Year 2016, Volume , Issue 40, Pages 167 - 188 2016-12-01

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ

Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK [1]

369 925

Orucun vuslat mı, firkat mi olduğu meselesinden hareketle ya-pılan bu çalışmada, orucun vuslat yahut firkat olarak görülmesi üzerinde durulmuş, seçilen şiir örneklerinden istifade edilerek bu farklılığın neden-leri araştırılmıştır. Klasik Türk şiirinde şairlerin genel olarak orucu ayrılığa, bayramı da vuslata denk görmeleri; bazı şairlerin ise orucu bizatihi sevgi-liye kavuşma olarak algılamaları bu çalışmanın yapılmasında etkili olmuş-tur. Nitekim orucun, rindane tavır takınan şairler tarafından ayrılıkla, bil-hassa mutasavvıf şairler tarafından ise vuslatla ilişkilendirildiği görülmüş-tür. Ayrıca, mutasavvıf şairlere nazaran oruca ve ramazan ayına tamamen farklı bir zaviyeden bakan rind meşrep şairlerin, ondan ne anladıkları hu-susu ele alınmıştır. Orucu mahrumiyet olarak gören bir şair için, haliyle orucun sevgiliden mahrum olmayı ifade ettiği; öte yandan orucu mazhari-yet olarak gören bir şair için de ibadet olan orucun, manevi kazanımları sayesinde ilahî sevgiliye yaklaşmaya bir vesile olduğu, bu yönüyle de vus-lata giden yol vazifesi gördüğü anlaşılmıştır. Mukayese yönteminden ya-rarlanılarak yapılan bu çalışmada, oruca dair vuslat veya firkat eksenindeki yaklaşımların benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Oruç ve ramazan ayına bakıştaki bu tezadın, temelde şairlerin meşrebiyle ve oruçtan ne anladıklarıyla ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Klasik Türk şiiri, oruç, vuslat, firkat, rind, sûfî
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK

Bibtex @research article { tubar270445, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {167 - 188}, doi = {10.17133/tubar.270445}, title = {KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ}, key = {cite}, author = {NAZİK, Yrd. Doç. Dr. Sıtkı} }
APA NAZİK, Y . (2016). KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (40), 167-188. DOI: 10.17133/tubar.270445
MLA NAZİK, Y . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 167-188 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/25620/270445>
Chicago NAZİK, Y . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 167-188
RIS TY - JOUR T1 - KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ AU - Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17133/tubar.270445 DO - 10.17133/tubar.270445 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 188 VL - IS - 40 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.270445 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.270445 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ %A Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK %T KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 40 %R doi: 10.17133/tubar.270445 %U 10.17133/tubar.270445
ISNAD NAZİK, Yrd. Doç. Dr. Sıtkı . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE VUSLAT VEYA FİRKAT BAĞLAMINDA ORUÇ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 40 (December 2016): 167-188. https://doi.org/10.17133/tubar.270445