A, Taştan Y, ve ark. Prevalance and persistence of Hepatitis A antibody during the first year of life in Turkish infants. Indian Pediatrics 1999; 36: 1142-4
 • 19. Hacımustafaoğlu M, Sadıkoğlu G, Özakın C ve ark. Maternal hepatit A antikorlarının çocukluktaki seyri (prospektif bir çalışma). Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 1999;

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feray GÜVEN Bu kişi benim


Arzu Yaşaroğlu ERKUM Bu kişi benim


Tolga ERKUM Bu kişi benim


Aysu SAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 35, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236786, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2004}, volume = {35}, pages = {41 - 44}, doi = {10.16948/zktb.81050}, title = {0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı}, key = {cite}, author = {Güven, Feray and Erkum, Arzu Yaşaroğlu and Erkum, Tolga and Say, Aysu} }
APA Güven, F. , Erkum, A. Y. , Erkum, T. & Say, A. (2004). 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 35 (1) , 41-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22051/236786
MLA Güven, F. , Erkum, A. Y. , Erkum, T. , Say, A. "0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 (2004 ): 41-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22051/236786>
Chicago Güven, F. , Erkum, A. Y. , Erkum, T. , Say, A. "0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 (2004 ): 41-44
RIS TY - JOUR T1 - 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı AU - Feray Güven , Arzu Yaşaroğlu Erkum , Tolga Erkum , Aysu Say Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 44 VL - 35 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı %A Feray Güven , Arzu Yaşaroğlu Erkum , Tolga Erkum , Aysu Say %T 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı %D 2004 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Güven, Feray , Erkum, Arzu Yaşaroğlu , Erkum, Tolga , Say, Aysu . "0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 35 / 1 (Şubat 2004): 41-44 .
AMA Güven F. , Erkum A. Y. , Erkum T. , Say A. 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004; 35(1): 41-44.
Vancouver Güven F. , Erkum A. Y. , Erkum T. , Say A. 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004; 35(1): 41-44.
IEEE F. Güven , A. Y. Erkum , T. Erkum ve A. Say , "0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 35, sayı. 1, ss. 41-44, Şub. 2004, doi:10.16948/zktb.81050