Year 2019, Volume 4, Issue 8, Pages 264 - 284 2019-07-30

An Important Magazine in the Historical Development of Sports Press: Terbiye ve Oyun
Spor Basınının Tarihsel Gelişiminde Önemli Bir Dergi: Terbiye ve Oyun

Neslihan KILIÇ [1]

274 217

Sports news in our country began to find a place in newspapers and magazines in the 19th century. In parallel with the increase of readership in over time, independent sports newspapers and magazines began to be published. The first attempt in this regard is the Futbol Magazine. Terbiye ve Oyun Magazine is the second publication published in the field of sports in our country. Terbiye ve Oyun Magazine, which was published by Selim Sırrı Tarcan, one of the important names of Turkish sports press, was first published on 14 August 1911. After about a year of publication, the magazine closed down from financial difficulties and the second publication period started again after a decade. The second publication period of the magazine, which raises awareness on physical education in our country, has not been long-termed. In this study, Terbiye ve Oyun Magazine, one of the first of our sports press, was tried to be introduced to the reader in all aspects.

Ülkemizde spor haberleri 19. yüzyılda gazete ve dergilerde kendine yer bulmaya başlamış, zaman içinde okuyucu kitlesinin artmasına paralel olarak müstakil spor gazete ve dergileri yayımlanmaya başlanmıştır. Bu konuda ilk girişim Futbol dergisidir. İnceleme konumuz olan Terbiye ve Oyun dergisi ise ülkemizde spor alanında yayımlanan ikinci yayındır. Türk spor basının önemli isimlerinden Selim Sırrı Tarcan tarafından çıkartılan Terbiye ve Oyun, ilk olarak 14 Ağustos 1911 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Yaklaşık bir yıllık bir yayın sürecinden sonra dergi, maddi imkânsızlıklardan kapanmış, ikinci yayın dönemine ise on yıllık bir aradan sonra başlamıştır. Ülkemizde özellikle beden eğitimi konusunda farkındalık yaratan derginin ikinci yayın dönemi de uzun soluklu olmamıştır. Bu çalışmada spor basınımızın ilklerinden Terbiye ve Oyun dergisi bütün yönleriyle okuyucuya tanıtılmaya çalışılmıştır.

 • Atabeyoğlu, C. (1991). Türkiye’de Spor Yazarlığının 100. Yılı. 1891-1991. İstanbul: Türkiye Spor Yazarları Derneği.
 • Atabeyoğlu, C. (2000). Selim Sırrı Tarcan. İstanbul: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Çakır, H. (2008). Türk Basınında İlk Spor Gazetesi: Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26.
 • Çapan, M. Ş. (1999). Türk Sporunda Selim Sırrı Tarcan. Muğla: Ünyay.
 • Gökçe, A. (1998). Cumhuriyet’in 75. Yılında Spor Medyası Semineri. Ankara: Yücel Ofset.
 • Kılıç, Neslihan. (2019). Abdurrahman Velid Ebüzziya: Dönemi ve Gazeteciliği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Oğuzkan, A. F. (1997). Selim Sırrı Tarcan Yaşamı ve Hizmetleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Özsoy, S. (2011). Spor Basının Tarihi ve Türkiye’de 1950’den Günümüze Yaşanan Değişim. Marmara İletişim Dergisi, 18.
 • Sarıkaya, Makbule. (2018). Selim Sırrı Bey’in (Tarcan) Sıhhi Çocuk Oyunları. Atatürk Dergisi, 7 (1).
 • Seyhan, Salih. (2012). İlk Spor Yazarlarımızdan Selim Sırrı Tarcan ve Yeni Muhit Dergisindeki Yazılarından Örnekler. Global Medial Journal, 3 (5).
 • Terbiye ve Oyun Dergisi. 1911-1912; 1922-1923 Koleksiyonları.
 • Ünlütepe, M. Şerif. (1991). Türkiye’de Spor Gazeteciliği ve Tarihsel Gelişimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Sporcu-Listesi/27 Erişim Tarihi: 11.04.2019
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Neslihan KILIÇ (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2019

APA KILIÇ, N . (2019). Spor Basınının Tarihsel Gelişiminde Önemli Bir Dergi: Terbiye ve Oyun. TRT Akademi, 4 (8), 264-284. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/47420/558661