Cilt: 38 - Sayı: 2, 1.03.2007

Yıl: 2007

Makaleler

1. Sezaryen doğumlarının seçiminde etkili faktörler

2. Kızlarda puberte

4. Uterusun kavernöz hemangiomu

5. Doğumsal metabolik hastalıklar: Üç yıllık retrospektif değerlendirme

6. Üç yıl içinde çocuk kliniğinden izole edilen 69 Klebsiella suşunun antibiyotik duyarlılıkları ve ampirik tedaviyi yönlendirmedeki önemi