PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Parent behaviour regarding fever and febrile convulsion

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 1 - 8, 01.02.2010

Öz

Objective and Aim: This prospective study was planned to evaluate the level of knowledge and approach of the parents on fever and febrile convulsion (FC) of children brought to our Pediatric Emergency Room(PER) for high fever, aged between 3 months-5 years. Material and Methods: Parents of 150 children, brought to PER for high fever were interviewed by pediatricians with a questionnaire. Results: 87.0% of the questions were answered by the mother, and 13% by the father. 64.0% of the parents claimed to know the normal body temperature range, yet 46.6% did so correctly. 62.0% owned a body thermometer, 84.0% kept an antipyretic drug at home. 97.0% used antipyretics upon suspicion of fever. 55% stated that during a FC they bathed their child, 28% shook and stimulated to enforce for response, 15% splashed water/cologne on their child, 2% tried to keep child's mouth open, and 2% simply waited. Not one knew the first aid rules to be applied during and after the convulsion. 72% thought of applying to the nearest health center, 15% of going to an imam and ask for healing prayers. 64% thought that, FC was independent of the child's age, 52% that, it tended to repeat, 35% that, it was a kind of epilepsy, 43% that it might evolve into epilepsy, 74% that, it would permanently damage their brain, 42% that convulsion therapy was necessary. Conclusion: The parents' have incorrect or insufficient knowledge on normal body temperature range, appropriate fever approach and FC. Therefore the importance of properly informing them is emphasized.

