Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

To evaluate the level of knowledge of the pediatricians about the drugs used in the treatment of asthma.

Yıl 2020, Cilt 51, Sayı 1, 14 - 18, 15.01.2020
https://doi.org/10.16948/zktipb.522255

Öz

ABSTRACT

Objective : Asthma is the most common acute and chronic inflammatory airway disease of childhood with recurrent respiratory symptoms such as shortness of breath, wheezing, chest tightness and cough. Adequate knowledge about childhood asthma and treatment in general pediatric expertise is essential for effective control of the disease. The aim of this study was to evaluate the knowledge and practices of pediatricians on drugs used in childhood asthma.

Material and Method : 200 children health and disease specialists or assistant physicians participated in our study. A total of 40 questions about the drugs used in the treatment of asthma were applied to physicians.

Results : The number of correct answers given to the test by the specialists and the physicians more than 5 years was significantly higher than the number of correct answers given by the asistant physicians and the physicians with less than 5 years (p: 0.001). Gender showed no significant difference in terms of responding to the test (p: 0,881).

Conclusion : Although there are some differences in asthma guidelines and practical approach, most of the pediatricians comply with the guidelines. The duration of the job and being an expert or assistant make a significant difference, gender showed no significant difference in terms of responding to the test. It is believed that education is necessary at regular intervals after graduation in order to provide more effective and standardized treatment for children with asthma.

Kaynakça

 • Referans 1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2011 (update). www.ginasthma.org.
 • Referans 2. Ones U, Akcay A, Tamay Z, Guler N, Zincir M. Rising trend of asthma prevalence among Turkish school children (ISAAC phases I and III). Allergy 2006;61:1448-53.
 • Referans 3. Türk Toraks Derneği Astım Tanı Ve Tedavi Rehberi, 2014, Çocuk Astım Tanı ve Tedavi.
 • Referans 4. Bisgaard H. Delivery of inhaled medication to children. J Asthma. 1997;34(6):443-67.
 • Referans 5. Dolovich MB, Ahrens HC, Hess DR, et al. Device selection and outcomes of aerosol therapy: Evidence-based guidelines: American College of Chest Physicians/ American College of Asthma, Allergy, and Immunology. Chest 2005;127:335-71.
 • Referans 6. Turktaş İ, Selcuk ZT, Kalyoncu AF. Prevalence of asthma-associated symptoms in Turkish children. Turk J Pediatr. 2000;43:1-11.
 • Referans 7. Sastre J, Fabbri LM, Price D, Wahn HU, Bousquet J, Fish JE, Murphy K, Sears MR. Insights, attitudes, and perceptions about asthma and its treatment: a multi national survey of patients from Europe and Canada. World Allergy Organ J. 2016;9:13.
 • Referans 8. Karadag B, Karakoc F, Ersu R, Dagli E. Is childhood asthma still underdiagnosed and undertreated in Istanbul? Pediatr Int. 2007;49(4):508-12.
 • Referans 9. Yılmaz Ö, Söğüt A, Alkan S, Yüksel H. Genel çocuk uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusundaki bilgi durumu ve uygulamaları.Türk Ped Arş 2009; 44: 29-34.
 • Referans 10. Sekerel BE, Civelek E. Physicians' perception of childhood asthma in Turkey: more appropriate practice among female physicians. Pediatric Allergy and İmmunology. 2004; 372-375.
 • Referans 11. P Lagerlov, CC Veninga, M Muskova, E Hummers-Pradier, C Stalsby Lundborg, M Andrew, FM Haaijer-Ruskamp. Asthma management in five European countries: doctors' knowledge, attitudes and prescribing behaviour. Drug Education Project (DEP) group. European Respiratory Journal 2000 15: 25-29.
 • Referans 12. Coates JR, Steven ID, Beilby J, Coffey G, Litt JC, Wagner C. Knowledge of and reported asthma management among South Australian general practitioners. Br J Gen Pract 1994; 44: 123-6.
 • Referans 13. Görgüner M, Mirici A, Kaynar H, Özbakış G, ve ark. Hekimlerimizin inhalasyon cihazlarının kullanımıyla ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi. Solunum 1996;20:243-50.
 • Referans 14. Akkaya E., Yılmaz A., Baran A., Baran R., Sarıbaş E., Kılıç Z., Şadoğlu T.: İnhalasyon cihazlarının kullanım tekniklerinin sağlık personeli ve hastalarda değerlendirilmesi, Solunum, 20, 235-242; 1996.
 • Referans 15. Dinmezel S., Özdemir T., Öğüş C., Çilli A.: Hemşire eğitiminin hastaların inhalasyon cihazlarını kullanmaları üzerine etkileri, Akciğer arşivi, 4(2), 89-94, ;2003.

Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.

Yıl 2020, Cilt 51, Sayı 1, 14 - 18, 15.01.2020
https://doi.org/10.16948/zktipb.522255

Öz

ÖZET

Amaç : Astım, öksürük, hışıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi tekrarlayıcı solunum semptomları ile seyreden çocukluk çağının en sık rastlanan akut ve kronik enflamatuar solunum yolu hastalığıdır.Genel pediatri uzmanlığında çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusunda yeterli bilgi düzeyi etkin kontrol için gereklidir. Bu çalışmada, pediatristlerin çocukluk çağı astımında kullanılan ilaçlar konusunda bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod : Çalışmamıza 200 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya asistan hekimi katıldı. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ilgili toplam 40 soruluk anket hekimlere uygulandı.

