Yıl 2019, Cilt 50 , Sayı 3, Sayfalar 146 - 148 2019-09-15

Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center
Struma Ovari: 3. Basamak bir merkezin 3 yıllık deneyimi

Sunullah SOYSAL [1]


Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center 

Objective: Struma ovarii accounts 0.5-1% of all ovarian tumors and 2-5% of ovarian teratomas. Struma ovarii cases are usually benign, only 5-10% of cases are malignant and the most common type of malignancy is papillary thyroid carcinoma(70%). The struma ovarii may be seen in all ages but it is generally seen in 5th and 6th decade of life. Although most of the cases are benign, clinical and radiological similarities to malignant masses leads to treatment with laparotomy. In the present study 3 years’ experience of a tertiary center's struma ovarii cases were studied.
Material-Methods: Patients who underwent surgery for adnexal masses were investigated from achieves of the hospital. Among pathology results 6 patients with struma ovarii were detected.

Results: When the ages of the patients are evaluated, the youngest patient was 29 years old and the oldest patient was 71 years old age. Two of the patients were in the fourth decade and remaining two were in the fifth decade Maximum size of the adnexal mass 18 cm and the minumum size was 6 cm in lenght.Among 6 cases of struma ovarii 3 of them had a frozen section diagnosis of struma ovarii. In final histopathological diagnosis 3 of the cases had accompanying malignancies. One of the malignant case was a metastasis of breast carcinoma to struma ovarii.
Conclusion: Struma ovarii is a monodermal teratoma where there is extensive differentiation to thyroid tissue. Among ovarian tumors, it accounts 0.5-1%. A total number of 185 patients underwent surgery in our center for ovarian masses in the last 3 years. Six struma ovarii cases were detected among those cases which approximately accounts 3.2% of all ovarian mass cases. This increased ratio may be attributable to the status of our center in which complicated cases are referred. Struma ovarii cases are generally benign in nature. Only 5-10 % of malignant cases are detected in struma ovaries. The mostly seen malignancy in struma ovarii is the papillary thyroid carcinoma. Among our 6 cases, one patient (16%) had a malignancy of papillary carcinoma. Similarly, Wei et al. showed 10 papillary carcinomas among 96 cases of struma ovarii. Although struma ovarii has a benign course macroscopic and microscopic examinations are important to detect rare malignancies. In most of the cases, the course of strumosis is uneventful. In our cases, patients are followed up without disease. Struma ovarii may show changes similar to thyroid pathologies. Hashimoto like thyroiditis may be seen. Patients may have simultaneous thyroid pathology. In our series preoperative and postoperative TSH levels and thyroid ultrasound of all patients were in normal range. As a conclusion Struma ovarii cases are generally benign in nature but malignancy risk and accompanying thyroid diseases should be kept in mind during follow up of struma ovarii cases.

Struma Ovari: 3. Basamak bir merkezin 3 yıllık deneyimi

Özet

Amaç: Struma ovari tüm over tümörlerinin %0.5-1'ini ve over teratomlarının %2-5'ini oluşturur. Struma ovariler genellikle benin karekterdedir, Sadece %5-10 vakada malignasi saptanır ve en sık görülen malignansi papiller tiroid karsinomudur (%70). Struma ovariler her yaşta görülebilen patolojilerdir ancak genellikle 50-60 yaş aralığında görülürler. Çoğu vaka benin karakterde olsa da klinik ve radyolojik malignansiyi andıran benzerlikler laparotomi ile tedavi yöntemine neden olur. Bu çalışmada üçüncü basamak bir merkezin üç yıllık struma ovari vakaları araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hastane arşivinden adneksiyel kitle nedeniyle opere olmuş hastaların verileri araştırılmıştır. Patoloji sonuçlarından 6 hastada struma ovari tespit edilmiştir. Bu hastaların operasyon öncesi ve sonrası bulguları çalışılmıştır.