Kaynakça

 • 1. Hirtz D. Febrile seizures. Pediatr Rev 1997; 18:5-9
 • 2. Bhattacharyya M, Karla V, Gulati S. Intranasal midazolam vs rectal diazepam in acute childhood seizures. Pediatr Neurol 2006;34:355-359
 • 3. Siemens H. Anfalle und Epilepsien bei Kindern und Jugendlichen. Stutgard, Thieme Verlag, 2001,165-180
 • 4. Huang M-C, Liu C-C, Thomas K, Parenteral responses to first and recurrent febrile convulsions. Acta Neurol Scand 2002;105:293-229
 • 5. Pek H. 0-5 yaş arası yüksek ateşli çocuklarda sağlık kurumuna başvuru öncesi ailenin aldığı önlemler, uygulamalar ve hemşirelik yaklaşımları. Hemşirelik Bülteni 1991; 5: 63-68
 • 6. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, Genişletilmiş 5. Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2001: 5-11,323-325. 7. Bektaş E, Kılıç M. 0-6 yaşında çocukları olan annelerin ateşe ilişkin bilgi düzeyleri ve çocukları ateşlendiğinde evdeki uygulamalarının saptanması. Mezuniyet Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1998
 • 8. Dede Çınar N. 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin vücut ısısı ölçümü ile ilgili bilgileri ve eğitimleri. Çocuk Forumu Dergisi 2001; 4: 42-44
 • 9. Kathleen A. Acetaminophen and Ibuprofen: fever control and over dose. Pediatric Nursing 1992, 18: 428
 • 10. Taştan Y. Ateşli çocuk ve sepsis. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu, İstanbul, 2001; 57-68
 • 11. Crocetti M, MoghbeliN, SerwintJ. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001, 107:1270 12. Knudsen FU. Febrile convulsions: treatment and prognosis. Epilepsia 2000; 41: 2-9
 • 13. Commission on Epidemiology and Prognosis, International League Against Epilepsy. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy. Epilepsia 1993;34:592-596
 • 14. Verity CM. Do seizures damage the brain? The epidemiological evidence. Arch Dis Child 1998;78:78-84
 • 15. Energin M, Selimoğlu M, OrbakZve ark. Febril konvulsiyonlarda klinik özellikler ve rekkürens risk faktörlerinin belirlenmesi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1995, 30: 194-199
 • 16. Demir M, Bayat M. Tokat Karşıyaka Doğum ve Çocuk Hastanesi Acil servisine yüksek ateş şikayetiyle getirilen 0-5 yaş grubu çocukların annelerinin yüksek ateşle ilgili bilgi ve tutumları. Sağlık Bilimleri Dergisi (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı) 2005; 14: 22-29
 • 17. Parmar RC, Sahu DR, Bavdekar SB. Knowledge, attitude and practices ofparents of children with febrile convulsion. Journal of Postgraduate Medicine 2001; 47: 19-23
 • 18. Provisional Committee on Quality Improvement, Subcommittee on Febrile Seizures. Practice Parameter: The neurodiagnostic evaluation of the child with a first simple febrile seizure. Pediatrics 1996;97:769-772
 • 19. Srinivasan J, Wallace KA, Scheffer IE. Febrile seizures. Aust Fam Physician. 2005 Dec;34(12): 1021-1025 20. Öztürk MK, Önal AE, Tümerdem Y, et al. Prevelance of febrile convulsions in a group of children aged 0 to 9 years in a slum in İstanbul. Med Bull İstanbul 2002; 35: 79- 84 21. Celasin Ş.C,Ergin D,Atman Ü. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye yatırılan 0-6 yaş grubu çocukları olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumları. Fırat Tıp Dergisi 2008; 22: 315-322 22. Sadleir LG, Scheffer IE. Febrile seizures. BMJ 2007; 307- 311 23. Kjeldsen MJ, KyvikKO, Friis ML, Christensen K. Genetic and environmental factors in febrile seizures: a Danish population-based twin study. Epilepsy Res 2002;51:167-177 24. Baulac S, Gourfinkel-an I, Nabbout R, et al. Fevers, genes, and epilepsy. Lancet Neurol 2004;3:421-430
 • 25. Offringa M, Bossuyt PM, Lubsen J, Ellenberg JH, Nelson KB, Knudsen FU, et al. Risk factors for seizure recurrence in children with febrile seizures: A pooled analysis of individual patient data from five studies. J Pediatr 1994;124:574- 584
 • 26. Topçu M. Febril Konvülziyonlar. Katkı Pediatri Dergisi 1994;6: 458- 463
 • 27. Pfeiffer A, Thompson J, Charlier C, Otterud B, et al. A locus for febrile convulsions (FEB 3) mamps the chromosome 2Q 23-24 Ann Neurol 1999; 46:671-678
 • 28. Esenay FI, Yiğit R. Annelerin yüksek ateş konusundaki bilgi ve uygulamaları. 46. Milli Pediatri Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi, l. Pediatri Asistanları Kongresi Bilimsel Program ve Özet Kitabı, Mersin, 2002: 380
 • 29. Joint Working Group of the Research Unit of the Royal College of Physicians and the British Paediatric Association. Guidelines for the management of convulsions with fever. BMJ 1991;303:634-636
 • 30. Verity CM, Golding J. Risk of epilepsy after febrile convulsions: A national cohort study. BMJ 1991;303: 1373-1376 31. Freeman JM, Vinig EP. Decision making and the child with febrile seizures. Pediatrics in Review 1992,13: 298-304 32. Balslev T. Parental reactions to a child's first febrile convulsion. Acta Paediatr Scand 1991;80:466-469 33. Schuper A, Gabbay U, Mimouni M. Parental anxiety in febrile convulsion. Isr J Med Sci 1996;32:1282-1285 34. MillichapJG, ColliverJA. Management of febrile seizures: Survey ofcurrent practice andphenobarbital usage. Pediatr Neurol. 1991 ;7:243- 248 35. Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic review of the preventive treatment of recurrences of febrile seizures. J Pediatr. 1997;131:922-925

Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 1 - 8, 01.02.2010

Öz

Giriş ve Amaç: Hastanemiz acil servisine ateş şikayeti ile getirilen 3 ay- 5 yaş grubu çocukların ailelerinin, ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyi ve yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlandı. Gereç ve Yöntem: Çocuk acil polikliniğine ateş şikayeti ile çocuğunu getiren 150 aile, daha önce hazırlanmış olan anket formu aracılığıyla yüzyüze görüşme tekniği ile sorgulandılar. Bulgular: Anket formu %87 olguda anne, %13 olguda baba tarafından yanıtlandı. Ailelerin %64 'ü vücut ısısının normal değerlerini bildiğini söylerken, sadece %46.6'sı bu değerleri doğru olarak cevaplamıştı. Ailelerin %62;'sinin evinde termometre mevcuttu. %97 aile ateş olduğunu düşündüğü anda ateş dürücü veriyor; %76'sı ilk olarakparesetomol içeren ilaçları tercih ediyordu. %84 'ü evinde her zaman ateş düşürücü ilaç bulundurduğunu ifade ediyordu. Febril konvülsiyon geçirme anında ailelerin %55 'i çocuğunu suya soktuğunu, %28 'i sallayıp uyararak yanıt vermeye zorladığını; %15 'i yüzüne su-kolonya çarptığını, %2 'si ağzını açık tutmaya çalıştığını ve %2 si de hiçbir şey yapmadan beklediğini ifade ediyordu. Ailelerin hiçbiri nöbet anı ve sonrasında uygulanması gereken ilk yardım kurallarını bilmiyordu, %72'si en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini düşünürken %15'i de cami hocasına götürüp dua okutmak gerektiğine inanıyordu. Ailelerin %64'ü febril konvülsiyon'un çocuğun yaşından bağımsız olduğunu; %52 'si tekrarlamaya eğilim yaratabileceğini; %35 'i bunun bir tür epilepsi olduğunu; %43 'ü ilerde epilepsi yapabileceğini, %74'ü beyinde kalıcı hasar bırakabileceğini, %42 si havale ilacı kullanmak gerektiğini, %81 'i ileri tetkikler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Sonuç: Ailelerin vücut ısısının normal değerleri ve ne zaman ateş dürücü vermeleri gerektiği konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu; ayrıca febril konvülsiyon hakkında yanlış bilgilere sahip oldukları görüldü. Bu yüzden ailelerin ateş ve febril konvülsiyonlar ile ilgili olarak bilgilendirilmelerinin önemi vurgulanmak istendi.