Bulgular : Uzman hekimlerin ve hekimlik süresi 5 yıldan fazla olanların anket sorularına verdikleri doğru cevap sayıları, asistan hekimlerin ve hekimlik süresi 5 yıldan daha az olanların verdikleri doğru cevap sayısından anlamlı olarak daha yüksekti (p: 0.001). Cinsiyetin teste doğru cevap verme açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görüldü (p: 0,881).

Sonuç : Astım kılavuzları ve pratik yaklaşımda bir kısım farklılıklar olsa da çocuk hekimlerinin çoğu yaklaşımları kılavuzlara uygunluk göstermektedir. Hekimlik süresi ve uzman veya asistan olmak anlamlı olarak fark yaratmışken, cinsiyetin anlamlı farklılık yaratmadığı görülmüştür. Ancak astımlı çocuklara daha etkin ve standartize tedavi verilebilmesi için mezuniyet sonrası düzenli aralıklarla eğitimin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Referans 1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2011 (update). www.ginasthma.org.
 • Referans 2. Ones U, Akcay A, Tamay Z, Guler N, Zincir M. Rising trend of asthma prevalence among Turkish school children (ISAAC phases I and III). Allergy 2006;61:1448-53.
 • Referans 3. Türk Toraks Derneği Astım Tanı Ve Tedavi Rehberi, 2014, Çocuk Astım Tanı ve Tedavi.
 • Referans 4. Bisgaard H. Delivery of inhaled medication to children. J Asthma. 1997;34(6):443-67.
 • Referans 5. Dolovich MB, Ahrens HC, Hess DR, et al. Device selection and outcomes of aerosol therapy: Evidence-based guidelines: American College of Chest Physicians/ American College of Asthma, Allergy, and Immunology. Chest 2005;127:335-71.
 • Referans 6. Turktaş İ, Selcuk ZT, Kalyoncu AF. Prevalence of asthma-associated symptoms in Turkish children. Turk J Pediatr. 2000;43:1-11.
 • Referans 7. Sastre J, Fabbri LM, Price D, Wahn HU, Bousquet J, Fish JE, Murphy K, Sears MR. Insights, attitudes, and perceptions about asthma and its treatment: a multi national survey of patients from Europe and Canada. World Allergy Organ J. 2016;9:13.
 • Referans 8. Karadag B, Karakoc F, Ersu R, Dagli E. Is childhood asthma still underdiagnosed and undertreated in Istanbul? Pediatr Int. 2007;49(4):508-12.
 • Referans 9. Yılmaz Ö, Söğüt A, Alkan S, Yüksel H. Genel çocuk uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusundaki bilgi durumu ve uygulamaları.Türk Ped Arş 2009; 44: 29-34.
 • Referans 10. Sekerel BE, Civelek E. Physicians' perception of childhood asthma in Turkey: more appropriate practice among female physicians. Pediatric Allergy and İmmunology. 2004; 372-375.
 • Referans 11. P Lagerlov, CC Veninga, M Muskova, E Hummers-Pradier, C Stalsby Lundborg, M Andrew, FM Haaijer-Ruskamp. Asthma management in five European countries: doctors' knowledge, attitudes and prescribing behaviour. Drug Education Project (DEP) group. European Respiratory Journal 2000 15: 25-29.
 • Referans 12. Coates JR, Steven ID, Beilby J, Coffey G, Litt JC, Wagner C. Knowledge of and reported asthma management among South Australian general practitioners. Br J Gen Pract 1994; 44: 123-6.
 • Referans 13. Görgüner M, Mirici A, Kaynar H, Özbakış G, ve ark. Hekimlerimizin inhalasyon cihazlarının kullanımıyla ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi. Solunum 1996;20:243-50.
 • Referans 14. Akkaya E., Yılmaz A., Baran A., Baran R., Sarıbaş E., Kılıç Z., Şadoğlu T.: İnhalasyon cihazlarının kullanım tekniklerinin sağlık personeli ve hastalarda değerlendirilmesi, Solunum, 20, 235-242; 1996.
 • Referans 15. Dinmezel S., Özdemir T., Öğüş C., Çilli A.: Hemşire eğitiminin hastaların inhalasyon cihazlarını kullanmaları üzerine etkileri, Akciğer arşivi, 4(2), 89-94, ;2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Fatih ÇİÇEK (Sorumlu Yazar)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7348-7081
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 51, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { zktipb522255, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2020}, volume = {51}, pages = {14 - 18}, doi = {10.16948/zktipb.522255}, title = {Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.}, key = {cite}, author = {Çiçek, Fatih} }
APA Çiçek, F. (2020). Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 51 (1) , 14-18 . DOI: 10.16948/zktipb.522255
MLA Çiçek, F. "Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi." . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 51 (2020 ): 14-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/52318/522255>
Chicago Çiçek, F. "Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 51 (2020 ): 14-18
RIS TY - JOUR T1 - Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. AU - Fatih Çiçek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.16948/zktipb.522255 DO - 10.16948/zktipb.522255 T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 18 VL - 51 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - doi: 10.16948/zktipb.522255 UR - https://doi.org/10.16948/zktipb.522255 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. %A Fatih Çiçek %T Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. %D 2020 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 51 %N 1 %R doi: 10.16948/zktipb.522255 %U 10.16948/zktipb.522255
ISNAD Çiçek, Fatih . "Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 51 / 1 (Ocak 2020): 14-18 . https://doi.org/10.16948/zktipb.522255
AMA Çiçek F. Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2020; 51(1): 14-18.
Vancouver Çiçek F. Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2020; 51(1): 14-18.
IEEE F. Çiçek , "Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 51, sayı. 1, ss. 14-18, Oca. 2020, doi:10.16948/zktipb.522255