Bulgular: Vakaların yaşları değerlendirildiğinde en yaşlı hastanın 71 en genç hastanın ise 29 yaşında olduğu iki hastanın kırklı, iki hastanın da ellili yaşlarda olduğu saptanmıştır. Ölçülen maksimum kitle boyutu 18 cm iken, minimum boy 6cm'dir. Altı struma ovari vakasının üçünün frozen kesit sonucu struma ovaridir. Sonuç histopatolojik incelemede 3 vakanın eşlik eden malignansisi vardır. Bir vakada struma ovariye metastaz yapmış meme kanseri saptanmıştır.
Sonuç: struma ovari tiroid dokusuna differansiyasyon gösteren monodermal teratomdur. Tüm over Tümörlerinin %0,5-1'ine karşılık gelir. Son üç yıl içinde 185 hasta overyan kitle nedeniyle merkezimizde opere edilmiştir. Struma ovari vakaları tüm overyan kitlelerin %3.2'sini oluşturmuştur. Bu artmış oran merkezimizin üçüncü basamak olması nedeniyle komplike vakaların yönlendirilmesinden kaynaklanabilir. Struma ovari vakaları genelde benin karakterdedir. Strumalarda %5-10 malin vaka tespit edilmiştir. Struma ovaride en sık saptanan malignansi papiller tiroid karsinomudur. Altı hastanın sadece birinde (%16) folliküler tipte papiller tiriod karsinomu saptanmıştır. Benzer şekilde Weil ve ark. yaptığı çalışmada 96 vakada 10 papiller karsinom saptanmıştır. Struma ovari benin bir karaktere sahip olmasına rağmen nadir malignansiyi saptayabilmek için makroskopik ve mikroskopik inceleme önemlidir. Çoğu strumosis vakası problemsiz olarak hayatına devam eder. Bizim takip ettiğimiz vakalar da hastalıksız olarak takip edilmektedir. Struma ovari vakaları tiroid patolojilerine benzer problemler gösterebilirler. Hashimoto benzeri tiroiditler görülebileceği gibi hastaların eş zamanlı tiroid hastalıkları da olabilir. Bizim serimizde hastaların ameliyat öncesi ve sonrası TSH seviyeleri ve tiroit ultrasonları normal sınırdaydı. Sonuç olarak; struma ovari vakaları genelde benin karakterdedir, ancak malignansi riski ve eşlik edebilecek tiroid hastalıkları bu hastaları takip ederken akılda tutulmalıdır.

  • 1. Roth, L.M., A.W. Miller III, and A. Talerman, Typical thyroid-type carcinoma arising in struma ovarii: a report of 4 cases and review of the literature. International Journal of Gynecological Pathology, 2008. 27(4): p. 496-506.
  • 2. Sternlieb, S.J., et al., Management dilemma of thyroid nodules in patients with malignant struma ovarii. Gland surgery, 2016. 5(4): p. 431.
  • 3. Oudoux, A., et al., Treatment and follow-up of malignant struma ovarii: Regarding two cases. Gynecologic oncology reports, 2016. 17: p. 56-59.
  • 4. Yoo, S.-C., et al., Clinical characteristics of struma ovarii. Journal of gynecologic oncology, 2008. 19(2): p. 135-138.
  • 5. Binti Md Nor, N., et al., Three cases of struma ovarii underwent laparoscopic surgery with definite preoperative diagnosis. Acta Medica Okayama, 2013. 67(3): p. 191-195.
  • 6. Wei, S., Z.W. Baloch, and V.A. LiVolsi, Pathology of struma ovarii: a report of 96 cases. Endocrine pathology, 2015. 26(4): p. 342-348.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Sunullah SOYSAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { zktipb463936, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2019}, volume = {50}, pages = {146 - 148}, doi = {10.16948/zktipb.463936}, title = {Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center}, key = {cite}, author = {Soysal, Sunullah} }
APA Soysal, S . (2019). Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 50 (3) , 146-148 . DOI: 10.16948/zktipb.463936
MLA Soysal, S . "Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 (2019 ): 146-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/47961/463936>
Chicago Soysal, S . "Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 (2019 ): 146-148
RIS TY - JOUR T1 - Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center AU - Sunullah Soysal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16948/zktipb.463936 DO - 10.16948/zktipb.463936 T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 148 VL - 50 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - doi: 10.16948/zktipb.463936 UR - https://doi.org/10.16948/zktipb.463936 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center %A Sunullah Soysal %T Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center %D 2019 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 50 %N 3 %R doi: 10.16948/zktipb.463936 %U 10.16948/zktipb.463936
ISNAD Soysal, Sunullah . "Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 / 3 (Eylül 2019): 146-148 . https://doi.org/10.16948/zktipb.463936
AMA Soysal S . Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019; 50(3): 146-148.
Vancouver Soysal S . Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019; 50(3): 146-148.
IEEE S. Soysal , "Struma Ovarii: 3 years’ experience of a tertiary center", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 50, sayı. 3, ss. 146-148, Eyl. 2019, doi:10.16948/zktipb.463936