PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 57 - 60, 01.03.2005

Öz

Objective: It has also been confirmed with various studies that subclinic chorioamnionitis has an important role in preterm labor. The aim of this study was to evaluate the level of C-Reactive Protein (C-RP) for the prediction of response to tocolysis in subclinic chorioamnionitis and the outcome of pregnancy. Materials and methods: Tocolysis was applied to 34 pregnants with preterm labor at 22-34 gestational weeks who were admitted to our hospital Control group was consisted of 36 normal pregnants at 22-34 gestational weeks. Routine sonography, complete blood count, C-RP and postpartum placental histopathology were studied in all pregnancies. Results: C-RP levels of the study group was found to be significantly higher than the, control group. It was demonstrated that as the levels of C-RP increased, the period of time to labor was shortened in the study group. Within the study group 15 patients were shown to respond to tocolysis. In the study group the C-RP levels of 19 patients, who have given birth within the first week and accepted as resistant to tocolysis, were found to be significantly higher. Statistically no significant correlation was found between the C-RP levels and placental histology. In order to estimate preterm labor with chorioamnionitis, the optimal level of C-RP was determined to be higher than 1,2 mg/dl. Conclusion: C-RP levels in subclinic chorioamnionitis may indicate the outcome of pregnancy and responding to tocolysis.

Kaynakça

  • 1.Mc GregorJA, French fi, BichterR, et al. Antenatal microbiologic and maternal risk factors associated with prematurity. Am J Obstet Gynecol 1990; 163: 1465-73 2.Morales WJ, Madhoutt Efficacy and safety of Indomethacin compared with magnesium sulfate in the management of preterm labor: A randomized study. Am f Obstet Gynecol 1993; 169: 97-100 3 .Hameed C, Tejani N, Verma UL, Archbald F: Silent chorioamnionitis as a cause of preterm labor refractory to tocolytic therapy Am J Obstet Gynecol 1984; 149: 726-730 4.Gibbs RS, Romero R, Hillier SL. Essenbach DA, Sweet RL: A rewiew of premature birth and subclinical infection. Am f Obstet Gynecol 1992; 166:1515-28
  • 5.Romero R, Mazor M,Wu YK. infection in the pathogenesis of preterm labor. Semin Perinatol 1988;12:262-279 6.Potkul RK, Moawad AH, Ponto KL, the associattion of subclinical infection with preterm labor: the role of C- reactive protein .Am J Obstet Gynecol 1985;153:642-645 7.Ismail MA, Zinaman Mf, Lowenshohn RI, Moawad AH; The significant ofC- reactive protein levels in women with premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1985; 151:541- 544 8.Handweker SM, Tejani NA ,Verma UL, Archbald F: Correlation of maternal serum reactive protein with outcome oftocolysis . Obstet Gynecol 1984;63 : 220-224 9.Watts DH, Krohn MA, Hillier SL, Wener MH, Kiviat NR, Eschenbach DA. Characteristics of woman in preterm labor associated with elavated C-reactive protein levels. Obstet Gynecol 1993; 82:509-514

Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 57 - 60, 01.03.2005

Öz

Amaç: Subklinik koryoamnionitin erken doğum etyolojisinde önemli bir rolü olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu çalışmada subklinik koryoamnionitin gebeliğin prognozu açısından tokolize yanıtın tahmininde C-reaktif protein (CRP)'in değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Hastanemize başvuran 22.-34. gebelik haftalarında preterm doğum tanısı alan 34 gebeye tokoliz uygulanmıştır. Buna karşılık gebelikleri normal seyreden 22.-34. gebelik haftasındaki 36 gebe de kontrol grubu olarak alınmıştır. Tüm gebelerde rutin ultrasonografi, hemogram, CRP ve doğum sonunda plasenta histopatolojisi bakılmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki olguların CRP değeri kontrol grubundaki olguların CRP değerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Bu olguların CRP değerleri arttıkça, doğuma kadar geçen sürenin kısaldığı saptandı. Çalışma grubunu oluşturan 34 olgunun 15'inin tokolize yanıt verdiği saptandı. 34 olgudan ilk hafta içinde doğurup tokolize yanıtsız kabul edilen 19 olgunun CRP değerlen istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. CRP değeri ile plasental histoloji arasında istatistiksel olarak anlamlı, bir ilişki saptanmadı. Preterm doğum ve koryoamnionitin önceden tahmininde CRP'nin optimal düzeyinin 1,2 mgldl'den yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Subklinik koryoamnionit olgularında CRP değerleri, gebeliğin prognozunu ve tokolize yanıt verip vermeyeceğini gösterebilir.

