PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 23 - 28, 01.02.2010

Öz

Giriş ve Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde çinko eksikliği enfeksiyon riskini arttıran önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmada çinko eksikliğinin akut gastroenterit süresi ve klinik seyri üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Yaşları 5 ay- 6 yaş arasında olan 50 olgu çalışmaya alındı. Bulgular: Olguların 28 'i (%56) çinko seviyeleri normal, 22 'si ( % 44) çinko seviyeleri düşüktü. Tüm olguların dışkılama sayısı ve ishal süresi günlük olarak kayıt altına alındı. Çinko seviyesi düşük olan grupta günlük dışkılama sayısı, normal serum çinko seviyesi olan gruba göre daha fazlaydı. (p< 0.05) Çalışmamızda çinko seviyesi düşük olan grupta % 31.8 oranında , çinko seviyesi normal olan grupta ise % 7.1 oranında klinik olarak beşinci günde ishal devam etmekteydi. ( p< 0.05 ) Sonuç olarak, çalışmamız çinko eksikliğinin ishalin şiddeti ve süresi üzerindeki önemini kanıtlar niteliktedir. Çinko seviyesi düşük olan grupta % 31.8 normal olan grupta % 7.1 oranında 5. günde ishal devam etmekteydi. (p< 0.05) Sonuç: çinko eksikliği ishalin süresini ve klinik seyrini ağırlaştırmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Who Reading on diarrhoea : student manual Geneva 1992
 • 2. Cleary TG, FickeringLK. Acute gastroenteritis. In: Krugman S, Katz S, Grshon AA, Wilfert CM (eds.) Infectious diseases of children. 9. Et. St. Louis, Mosby 1992; 105-126
 • 3. Mathan VI. Diarrhoeal diseases. Br Med Bull 1998; 54.407-419
 • 4. Arcasoy A. Çinko ve çinko eksikliği. Ankara Talasemi Derneği Yayınları, 2.Baskı, 2002; 1-23
 • 5. Özkasap S, Yıldırım A, Yüksel S. Klinik Pediatri 2004;3:12-18
 • 6. Çetin N, Özer E, Bakiler A R, Sözen G, Yensel N. Akut ishalli süt çocuklarında serum çinko düzeyi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 10:55-57
 • 7. Sazawal S, Black R, Bhan M, Bhandari N. Zinc supplementation in young children with acute diarrhea in India. N Engl J Med. 1995;28:839- 844
 • 8. Bhandari N, Bahl R, Taneja S, Strand T. Substantial reduction in severe diarrheal morbidity by daily zinc supplementation in young North Indian children. Pediatrics. 2002;109:86
 • 9. Polat TB, Uysalol M, Çetinkaya F. Efficacy of zinc supplementation on the severity and duration of diarrhea in malnourished Turkish children. Pediatr lnt. 2003;45:555-559
 • 10. Boran P, Tokuc G, Vagas E, Oktem S, Gökduman M K. Impact of zinc supplementation in children with acute diarrhoea in Turkey. Arch Dis Child. 2006;91:296-299
 • 11. Baqui AH, Black RE, El Arifeen S, Yunus M, Chakraborty J, Ahmet S, Vaughan JP. Effect of zinc supplementation started during diarrhoea on morbidity and mortality in Bangladeshi children: Community randomised trial. BMJ. 2002;325: 1062
 • 12. Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. A metaanalysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persisitent diarrhea. Pediatrics. 2008;121:326-36.

-

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 23 - 28, 01.02.2010

Öz

-

Kaynakça

 • 1. Who Reading on diarrhoea : student manual Geneva 1992
 • 2. Cleary TG, FickeringLK. Acute gastroenteritis. In: Krugman S, Katz S, Grshon AA, Wilfert CM (eds.) Infectious diseases of children. 9. Et. St. Louis, Mosby 1992; 105-126
 • 3. Mathan VI. Diarrhoeal diseases. Br Med Bull 1998; 54.407-419
 • 4. Arcasoy A. Çinko ve çinko eksikliği. Ankara Talasemi Derneği Yayınları, 2.Baskı, 2002; 1-23
 • 5. Özkasap S, Yıldırım A, Yüksel S. Klinik Pediatri 2004;3:12-18
 • 6. Çetin N, Özer E, Bakiler A R, Sözen G, Yensel N. Akut ishalli süt çocuklarında serum çinko düzeyi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 10:55-57
 • 7. Sazawal S, Black R, Bhan M, Bhandari N. Zinc supplementation in young children with acute diarrhea in India. N Engl J Med. 1995;28:839- 844
 • 8. Bhandari N, Bahl R, Taneja S, Strand T. Substantial reduction in severe diarrheal morbidity by daily zinc supplementation in young North Indian children. Pediatrics. 2002;109:86
 • 9. Polat TB, Uysalol M, Çetinkaya F. Efficacy of zinc supplementation on the severity and duration of diarrhea in malnourished Turkish children. Pediatr lnt. 2003;45:555-559
 • 10. Boran P, Tokuc G, Vagas E, Oktem S, Gökduman M K. Impact of zinc supplementation in children with acute diarrhoea in Turkey. Arch Dis Child. 2006;91:296-299
 • 11. Baqui AH, Black RE, El Arifeen S, Yunus M, Chakraborty J, Ahmet S, Vaughan JP. Effect of zinc supplementation started during diarrhoea on morbidity and mortality in Bangladeshi children: Community randomised trial. BMJ. 2002;325: 1062
 • 12. Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. A metaanalysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persisitent diarrhea. Pediatrics. 2008;121:326-36.

