Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Amniyosentez öncesi anksiyete ve depresyon risk düzeyi

Yıl 2018, Cilt 49, Sayı 1, 162 - 165, 04.04.2018
https://doi.org/10.16948/zktipb.357017

Öz

Çalışmanın amacı Amniyosentez yapılacak gebelerde anksiyete ve depresyon risk düzeylerini belirlemektir. Bu çalışma Nisan 2016 - Aralık 2016 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Ünitesinde amniyosentez yapılan toplam 109 gebe üzerinde yapılmıştır. İşlemden bir gün önce hastalara sosyodemografik veri formu ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ) formu doldurulmuştur. Amniyosentez öncesi gebelerin anksiyete ölçeği (HADÖ-A) ortalaması 11.18 ± 2.36 ( range: 2-20) olarak bulunmuştur. Kesme noktası 10 olarak alındığında gebelerin %72.5’ü anksiyete yönünden risk altında oldukları saptanmıştır. Depresyon ölçeği (HADÖ-D) ortalaması ise 7.75 ± 2.19 (range: 2-19) olarak bulunmuştur. Kesme noktası 7 olarak alındığında gebelerin %74.2’ü depresyon yönünden risk altında oldukları saptanmıştır. Bu çalışmada amniyosentez öncesi gebelerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Amniyosentez yapılacak kadınların psikiyatrik desteğe ihtiyacı olabilir.

Kaynakça

 • Verreault N, Da Costa D, Marchand A, Ireland K, Dritsa M, Khalifé S. Rates and risk factors associated with depressive symptoms during pregnancy and with postpartum onset. J Psychosom Obstet Gynaecol 2014; 35:84-91.
 • Sanhal CY, Mendilcioglu I, Ozekinci M, Simsek M, Bozkurt S. Comparison of pre-procedural anxiety and depression scores for patients undergoing chorion villus sampling and amniocentesis: An alternative perspective on prenatal invasive techniques. Pak J Med Sci 2015; 31:1038-1042.
 • Fuchs F, Rus P. Antenatal sex determination. Nature 1956; 177:330.
 • Steele MW, Breg WR Jr. Chromosome analysis of human amniotic-fluid cells. Lancet 19; 1:383-385.
 • Balci O, Acar A, Mahmoud AS, Colakoglu MC. Effect of Pre-Amniocentesis Counseling on Maternal Pain and Anxiety. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37:1828-1832.
 • Sevgül Dönmez, Hande Dağ, Mert Kazandı. Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 3:255-261.
 • Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983; 67:361-370.
 • Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8:280-287.
 • Cederholm M, Axelsson O, Sjödén PO. Psychological Distress Before and After Prenatal Invasive Karyotyping. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80:539-545.
 • Suntornlimsiri W, Naunkeaw K. Clinical Correlates of Pain with Second-Trimester Genetic Amniocentesis. J Med Assoc Thai 2009; 92:1567-1572.
 • Romeo RD, Mueller A, Sisti HM, Ogawa S, McEwen BS, Brake WG. Anxiety and fear behaviors in adult male and female C57BL/6 mice are modulated by maternal separation. Horm Behav 2003; 43:561-267.
 • Ruhi H, Yürür NK, Tükün A, Bökesoy I. The Role of Genetic Counseling on Decisions of Pregnant Women Aged 35 Years or Over Regarding Amniocentesis in Turkey. Europan Journal of Medical Genetics 2004; 48:13-19.
 • Ng CCM, Lai FM, Yeo GSH. Assessment of Maternal Anxiety Levels Before and After Amniocentesis. Singapore Med J 2004; 45:370-374.
 • Milić BB, Dorčić TM, Kuljanić K, Petrović O. Stress and Anxiety in Relation to Amniocentesis: Do Women Who Perceive Their Partners To Be More Involved in Pregnancy Feel Less Stressed and Anxious? Croat Med J 2010; 51:137-143.
 • Tercyak KP, Johnson SB, Roberts SF, Cruz AC. Psychological Response to Prenatal Genetic Counceling and Amniocentesis. Patient Education and Counseling 2001; 43:73-84.

Risk level of anxiety and depression before amniocentesis

Yıl 2018, Cilt 49, Sayı 1, 162 - 165, 04.04.2018
https://doi.org/10.16948/zktipb.357017

Öz

The aim of this study is to detect the anxiety and depression risk levels of pregnant women’s before the amniocentesis. This study was applied to 109 pregnant women before amniocentesis between April 2016 - December 2016 in the Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology. One day before the procedure, sociodemographic data form and The Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) form were applied to pregnant women. The mean score of anxiety scale (HAD-A) was found 11.18 ± 2.36 ( range: 2-20) before the amniocentesis in pregnant women. Taking 10 as cutting point, 72.5% of them were found to be at risk in terms of anxiety. Depression scale (HAD-D) mean score was found 7.75 ± 2.19 (range: 2-19). Taking 7 as cutting point, 74.2% of pregnant women were found to be at risk in terms of depression. At this study, anxiety and depression were determinated in the majority of pregnant women before amniocentesis. Pregnant women who are to undergo amniocentesis may need psychiatric support.

