Year 2016, Volume , Issue 40, Pages 83 - 104 2016-12-01

BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Mahir KALFA [1]

439 1834

Türkçede bulmak ve bulunmak fiilleri bağımsız fiil ve birleşik fiil kuruluşlarıyla Türkçenin en eski dönemlerinden itibaren kullanılagel-miş kelimelerdir. Türkçede “etmek, olmak, yapmak, kılmak, almak, ver-mek, görmek, bilmek” gibi fiillerin yanı sıra “bulmak” ve “bulunmak” ke-limeleri de birleşik fiil kuruluşunda yer alan yardımcı fiillerdir. Bu tür ku-ruluşlarla ifadenin kuvvetlenip zenginleşmesi, söz tekrarına düşülmemesi, ad cümlelerinden fiil cümlelerine geçilebilmesi gibi kolaylıklar sağlanabil-mekte, anlatım gücünün olanakları artmaktadır. “Bulmak” ve “bulunmak” fiilleri söz dizimi sırasında çeşitli kullanım özellikleriyle kalıplaşıp deyim-leşmekte ve böylece kısa ve etkili ifadenin yolu da açılmış olmaktadır. Ay-rıca bu fiiller yalnız yardımcı fiil göreviyle kullanılmayıp birleşik fiil oluş-turmakta da rol almaktadır. Bu durum, Türkçenin hemen hemen bütün dö-nemlerinde görülen dikkat çekici bir özelliktir.

bulmak fiili, bulunmak fiili, yardımcı fiil, bir-leşik fiil, Türkçede fiiller, anlambilgisi
  • ABİK, A.Deniz (2005), “Türkçede ‘Vefât’ Kelimesi ve Yardımcı Fiilleri”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 14, s. 13-28.
  • BANGUOĞLU, Tahsin (1998), Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara.
  • CLAUSON, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford Üniversitesi, Londra.
  • HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1991), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi 47, Ankara.
  • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1984), Kutadgu Bilig Grameri Fiil, Gazi Üniversi-tesi Yayınları, Ankara.
  • Muhammed bin Hamza (Haz. Ahmet TOPALOĞLU) (1976), XV. Yüzyıl Başla-rında Yapılmış Kur’an Tercümesi I, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
  • Muhammed bin Hamza (Haz. Ahmet TOPALOĞLU) (1978), XV. Yüzyıl Başla-rında Yapılmış Kur’an Tercümesi II (Sözlük), Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
  • TİETZE, Andreas (2002), Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı 1: A-E, Simurg Yayınları, İstanbul.
  • TUĞLACI, Pars (1995), Okyanus, Ansiklopedik Türkçe Sözlük, ABC Yayınevi, İstanbul.
  • Türkçe Sözlük (2011), TDK Yayınları, Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Doç. Dr. Mahir KALFA

Bibtex @research article { tubar270432, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {83 - 104}, doi = {10.17133/tubar.270432}, title = {BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {KALFA, Doç. Dr. Mahir} }
APA KALFA, D . (2016). BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (40), 83-104. DOI: 10.17133/tubar.270432
MLA KALFA, D . "BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 83-104 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/25620/270432>
Chicago KALFA, D . "BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 83-104
RIS TY - JOUR T1 - BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ AU - Doç. Dr. Mahir KALFA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17133/tubar.270432 DO - 10.17133/tubar.270432 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 104 VL - IS - 40 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.270432 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.270432 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ %A Doç. Dr. Mahir KALFA %T BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 40 %R doi: 10.17133/tubar.270432 %U 10.17133/tubar.270432
ISNAD KALFA, Doç. Dr. Mahir . "BULMAK VE BULUNMAK FİİLLERİNİN ANLAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 40 (December 2016): 83-104. https://doi.org/10.17133/tubar.270432