EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Cutaneous leismaniasis case in the upper right eye/id on a patient who recently gave birth

Yıl 2011, Cilt 42, Sayı 2, 99 - 102, 01.03.2011

Öz

Cutaneous leishmaniasis (CL) is a zoonosis that heals leaving a scar. It mainly involves the skin and sametimes the skin mucous membranes. Agent is Leishmania tropica and it transmits during infected phlebotomus that is the veetar absorbing blood. Cutaneous leismaniasis is seen as endemic in Southeast and East Anatolia regions of our country. Our case is a patientfrom Batman residing in Istanbul. She is 21 years old, has a 2.5 month- old healthy baby, and is breast-feeding her baby. Five months after traveling to Batman, an acne- like growing lesion appeared in the right upper eye/id during pregnancy. In the Wright-Giemsa- stained smear samples taken from the patient, amastigots were seen in the macrophages. The patient was started glucantime intralesional. Spread of this disease transmitted by infected arthropods, where protection by vaccination is not possible, can be prevented by simple measures such as giving training to those who travel to regions at risk. In this case, leismaniasis treatmentfor breast-feeding patients was evaluated.

Kaynakça

 • 1. Kılıç S, Çelik İ. Kalaazar ve Diğer Leishmainia Enfeksiyon/arı. Topçu Wilke A, Söyletir G, Doğanay M ( eds). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
 • Etkeniere Göre Enfeksiyonlar. Nobel Tıp Kitapevi; 2008. p.957-70
 • 2. Çulha G, Akçalı C. Hatay ve Çevresinde Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olguları. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30(4):268-71
 • 3. Ölmez D, Babayiğit A, Kuşku E, et al. Bir Pediatrik Kutanöz Leishmaniasis Olgusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 21(2): 97-101
 • 4. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M Tıp Parazitolojisi. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İstanbul Üniv Cerrahpaşa Tıp Fak Vakfı Yayınları, Beşinci Baskı İstanbul, p.564-90
 • 5. Yılmaz H, Metin A, Delice İ. Van 'da Türkmenistan Kaynaklı Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu. Van Tıp Dergisi 1999; 6 (1):40-3
 • 6. Memişoğlu HR. Kutanöz Leishmaniasis. ANKEM Dergisi 1997; ll (3):319-29
 • 7. Aytekin S. Kutanöz Layşmanyaziste Tedavi Yaklaşımları
 • Türkderm 2009; 43: 44-7
 • 8. Clem A. A Current Perspective on Leishmaniasis
 • Journal of Global Infectious Diseases 201 O; 2: 124-6
 • 9. Ertem M, Aytekin S, Acemoğlu H, Akpolat N, Aytekin N Diyarbakır Dicle İlçesi Dedeköy ve Durabeyli 'de Kutanöz Leishmaniasis Olgularının İncelenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2004; 28(2): 65-8
 • 1O. Palumbo E. Treatment Strategies for Mucocutaneous Leishmaniasis. Journal of Global Infectious Diseases 2010; 2: 147-50
 • ll. Kart Yaşar K, Şengöz G, Yıldırım F, Bakar M, Çolakoğlu T. Oriental sore: Multipl lezyonlarla ortaya çıkan kutanöz /eishmaniasis. Taksim Hastanesi Tıp Dergisi 2006; 36(3): 48-50
 • 12. Yaghoobi R, Maraghi S, Bagherani N, Rafıei A. Cutaneous Leishmaniasis of the Lid: AReport ofNine Cases. KoreanJOpphthalmo/2010; 24(1): 40-3
 • 13. Magill AJ. Leishmania Species: Vısceral (Kala- Azar), Cutaneous and Mucosal Leishmaniasis
 • Mandeli GL, Bennet JE, Dolin R, eds. In: Mandell, Doug/as and Bennet s Principles and Practice of Infectious Diseas. Seventh edition. PA Wayne: Churchill Livingstone; 201 O. p. 3463-80
 • 14. Kozacı DL, Ertuğ S, Kavak T, Okyay P, Chikanza C, Ertabaklar H Kutanöz Leishmaniasisli olgularda serum makrofal migrasyon inhibitör faktör (MIF) değerlerinin araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2005; 29(3): 145-8
 • 15. Osorio Y, Bonilla DL, Peniche A, Me/by PC, Travi BL. Pregnancy enhances the innale immune response in experimenteal cutaneous leishmaniasis through hormone-modulated nitric oxide production. Journal of Leukocyte Biology 2008; 83: 1413-22
 • 16. Havva Erdem H, Topa! DO, Yıldırım Ü
 • Alısılmamıs görünümde kutanöz Leishmaniasis: Olgu sunumu. Dicle Tıp Derg 2009; 36(3): 216-8
 • 17. Akman A, Durusoy Ç, Seçkin D, Alpsoy E
 • Antalya'da Görülen Kutanöz Layşmanyazis Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri. Türkderm 2007; 41: 93-6
 • 18. Sucaklı MB, Saka G. Diyarbakır 'da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi. Türkiye ParazitoZ Derg 2007; 31(3): 165-9
 • 19. Adam GK, Abdu/la MA, Ahmed AA, !Adam I
 • Maternal and perinatal outcomes of viscera/ leishmaniasis (kala-azar) treated with sodium stibogluconate in eastern Sudan. International Journal ofGynecology and Obstetrics 2009; 107: 208-10
 • 20. Baykal C, Ekinci AP. Türkiye'de Kutane Layflmanyazisin Son Durumu. Türkderm 2004; 38(1): 78-80

Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu

Yıl 2011, Cilt 42, Sayı 2, 99 - 102, 01.03.2011

Öz

Kutanöz leishmaniasis (KL) başlıca deriyi, bazen de deri ve mukozaları tutan, skar bırakarak iyileşen bir zoonozdur. Etken Leishmania tropica'dır ve vektör olan enfekte tatarcığın kan emmesi sırasında bulaşır. Kutanöz leismaniasis ülkemizde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde endemik olarak görülür. Olgumuz Batman 'lı ancak İstanbul'da ikamet eden, 21 yaşında, 2, 5 aylık sağlıklı bir bebeği olan ve bebeğini emziren hastadır. Batman 'a seyahatinden beş ay sonra, gebeliği sırasında sağ üst göz kapağında sivilee benzeri giderek büyüyen bir lezyon oluşan hastadan alınan smear örneğinin Wright-Giemsa boyamasında makrofal içinde amastigotlar görüldü. Hastaya intralezyonal glucantime başlandı. Aşı ile korunmanın mümkün olmadığı, enfekte artropodlar ile bulaşan bu hastalıkta riskli bölgelere seyahat edenlere eğitim verilerek sağlanabilecek basit koruma tedbirleri ile bulaşma önlenebilir. Bu olguda emziren hastada leismaniasis tedavisi gözden geçirilmiştir.

Kaynakça

 • 1. Kılıç S, Çelik İ. Kalaazar ve Diğer Leishmainia Enfeksiyon/arı. Topçu Wilke A, Söyletir G, Doğanay M ( eds). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi
 • Etkeniere Göre Enfeksiyonlar. Nobel Tıp Kitapevi; 2008. p.957-70
 • 2. Çulha G, Akçalı C. Hatay ve Çevresinde Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olguları. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30(4):268-71
 • 3. Ölmez D, Babayiğit A, Kuşku E, et al. Bir Pediatrik Kutanöz Leishmaniasis Olgusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 21(2): 97-101
 • 4. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M Tıp Parazitolojisi. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İstanbul Üniv Cerrahpaşa Tıp Fak Vakfı Yayınları, Beşinci Baskı İstanbul, p.564-90
 • 5. Yılmaz H, Metin A, Delice İ. Van 'da Türkmenistan Kaynaklı Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu. Van Tıp Dergisi 1999; 6 (1):40-3
 • 6. Memişoğlu HR. Kutanöz Leishmaniasis. ANKEM Dergisi 1997; ll (3):319-29
 • 7. Aytekin S. Kutanöz Layşmanyaziste Tedavi Yaklaşımları
 • Türkderm 2009; 43: 44-7
 • 8. Clem A. A Current Perspective on Leishmaniasis
 • Journal of Global Infectious Diseases 201 O; 2: 124-6
 • 9. Ertem M, Aytekin S, Acemoğlu H, Akpolat N, Aytekin N Diyarbakır Dicle İlçesi Dedeköy ve Durabeyli 'de Kutanöz Leishmaniasis Olgularının İncelenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2004; 28(2): 65-8
 • 1O. Palumbo E. Treatment Strategies for Mucocutaneous Leishmaniasis. Journal of Global Infectious Diseases 2010; 2: 147-50
 • ll. Kart Yaşar K, Şengöz G, Yıldırım F, Bakar M, Çolakoğlu T. Oriental sore: Multipl lezyonlarla ortaya çıkan kutanöz /eishmaniasis. Taksim Hastanesi Tıp Dergisi 2006; 36(3): 48-50
 • 12. Yaghoobi R, Maraghi S, Bagherani N, Rafıei A. Cutaneous Leishmaniasis of the Lid: AReport ofNine Cases. KoreanJOpphthalmo/2010; 24(1): 40-3
 • 13. Magill AJ. Leishmania Species: Vısceral (Kala- Azar), Cutaneous and Mucosal Leishmaniasis
 • Mandeli GL, Bennet JE, Dolin R, eds. In: Mandell, Doug/as and Bennet s Principles and Practice of Infectious Diseas. Seventh edition. PA Wayne: Churchill Livingstone; 201 O. p. 3463-80
 • 14. Kozacı DL, Ertuğ S, Kavak T, Okyay P, Chikanza C, Ertabaklar H Kutanöz Leishmaniasisli olgularda serum makrofal migrasyon inhibitör faktör (MIF) değerlerinin araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2005; 29(3): 145-8
 • 15. Osorio Y, Bonilla DL, Peniche A, Me/by PC, Travi BL. Pregnancy enhances the innale immune response in experimenteal cutaneous leishmaniasis through hormone-modulated nitric oxide production. Journal of Leukocyte Biology 2008; 83: 1413-22
 • 16. Havva Erdem H, Topa! DO, Yıldırım Ü
 • Alısılmamıs görünümde kutanöz Leishmaniasis: Olgu sunumu. Dicle Tıp Derg 2009; 36(3): 216-8
 • 17. Akman A, Durusoy Ç, Seçkin D, Alpsoy E
 • Antalya'da Görülen Kutanöz Layşmanyazis Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri. Türkderm 2007; 41: 93-6
 • 18. Sucaklı MB, Saka G. Diyarbakır 'da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi. Türkiye ParazitoZ Derg 2007; 31(3): 165-9
 • 19. Adam GK, Abdu/la MA, Ahmed AA, !Adam I
 • Maternal and perinatal outcomes of viscera/ leishmaniasis (kala-azar) treated with sodium stibogluconate in eastern Sudan. International Journal ofGynecology and Obstetrics 2009; 107: 208-10
 • 20. Baykal C, Ekinci AP. Türkiye'de Kutane Layflmanyazisin Son Durumu. Türkderm 2004; 38(1): 78-80

