Cilt: 39 - Sayı: 4, 1.05.2008

Yıl: 2008

Makaleler

1. Benign görünümlü over kistlerinde abdominal sonografi ile kist aspirasyonu

2. Doğal ve cerrahi menopoz olgularındaki hormonal değişimin kemik döngüsüne etkisi

5. Aynı hastalarda altı aylık aralarla tekrarlanan sperm analizlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi

6. Makroglossi ve ağız boşluğu kütlesi olan fetusde prenatal tanı ve perinatal yönetim

7. Ovaryan intermediate grade sertoli-leydig hücreli tümör, germ hücreli komponent; olgu sunumu

8. Endometrium ve overin eş zamanlı endometrioid tipte adenokarsinomu / iki olgu sunumu

10. Kızamıkçık ve hepatit B aşısı sonrası görülen bir Guillan-Barre sendromu olgusu