Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 520 - 541 2018-07-31

DECODING OF PATRIARCHAL CODES IN THE REPRESENTATION OF WOMEN IN POLYGAMIC RELATIONS: SAMPLE RECEPTION ANALYSIS OF THE TV SERIES “YENI GELIN”
POLİGAMİK İLİŞKİLERDEKİ KADIN TEMSİLLERİNDE PATRİARKAL KODLARIN ÇÖZÜMLENMESİ: “YENİ GELİN” DİZİSİNİ ALIMLAMA ANALİZİ ÖRNEĞİ

Fatma NİSAN [1] , Nergiz Boral Aslan [2]

111 466

The TV has been taking a significant place in our lives for a long time; and it is known as a media tool that broadcasts both visual and audial data at the same time. For the TV series are the most preferred program on TV and used to address a large audience group, it has been a must to analyze them further. This study has been carried out to understand how the TV series “Yeni Gelin” has been perceived by the audience. It has been tried to analyze the way how audiences have perceived the codes of polygamy and patriarchy in the series.  In the reception analysis, which is a qualitative research method, eight people have been deeply interviewed. The comments of the audience have been analyzed according to decoding status by the questions prepared beforehand. In the results, it has been observed that demographical characteristics of the audience haven’t affected their comments they made while decoding. The similarity of the comments has shown that demographical characteristics haven’t played a determining role in this study. It has also been observed that the gender based patriarchal messages that tried to be delivered via the TV series have been perceived by the audience with a critical perspective; furthermore, it has been clear that their awareness about the issue is really high. It has been found out that audiences have critical perspectives, and they have chosen oppositional reading. 

Günümüzde önemli bir yere sahip olan televizyon, görsel ve işitsel iletilerin aynı anda verildiği bir medya aracı olarak bilinmektedir. Televizyonda en fazla kullanılan program olan dizilerin, geniş hedef kitleye hitap etmesi nedeniyle kullanılması, onların incelenmesi gereken bir alan olmasını sağlamıştır. Bu çalışma, “Yeni Gelin” dizisinin izleyiciler tarafından nasıl alımlandığının ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. İzleyicilerin, dizide konu edinilen çok eşliliği ve patriarkal kodları nasıl alımladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi olan alımlama analizinde 8 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Önceden hazırlanan soru formuyla izleyenlerin yorumları, kod açımlama durumuna göre analiz edilmiştir. Dizide içeriğe yönelik olarak verilen kodların alımlanmasında, katılımcıların demografik özelliklerinin yaptıkları yorumlamalarda farklılık yaratmadığı sonucunu vermiştir. Yapılan okumaların birbirine yakınlığı demografik etkenlerin bu çalışmada belirleyici bir rolünün olmadığını göstermiştir. Diziler vasıtasıyla egemen kodlarla, iletilmek istenen toplumsal cinsiyete yönelik ataerkil mesajların, izleyenler tarafından eleştirel bir bakış açısıyla alımlandığı ve farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Genel anlamda eleştirel bir tutum takınan izleyenlerin, muhalif okuma yaptıkları tespit edilmiştir. 

  • Aydın, O. Ş. (2007). "Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 119-131.Becerikli, S. Y. (2012). "Sağlık İletişimi Çalışmalarında Alımlama Analizinin Kullanımı: Odak Grup Çalışması Yoluyla Kamu Kampanyaları ve Reklam Metinlerine İlişkin Çapraz Bir Okuma Pratiği", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 43, 163-177.Fiske, J. (2003). "İletişim Çalışmalarına Giriş", (S. İrvan, Çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Göksel, A. B., ve Gültekin, B. (2008). "Medya Analizleri", Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.İlhan, V. (2015). "Medya Çalışmalarında İzleyici", Kayseri: Gece Kitaplığı Yayıncılık.Kaya, M. (2008). "Dünden Bugüne Çok Eşlilik", İstanbul: Çıra Yayınları.Kuruoğlu, H., ve Aydın, B. (2014). "Toplumsal Cinsiyet ve Medya", Ankara: Detay Yayıncılık.McQuail, D., ve Windahl, S. (2010). "İletişim Modelleri", (K. Yumlu, Çev.) Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.Mutlu, E. (2005). "Kitle İletişim Kuramları", Ankara: Ütopya Yayınevi.Özsoy, A. (2011). "Televizyon ve İzleyici: Türkiye'de Dönüşen Televizyon Kültürü ve İzleyici", Ankara: Ütopya Yayınevi.Şeker, T., ve Tiryaki, S. (2013). "Savaş Fotoğrafçısı Filminin Alımlama Analizi", Global Media Dergisi, 6, 196-212.Yaylagül, L. (2010). "Kitle İletişim Kuramları", Ankara: Dipnot Yayınlarıİnternet Kaynaklarıhttp://www.connectedvivaki.com/gunluk-tv-reytingleri-16-aralik-cumartesi/, Erişim Tarihi:18.12.2017https://www.gunlukreytingler.org/16-aralik-2017-cumartesi-reyting-sonuclari.html, Erişim Tarihi: 18.12.2017http://www.medyatava.com/haber/nisan-ayi-izlenme-oranlari-belli-oldu-en-cok-izlenen-kanal-yine-degismedi, Erişim Tarihi: 18.12.2017http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid, Erişim Tarihi: 15.12.2017
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Author: Fatma NİSAN
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nergiz Boral Aslan (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İLETİŞİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) (FIRAT ÜNİV. ORTAK)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA NİSAN, F , Boral Aslan, N . (2018). POLİGAMİK İLİŞKİLERDEKİ KADIN TEMSİLLERİNDE PATRİARKAL KODLARIN ÇÖZÜMLENMESİ: “YENİ GELİN” DİZİSİNİ ALIMLAMA ANALİZİ ÖRNEĞİ. TRT Akademi, 3 (6), 520-541. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/38692/413215