Cilt: 43 - Sayı: 3, 1.04.2012

Yıl: 2012

Makaleler

1. KTB Dinoproston’un Yenidoğan Sarılığına Etkisi Var mıdır?

2. Asemptomatik ZKTB Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri

4. Gebelikte Karbonmonoksit Zehirlenmesi; Olgu Sunumu

5. Sezaryen Skar Endometrioması: Olgu sunumu

7. Sosyoekonomik ZKTB Özelliklerin Denver-II Test Performansına Etkisi

8. Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Prevalansı