Cilt: 38 - Sayı: 3, 1.04.2007

Yıl: 2007

Makaleler

3. Overin benign, ''borderline'' ve malign epitelyal tümörlerinde Ki-67 ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi

5. Karakteristik klinik tablo olmaksızın erken doğum tehdidi ile gelen bir gebede perfore apandisit: Olgu sunumu

6. Okul çocuklarında meningokok taşıyıcılığının ve meningokoklarda penisilin direncinin araştırılması