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Filiz PEHLVANOĞLU Bu kişi benim


Kart Kadriye YAŞAR Bu kişi benim


Mehtap ŞİMŞEK Bu kişi benim


Gönül ŞENGÖZ Bu kişi benim


Leyli Kadriye KOÇ Bu kişi benim


Emine DERVİŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb237035, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2011}, volume = {42}, number = {2}, pages = {99 - 102}, doi = {10.16948/zktb.25240}, title = {Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu}, key = {cite}, author = {Pehlvanoğlu, Filiz and Yaşar, Kart Kadriye and Şimşek, Mehtap and Şengöz, Gönül and Koç, Leyli Kadriye and Derviş, Emine} }
APA Pehlvanoğlu, F. , Yaşar, K. K. , Şimşek, M. , Şengöz, G. , Koç, L. K. & Derviş, E. (2011). Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 42 (2) , 99-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22079/237035
MLA Pehlvanoğlu, F. , Yaşar, K. K. , Şimşek, M. , Şengöz, G. , Koç, L. K. , Derviş, E. "Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 42 (2011 ): 99-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22079/237035>
Chicago Pehlvanoğlu, F. , Yaşar, K. K. , Şimşek, M. , Şengöz, G. , Koç, L. K. , Derviş, E. "Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 42 (2011 ): 99-102
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu AU - FilizPehlvanoğlu, Kart KadriyeYaşar, MehtapŞimşek, GönülŞengöz, Leyli KadriyeKoç, EmineDerviş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 102 VL - 42 IS - 2 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu %A Filiz Pehlvanoğlu , Kart Kadriye Yaşar , Mehtap Şimşek , Gönül Şengöz , Leyli Kadriye Koç , Emine Derviş %T Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu %D 2011 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD Pehlvanoğlu, Filiz , Yaşar, Kart Kadriye , Şimşek, Mehtap , Şengöz, Gönül , Koç, Leyli Kadriye , Derviş, Emine . "Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 42 / 2 (Mart 2011): 99-102 .
AMA Pehlvanoğlu F. , Yaşar K. K. , Şimşek M. , Şengöz G. , Koç L. K. , Derviş E. Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2011; 42(2): 99-102.
Vancouver Pehlvanoğlu F. , Yaşar K. K. , Şimşek M. , Şengöz G. , Koç L. K. , Derviş E. Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2011; 42(2): 99-102.
IEEE F. Pehlvanoğlu , K. K. Yaşar , M. Şimşek , G. Şengöz , L. K. Koç ve E. Derviş , "Yeni Doğum Yapmış Hastada Sağ Üst Göz Kapağında Kutanöz Leismaniasis Olgusu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 42, sayı. 2, ss. 99-102, Mar. 2011, doi:10.16948/zktb.25240