The effect of zinc deficiency on acute gastroenteritis

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 23 - 28, 01.02.2010

Öz

Introduction and Aim: In developing countries, zinc deficiency is an important health problem and increases tendency to infections. Our aim is to study the effect of zinc deficiency on the duration and severity of acute gastroenteritis. Material and Method: Fifty patients, ages between 5 months-6 years are included in the study. Results: Serum zinc levels were normal in 28 (56%), low in 22 (44%) patients. All the patients are followed every day for the duration and the number of diarrhea. Total defecation number in the low zinc group is found significantly higher than the normal zinc group p< 0,05). At the fifth day, continuity of diarrhea was 31,8% and 7,1% at the low and normal zinc group, respectively (p< 0,05). Conclusion: Zinc deficiency increases the severity and the duration of diarrhea.

Kaynakça

 • 1. Who Reading on diarrhoea : student manual Geneva 1992
 • 2. Cleary TG, FickeringLK. Acute gastroenteritis. In: Krugman S, Katz S, Grshon AA, Wilfert CM (eds.) Infectious diseases of children. 9. Et. St. Louis, Mosby 1992; 105-126
 • 3. Mathan VI. Diarrhoeal diseases. Br Med Bull 1998; 54.407-419
 • 4. Arcasoy A. Çinko ve çinko eksikliği. Ankara Talasemi Derneği Yayınları, 2.Baskı, 2002; 1-23
 • 5. Özkasap S, Yıldırım A, Yüksel S. Klinik Pediatri 2004;3:12-18
 • 6. Çetin N, Özer E, Bakiler A R, Sözen G, Yensel N. Akut ishalli süt çocuklarında serum çinko düzeyi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 10:55-57
 • 7. Sazawal S, Black R, Bhan M, Bhandari N. Zinc supplementation in young children with acute diarrhea in India. N Engl J Med. 1995;28:839- 844
 • 8. Bhandari N, Bahl R, Taneja S, Strand T. Substantial reduction in severe diarrheal morbidity by daily zinc supplementation in young North Indian children. Pediatrics. 2002;109:86
 • 9. Polat TB, Uysalol M, Çetinkaya F. Efficacy of zinc supplementation on the severity and duration of diarrhea in malnourished Turkish children. Pediatr lnt. 2003;45:555-559
 • 10. Boran P, Tokuc G, Vagas E, Oktem S, Gökduman M K. Impact of zinc supplementation in children with acute diarrhoea in Turkey. Arch Dis Child. 2006;91:296-299
 • 11. Baqui AH, Black RE, El Arifeen S, Yunus M, Chakraborty J, Ahmet S, Vaughan JP. Effect of zinc supplementation started during diarrhoea on morbidity and mortality in Bangladeshi children: Community randomised trial. BMJ. 2002;325: 1062
 • 12. Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. A metaanalysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persisitent diarrhea. Pediatrics. 2008;121:326-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdülkadir BOZAYKUT Bu kişi benim


Lale Pulat SEREN Bu kişi benim


Duygu Sömen BAYOĞLU Bu kişi benim


İlke Özahi İPEK Bu kişi benim


Rabia Gönül SEZER Bu kişi benim


Cem PAKETÇİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236990, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2010}, volume = {41}, pages = {23 - 28}, doi = {10.16948/zktb.82806}, title = {Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi}, key = {cite}, author = {Bozaykut, Abdülkadir and Seren, Lale Pulat and Bayoğlu, Duygu Sömen and İpek, İlke Özahi and Sezer, Rabia Gönül and Paketçi, Cem} }
APA Bozaykut, A. , Seren, L. P. , Bayoğlu, D. S. , İpek, İ. Ö. , Sezer, R. G. & Paketçi, C. (2010). Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 41 (1) , 23-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22074/236990
MLA Bozaykut, A. , Seren, L. P. , Bayoğlu, D. S. , İpek, İ. Ö. , Sezer, R. G. , Paketçi, C. "Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 23-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22074/236990>
Chicago Bozaykut, A. , Seren, L. P. , Bayoğlu, D. S. , İpek, İ. Ö. , Sezer, R. G. , Paketçi, C. "Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 23-28
RIS TY - JOUR T1 - Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi AU - Abdülkadir Bozaykut , Lale Pulat Seren , Duygu Sömen Bayoğlu , İlke Özahi İpek , Rabia Gönül Sezer , Cem Paketçi Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 28 VL - 41 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi %A Abdülkadir Bozaykut , Lale Pulat Seren , Duygu Sömen Bayoğlu , İlke Özahi İpek , Rabia Gönül Sezer , Cem Paketçi %T Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi %D 2010 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Bozaykut, Abdülkadir , Seren, Lale Pulat , Bayoğlu, Duygu Sömen , İpek, İlke Özahi , Sezer, Rabia Gönül , Paketçi, Cem . "Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 / 1 (Şubat 2010): 23-28 .
AMA Bozaykut A. , Seren L. P. , Bayoğlu D. S. , İpek İ. Ö. , Sezer R. G. , Paketçi C. Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(1): 23-28.
Vancouver Bozaykut A. , Seren L. P. , Bayoğlu D. S. , İpek İ. Ö. , Sezer R. G. , Paketçi C. Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(1): 23-28.
IEEE A. Bozaykut , L. P. Seren , D. S. Bayoğlu , İ. Ö. İpek , R. G. Sezer ve C. Paketçi , "Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 41, sayı. 1, ss. 23-28, Şub. 2010, doi:10.16948/zktb.82806