PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 87 - 91, 01.03.2005

Öz

-

Kaynakça

 • 1.Verity CM. Do seizures damage the brain? The epidemiological evidence. Arch Dis Child 1998;78:78-84
 • 2.American Academy of Pediatrics. Practice parameter: Long-term treatment of the child with simple febrile seizures(AC9859). Pediatrics 1999;103:1307-9
 • 3.Yakut A. Febril Konvülziyon. 47. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı 2003.s 53-7
 • 4.Beisel WR, Pekarek RS, Van Ormer D, Wannemacher RW. Influence of acute infection on the metabolism of zinc and other trace elements
 • Psychopharmacol Bull 1971:7:34-35
 • 5.Izumi Y, Ishii K, Akiba K, Hayashi T
 • Hypozincemia during fever may trigger febrile convulsions. Med Hypotheses 1990:32:77-80
 • 6.Gündüz Z, Kumandaş S,Yavuz 1, Koparal M, Saraymen R. Serum and cerebrospinal fluid zinc levels in febrile convulsions. Turk J Med Res 1994:12:239-42
 • 7.Gündüz Z, Yavuz İ, Koparal M, Kumandaş S, Saraymen R. Serum and cerebrospinal fluid zinc levels in children with febrile convulsions. Ada Paediatr Jpn 1996;38:237-41
 • 8.Tütüncüoğlu S, Kütükçüler N, Kepe L, Çöker C, Berdeli A, Tekgül H. Proinflammdtory cytokines, prostaglandins and zinc in febrile convulsions
 • Pediatr Int 2001:43:235-9
 • 9.Burhanoğlu M, Tütüncüoğlu S, Coker C, Tekgül "Çük Kafalı" teriminin nereden tü H, Özgür T. Hypozincaemia in febrile convulsion
 • Eur J Pediatr. 1996:155:498-50
 • 10.Mollah MA, Dey PR, Tarfdar SA et al. Zinc in CSF of patients with febrile convulsion. Indian J Pediatr.2002;69:859-61
 • 11.Garty BZ, Olomucki R, Sagie TL, Nitzan M
 • Cerebrospinal fluid zinc concentrations in.febrile convulsions. Arch Dis Child 1995;73:338-41
 • 12.Brown KH, Peerson JM, Rivera J, Allen LH. Effect of suplemental zinc on the growth and serum zinc concentrations of prepubertal children: a meta analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2002)75:1062-71.

Serum zinc levels in febrile convulsions

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 87 - 91, 01.03.2005

Öz

Objective: Although febrile seizures are the commonest form of convulsion in childhood, the mechanism by which convulsions are induced, however, is not fully elucidated. In this study, we intend to find out any possible relationship between zinc deficiency and febrile convulsions. Materials and Methods: A hundred children with febrile convulsion were enrolled in the study group. The control groups consisted of 23 febrile children without convulsion and 30 healthy children. Peripheral blood samples were drawn from all patients during the acute phase within 2 hours following the seizures. Results: In the study group, the serum zinc levels were found as mean 103,17±31,07 microgr/dl, whereas serum zinc levels were mean 113,16 ± 35,42 microgr/dl and 106,07±32,06 microgr/dl in the first and second control groups, respectively. Conclusions: No relationship was found between the serum zinc status with age, degree of fever, family history and the number of convulsions. There was no statistically significant difference in the serum zinc levels between the three groups of children.

Kaynakça

 • 1.Verity CM. Do seizures damage the brain? The epidemiological evidence. Arch Dis Child 1998;78:78-84
 • 2.American Academy of Pediatrics. Practice parameter: Long-term treatment of the child with simple febrile seizures(AC9859). Pediatrics 1999;103:1307-9
 • 3.Yakut A. Febril Konvülziyon. 47. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı 2003.s 53-7
 • 4.Beisel WR, Pekarek RS, Van Ormer D, Wannemacher RW. Influence of acute infection on the metabolism of zinc and other trace elements
 • Psychopharmacol Bull 1971:7:34-35
 • 5.Izumi Y, Ishii K, Akiba K, Hayashi T
 • Hypozincemia during fever may trigger febrile convulsions. Med Hypotheses 1990:32:77-80
 • 6.Gündüz Z, Kumandaş S,Yavuz 1, Koparal M, Saraymen R. Serum and cerebrospinal fluid zinc levels in febrile convulsions. Turk J Med Res 1994:12:239-42
 • 7.Gündüz Z, Yavuz İ, Koparal M, Kumandaş S, Saraymen R. Serum and cerebrospinal fluid zinc levels in children with febrile convulsions. Ada Paediatr Jpn 1996;38:237-41
 • 8.Tütüncüoğlu S, Kütükçüler N, Kepe L, Çöker C, Berdeli A, Tekgül H. Proinflammdtory cytokines, prostaglandins and zinc in febrile convulsions
 • Pediatr Int 2001:43:235-9
 • 9.Burhanoğlu M, Tütüncüoğlu S, Coker C, Tekgül "Çük Kafalı" teriminin nereden tü H, Özgür T. Hypozincaemia in febrile convulsion
 • Eur J Pediatr. 1996:155:498-50
 • 10.Mollah MA, Dey PR, Tarfdar SA et al. Zinc in CSF of patients with febrile convulsion. Indian J Pediatr.2002;69:859-61
 • 11.Garty BZ, Olomucki R, Sagie TL, Nitzan M
 • Cerebrospinal fluid zinc concentrations in.febrile convulsions. Arch Dis Child 1995;73:338-41
 • 12.Brown KH, Peerson JM, Rivera J, Allen LH. Effect of suplemental zinc on the growth and serum zinc concentrations of prepubertal children: a meta analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2002)75:1062-71.

Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri

Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2, 87 - 91, 01.03.2005

Öz

Amaç: Çocukluk döneminin en sık gözlenen konvülziyon tipi febril konvülziyon olmasına rağmen patogenezi hala tam olarak bilinmemektedir. Bu. çalışmada son yıllarda üzerinde durulan çinko eksikliği ve febril konvülziyon ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Febril konvülziyon ile başvuran 100 çocuk, 1. kontrol grubu olarak ateşh ama konvülziyon geçirmemiş 23 çocuk ve 2. kontrol grubu olarak da 30 sağlam çocuk değerlendirmeye alınmıştır. Tüm çocuklardan başvurudan sonraki ilk iki saat içinde serum çinko örneklen alınmıştır. Bulgular: Febril konvülziyon geçiren çocukların serum çinko konsantrasyon ortalamaları 103,17±31,07 microgr/dl., 1. kontrol grubun ortalaması 113,16+35,42 microgr/dl., sağlam çocukların ortalaması ise 106,07±32,06 microgr/dl. olarak bulunmuştur. Febril konvülziyon geçiren çocukların serum çinko değerleri 1. ve 2. kontrol grubunun değerleri ile karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç: Hasta yaşı küçüldükçe konvülziyon geçirme ihtimalinin arttığı saptanmıştır(p

Kaynakça

 • 1.Verity CM. Do seizures damage the brain? The epidemiological evidence. Arch Dis Child 1998;78:78-84
 • 2.American Academy of Pediatrics. Practice parameter: Long-term treatment of the child with simple febrile seizures(AC9859). Pediatrics 1999;103:1307-9
 • 3.Yakut A. Febril Konvülziyon. 47. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı 2003.s 53-7
 • 4.Beisel WR, Pekarek RS, Van Ormer D, Wannemacher RW. Influence of acute infection on the metabolism of zinc and other trace elements
 • Psychopharmacol Bull 1971:7:34-35
 • 5.Izumi Y, Ishii K, Akiba K, Hayashi T
 • Hypozincemia during fever may trigger febrile convulsions. Med Hypotheses 1990:32:77-80
 • 6.Gündüz Z, Kumandaş S,Yavuz 1, Koparal M, Saraymen R. Serum and cerebrospinal fluid zinc levels in febrile convulsions. Turk J Med Res 1994:12:239-42
 • 7.Gündüz Z, Yavuz İ, Koparal M, Kumandaş S, Saraymen R. Serum and cerebrospinal fluid zinc levels in children with febrile convulsions. Ada Paediatr Jpn 1996;38:237-41
 • 8.Tütüncüoğlu S, Kütükçüler N, Kepe L, Çöker C, Berdeli A, Tekgül H. Proinflammdtory cytokines, prostaglandins and zinc in febrile convulsions
 • Pediatr Int 2001:43:235-9
 • 9.Burhanoğlu M, Tütüncüoğlu S, Coker C, Tekgül "Çük Kafalı" teriminin nereden tü H, Özgür T. Hypozincaemia in febrile convulsion
 • Eur J Pediatr. 1996:155:498-50
 • 10.Mollah MA, Dey PR, Tarfdar SA et al. Zinc in CSF of patients with febrile convulsion. Indian J Pediatr.2002;69:859-61
 • 11.Garty BZ, Olomucki R, Sagie TL, Nitzan M
 • Cerebrospinal fluid zinc concentrations in.febrile convulsions. Arch Dis Child 1995;73:338-41
 • 12.Brown KH, Peerson JM, Rivera J, Allen LH. Effect of suplemental zinc on the growth and serum zinc concentrations of prepubertal children: a meta analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2002)75:1062-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rabia Gönül SEZER Bu kişi benim


İlke Özahi İPEK Bu kişi benim


Abdülkadir BOZAYKUT Bu kişi benim


Enver ATAY Bu kişi benim


Olcay ÜNVER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 36, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236827, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2005}, volume = {36}, pages = {87 - 91}, doi = {10.16948/zktb.02547}, title = {Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri}, key = {cite}, author = {Sezer, Rabia Gönül and İpek, İlke Özahi and Bozaykut, Abdülkadir and Atay, Enver and Ünver, Olcay} }
APA Sezer, R. G. , İpek, İ. Ö. , Bozaykut, A. , Atay, E. & Ünver, O. (2005). Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 36 (2) , 87-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22055/236827
MLA Sezer, R. G. , İpek, İ. Ö. , Bozaykut, A. , Atay, E. , Ünver, O. "Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 (2005 ): 87-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22055/236827>
Chicago Sezer, R. G. , İpek, İ. Ö. , Bozaykut, A. , Atay, E. , Ünver, O. "Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 (2005 ): 87-91
RIS TY - JOUR T1 - Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri AU - Rabia Gönül Sezer , İlke Özahi İpek , Abdülkadir Bozaykut , Enver Atay , Olcay Ünver Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 91 VL - 36 IS - 2 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri %A Rabia Gönül Sezer , İlke Özahi İpek , Abdülkadir Bozaykut , Enver Atay , Olcay Ünver %T Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri %D 2005 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Sezer, Rabia Gönül , İpek, İlke Özahi , Bozaykut, Abdülkadir , Atay, Enver , Ünver, Olcay . "Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 36 / 2 (Mart 2005): 87-91 .
AMA Sezer R. G. , İpek İ. Ö. , Bozaykut A. , Atay E. , Ünver O. Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005; 36(2): 87-91.
Vancouver Sezer R. G. , İpek İ. Ö. , Bozaykut A. , Atay E. , Ünver O. Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005; 36(2): 87-91.
IEEE R. G. Sezer , İ. Ö. İpek , A. Bozaykut , E. Atay ve O. Ünver , "Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 36, sayı. 2, ss. 87-91, Mar. 2005, doi:10.16948/zktb.02547