Kaynakça

  • 1.Mc GregorJA, French fi, BichterR, et al. Antenatal microbiologic and maternal risk factors associated with prematurity. Am J Obstet Gynecol 1990; 163: 1465-73 2.Morales WJ, Madhoutt Efficacy and safety of Indomethacin compared with magnesium sulfate in the management of preterm labor: A randomized study. Am f Obstet Gynecol 1993; 169: 97-100 3 .Hameed C, Tejani N, Verma UL, Archbald F: Silent chorioamnionitis as a cause of preterm labor refractory to tocolytic therapy Am J Obstet Gynecol 1984; 149: 726-730 4.Gibbs RS, Romero R, Hillier SL. Essenbach DA, Sweet RL: A rewiew of premature birth and subclinical infection. Am f Obstet Gynecol 1992; 166:1515-28
  • 5.Romero R, Mazor M,Wu YK. infection in the pathogenesis of preterm labor. Semin Perinatol 1988;12:262-279 6.Potkul RK, Moawad AH, Ponto KL, the associattion of subclinical infection with preterm labor: the role of C- reactive protein .Am J Obstet Gynecol 1985;153:642-645 7.Ismail MA, Zinaman Mf, Lowenshohn RI, Moawad AH; The significant ofC- reactive protein levels in women with premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1985; 151:541- 544 8.Handweker SM, Tejani NA ,Verma UL, Archbald F: Correlation of maternal serum reactive protein with outcome oftocolysis . Obstet Gynecol 1984;63 : 220-224 9.Watts DH, Krohn MA, Hillier SL, Wener MH, Kiviat NR, Eschenbach DA. Characteristics of woman in preterm labor associated with elavated C-reactive protein levels. Obstet Gynecol 1993; 82:509-514

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertan ADALI Bu kişi benim


Recep YILDIZHAN Bu kişi benim


Begüm YILDIZHAN Bu kişi benim


Necdet SÜER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236821, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2005}, volume = {36}, number = {2}, pages = {57 - 60}, doi = {10.16948/zktb.51736}, title = {Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Adalı, Ertan and Yıldızhan, Recep and Yıldızhan, Begüm and Süer, Necdet} }
APA Adalı, E. , Yıldızhan, R. , Yıldızhan, B. & Süer, N. (2005). Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 36 (2) , 57-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22055/236821
MLA Adalı, E. , Yıldızhan, R. , Yıldızhan, B. , Süer, N. "Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 (2005 ): 57-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22055/236821>
Chicago Adalı, E. , Yıldızhan, R. , Yıldızhan, B. , Süer, N. "Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 (2005 ): 57-60
RIS TY - JOUR T1 - Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi AU - ErtanAdalı, RecepYıldızhan, BegümYıldızhan, NecdetSüer Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 60 VL - 36 IS - 2 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi %A Ertan Adalı , Recep Yıldızhan , Begüm Yıldızhan , Necdet Süer %T Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi %D 2005 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Adalı, Ertan , Yıldızhan, Recep , Yıldızhan, Begüm , Süer, Necdet . "Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 / 2 (Mart 2005): 57-60 .
AMA Adalı E. , Yıldızhan R. , Yıldızhan B. , Süer N. Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005; 36(2): 57-60.
Vancouver Adalı E. , Yıldızhan R. , Yıldızhan B. , Süer N. Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005; 36(2): 57-60.
IEEE E. Adalı , R. Yıldızhan , B. Yıldızhan ve N. Süer , "Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 36, sayı. 2, ss. 57-60, Mar. 2005, doi:10.16948/zktb.51736