Kaynakça

 • 1. Hirtz D. Febrile seizures. Pediatr Rev 1997; 18:5-9
 • 2. Bhattacharyya M, Karla V, Gulati S. Intranasal midazolam vs rectal diazepam in acute childhood seizures. Pediatr Neurol 2006;34:355-359
 • 3. Siemens H. Anfalle und Epilepsien bei Kindern und Jugendlichen. Stutgard, Thieme Verlag, 2001,165-180
 • 4. Huang M-C, Liu C-C, Thomas K, Parenteral responses to first and recurrent febrile convulsions. Acta Neurol Scand 2002;105:293-229
 • 5. Pek H. 0-5 yaş arası yüksek ateşli çocuklarda sağlık kurumuna başvuru öncesi ailenin aldığı önlemler, uygulamalar ve hemşirelik yaklaşımları. Hemşirelik Bülteni 1991; 5: 63-68
 • 6. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, Genişletilmiş 5. Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2001: 5-11,323-325. 7. Bektaş E, Kılıç M. 0-6 yaşında çocukları olan annelerin ateşe ilişkin bilgi düzeyleri ve çocukları ateşlendiğinde evdeki uygulamalarının saptanması. Mezuniyet Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1998
 • 8. Dede Çınar N. 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin vücut ısısı ölçümü ile ilgili bilgileri ve eğitimleri. Çocuk Forumu Dergisi 2001; 4: 42-44
 • 9. Kathleen A. Acetaminophen and Ibuprofen: fever control and over dose. Pediatric Nursing 1992, 18: 428
 • 10. Taştan Y. Ateşli çocuk ve sepsis. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu, İstanbul, 2001; 57-68
 • 11. Crocetti M, MoghbeliN, SerwintJ. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001, 107:1270 12. Knudsen FU. Febrile convulsions: treatment and prognosis. Epilepsia 2000; 41: 2-9
 • 13. Commission on Epidemiology and Prognosis, International League Against Epilepsy. Guidelines for Epidemiologic Studies on Epilepsy. Epilepsia 1993;34:592-596
 • 14. Verity CM. Do seizures damage the brain? The epidemiological evidence. Arch Dis Child 1998;78:78-84
 • 15. Energin M, Selimoğlu M, OrbakZve ark. Febril konvulsiyonlarda klinik özellikler ve rekkürens risk faktörlerinin belirlenmesi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1995, 30: 194-199
 • 16. Demir M, Bayat M. Tokat Karşıyaka Doğum ve Çocuk Hastanesi Acil servisine yüksek ateş şikayetiyle getirilen 0-5 yaş grubu çocukların annelerinin yüksek ateşle ilgili bilgi ve tutumları. Sağlık Bilimleri Dergisi (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı) 2005; 14: 22-29
 • 17. Parmar RC, Sahu DR, Bavdekar SB. Knowledge, attitude and practices ofparents of children with febrile convulsion. Journal of Postgraduate Medicine 2001; 47: 19-23
 • 18. Provisional Committee on Quality Improvement, Subcommittee on Febrile Seizures. Practice Parameter: The neurodiagnostic evaluation of the child with a first simple febrile seizure. Pediatrics 1996;97:769-772
 • 19. Srinivasan J, Wallace KA, Scheffer IE. Febrile seizures. Aust Fam Physician. 2005 Dec;34(12): 1021-1025 20. Öztürk MK, Önal AE, Tümerdem Y, et al. Prevelance of febrile convulsions in a group of children aged 0 to 9 years in a slum in İstanbul. Med Bull İstanbul 2002; 35: 79- 84 21. Celasin Ş.C,Ergin D,Atman Ü. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye yatırılan 0-6 yaş grubu çocukları olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumları. Fırat Tıp Dergisi 2008; 22: 315-322 22. Sadleir LG, Scheffer IE. Febrile seizures. BMJ 2007; 307- 311 23. Kjeldsen MJ, KyvikKO, Friis ML, Christensen K. Genetic and environmental factors in febrile seizures: a Danish population-based twin study. Epilepsy Res 2002;51:167-177 24. Baulac S, Gourfinkel-an I, Nabbout R, et al. Fevers, genes, and epilepsy. Lancet Neurol 2004;3:421-430
 • 25. Offringa M, Bossuyt PM, Lubsen J, Ellenberg JH, Nelson KB, Knudsen FU, et al. Risk factors for seizure recurrence in children with febrile seizures: A pooled analysis of individual patient data from five studies. J Pediatr 1994;124:574- 584
 • 26. Topçu M. Febril Konvülziyonlar. Katkı Pediatri Dergisi 1994;6: 458- 463
 • 27. Pfeiffer A, Thompson J, Charlier C, Otterud B, et al. A locus for febrile convulsions (FEB 3) mamps the chromosome 2Q 23-24 Ann Neurol 1999; 46:671-678
 • 28. Esenay FI, Yiğit R. Annelerin yüksek ateş konusundaki bilgi ve uygulamaları. 46. Milli Pediatri Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi, l. Pediatri Asistanları Kongresi Bilimsel Program ve Özet Kitabı, Mersin, 2002: 380
 • 29. Joint Working Group of the Research Unit of the Royal College of Physicians and the British Paediatric Association. Guidelines for the management of convulsions with fever. BMJ 1991;303:634-636
 • 30. Verity CM, Golding J. Risk of epilepsy after febrile convulsions: A national cohort study. BMJ 1991;303: 1373-1376 31. Freeman JM, Vinig EP. Decision making and the child with febrile seizures. Pediatrics in Review 1992,13: 298-304 32. Balslev T. Parental reactions to a child's first febrile convulsion. Acta Paediatr Scand 1991;80:466-469 33. Schuper A, Gabbay U, Mimouni M. Parental anxiety in febrile convulsion. Isr J Med Sci 1996;32:1282-1285 34. MillichapJG, ColliverJA. Management of febrile seizures: Survey ofcurrent practice andphenobarbital usage. Pediatr Neurol. 1991 ;7:243- 248 35. Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic review of the preventive treatment of recurrences of febrile seizures. J Pediatr. 1997;131:922-925