Kaynakça

 • Verreault N, Da Costa D, Marchand A, Ireland K, Dritsa M, Khalifé S. Rates and risk factors associated with depressive symptoms during pregnancy and with postpartum onset. J Psychosom Obstet Gynaecol 2014; 35:84-91.
 • Sanhal CY, Mendilcioglu I, Ozekinci M, Simsek M, Bozkurt S. Comparison of pre-procedural anxiety and depression scores for patients undergoing chorion villus sampling and amniocentesis: An alternative perspective on prenatal invasive techniques. Pak J Med Sci 2015; 31:1038-1042.
 • Fuchs F, Rus P. Antenatal sex determination. Nature 1956; 177:330.
 • Steele MW, Breg WR Jr. Chromosome analysis of human amniotic-fluid cells. Lancet 19; 1:383-385.
 • Balci O, Acar A, Mahmoud AS, Colakoglu MC. Effect of Pre-Amniocentesis Counseling on Maternal Pain and Anxiety. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37:1828-1832.
 • Sevgül Dönmez, Hande Dağ, Mert Kazandı. Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 3:255-261.
 • Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983; 67:361-370.
 • Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8:280-287.
 • Cederholm M, Axelsson O, Sjödén PO. Psychological Distress Before and After Prenatal Invasive Karyotyping. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80:539-545.
 • Suntornlimsiri W, Naunkeaw K. Clinical Correlates of Pain with Second-Trimester Genetic Amniocentesis. J Med Assoc Thai 2009; 92:1567-1572.
 • Romeo RD, Mueller A, Sisti HM, Ogawa S, McEwen BS, Brake WG. Anxiety and fear behaviors in adult male and female C57BL/6 mice are modulated by maternal separation. Horm Behav 2003; 43:561-267.
 • Ruhi H, Yürür NK, Tükün A, Bökesoy I. The Role of Genetic Counseling on Decisions of Pregnant Women Aged 35 Years or Over Regarding Amniocentesis in Turkey. Europan Journal of Medical Genetics 2004; 48:13-19.
 • Ng CCM, Lai FM, Yeo GSH. Assessment of Maternal Anxiety Levels Before and After Amniocentesis. Singapore Med J 2004; 45:370-374.
 • Milić BB, Dorčić TM, Kuljanić K, Petrović O. Stress and Anxiety in Relation to Amniocentesis: Do Women Who Perceive Their Partners To Be More Involved in Pregnancy Feel Less Stressed and Anxious? Croat Med J 2010; 51:137-143.
 • Tercyak KP, Johnson SB, Roberts SF, Cruz AC. Psychological Response to Prenatal Genetic Counceling and Amniocentesis. Patient Education and Counseling 2001; 43:73-84.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Seda Kırcı Ercan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği
Türkiye


Fedi Ercan (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı
Türkiye


İbrahim Eren
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği
Türkiye


Hüseyin Görkemli
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı
Türkiye


Ali Acar
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 49, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { zktipb357017, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2018}, volume = {49}, pages = {162 - 165}, doi = {10.16948/zktipb.357017}, title = {Risk level of anxiety and depression before amniocentesis}, key = {cite}, author = {Kırcı Ercan, Seda and Ercan, Fedi and Eren, İbrahim and Görkemli, Hüseyin and Acar, Ali} }
APA Kırcı Ercan, S. , Ercan, F. , Eren, İ. , Görkemli, H. & Acar, A. (2018). Risk level of anxiety and depression before amniocentesis . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , -EK SAYI , 162-165 . DOI: 10.16948/zktipb.357017
MLA Kırcı Ercan, S. , Ercan, F. , Eren, İ. , Görkemli, H. , Acar, A. "Risk level of anxiety and depression before amniocentesis" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 (2018 ): 162-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/36229/357017>
Chicago Kırcı Ercan, S. , Ercan, F. , Eren, İ. , Görkemli, H. , Acar, A. "Risk level of anxiety and depression before amniocentesis". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 (2018 ): 162-165
RIS TY - JOUR T1 - Risk level of anxiety and depression before amniocentesis AU - Seda Kırcı Ercan , Fedi Ercan , İbrahim Eren , Hüseyin Görkemli , Ali Acar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16948/zktipb.357017 DO - 10.16948/zktipb.357017 T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 165 VL - 49 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - doi: 10.16948/zktipb.357017 UR - https://doi.org/10.16948/zktipb.357017 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Risk level of anxiety and depression before amniocentesis %A Seda Kırcı Ercan , Fedi Ercan , İbrahim Eren , Hüseyin Görkemli , Ali Acar %T Risk level of anxiety and depression before amniocentesis %D 2018 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 49 %N 1 %R doi: 10.16948/zktipb.357017 %U 10.16948/zktipb.357017
ISNAD Kırcı Ercan, Seda , Ercan, Fedi , Eren, İbrahim , Görkemli, Hüseyin , Acar, Ali . "Risk level of anxiety and depression before amniocentesis". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 / 1 (Nisan 2018): 162-165 . https://doi.org/10.16948/zktipb.357017
AMA Kırcı Ercan S. , Ercan F. , Eren İ. , Görkemli H. , Acar A. Risk level of anxiety and depression before amniocentesis. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2018; 49(1): 162-165.
Vancouver Kırcı Ercan S. , Ercan F. , Eren İ. , Görkemli H. , Acar A. Risk level of anxiety and depression before amniocentesis. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2018; 49(1): 162-165.
IEEE S. Kırcı Ercan , F. Ercan , İ. Eren , H. Görkemli ve A. Acar , "Risk level of anxiety and depression before amniocentesis", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 49, sayı. 1, ss. 162-165, Nis. 2018, doi:10.16948/zktipb.357017