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay Çiler ERDAĞ Bu kişi benim


Yasemin AKIN Bu kişi benim


Nadir GİRİT Bu kişi benim


Habibe ALTUĞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236987, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2010}, volume = {41}, number = {1}, pages = {1 - 8}, doi = {10.16948/zktb.24259}, title = {Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri}, key = {cite}, author = {Erdağ, Gülay Çiler and Akın, Yasemin and Girit, Nadir and Altuğ, Habibe} }
APA Erdağ, G. Ç. , Akın, Y. , Girit, N. & Altuğ, H. (2010). Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 41 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22074/236987
MLA Erdağ, G. Ç. , Akın, Y. , Girit, N. , Altuğ, H. "Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22074/236987>
Chicago Erdağ, G. Ç. , Akın, Y. , Girit, N. , Altuğ, H. "Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri AU - Gülay ÇilerErdağ, YaseminAkın, NadirGirit, HabibeAltuğ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 41 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri %A Gülay Çiler Erdağ , Yasemin Akın , Nadir Girit , Habibe Altuğ %T Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri %D 2010 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Erdağ, Gülay Çiler , Akın, Yasemin , Girit, Nadir , Altuğ, Habibe . "Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 / 1 (Şubat 2010): 1-8 .
AMA Erdağ G. Ç. , Akın Y. , Girit N. , Altuğ H. Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(1): 1-8.
Vancouver Erdağ G. Ç. , Akın Y. , Girit N. , Altuğ H. Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(1): 1-8.
IEEE G. Ç. Erdağ , Y. Akın , N. Girit ve H. Altuğ , "Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 41, sayı. 1, ss. 1-8, Şub. 2010, doi:10.16948/zktb.24259