Year 2018, Volume 5, Issue 4, Pages 537 - 544 2018-10-18

Natural Flora of Kahramanmaras Mineral Nutrition Characteristics of Orchid Plant Growing Some Physical and Chemical Properties of Soils
Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Esra BULUNUZ PALAZ [1] , Cafer Hakan YILMAZ [2] , Halil AYTOP [3] , Yeşim BÜYÜKÇINGIL [4]

71 466

In this research, Dactylorhiza romana sahlep orchid species grown in natural flora of Kahramanmaras the contents of plant nutrients were tried to determine some physical and chemical properties of the soil. In plant analyzed, separately analyzed of leaf, stem and tuber were determined. The results of the analysis showed that the contents of K (%), Ca (%), Mg (%), Fe (mg kg-1), Mn (mg kg-1) and Zn, and Cu (mg kg-1) content was higher than the others. Soil properties are determined by high tin textured, neutral reaction, salt free, medium amount of organic matter, low amount of lime, low utilization of phosphorus and calcium in the plant, high potassium, high magnesium, good copper and zinc, high iron and manganese. As a result of soil and plant analyzes, it has been determined that the plant take enough nutrients although the nutrients of P and Ca are lacking in the soil.

Bu araştırmada, Kahramanmaraş doğal florasında yetişen Dactylorhiza romana salep orkide türünün bitki besin maddesi içerikleri ile yetiştiği toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bitkide yaprak, sap ve yumru analizleri ayrı ayrı yapılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında, sapın K (%), Ca (%), Mg (%), Fe (mg kg-1), Mn (mg kg-1) ve Zn (mg kg-1) içerikleri, yaprağın P (%) içeriği, yumrunun ise Cu (mg kg-1) içeriği diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Toprak özelliklerinin; tın tekstürlü, nötr reaksiyonlu, tuzsuz, organik madde miktarı orta, kireç miktarı düşük, bitkiye yarayışlı fosfor ve kalsiyumca düşük, potasyumca yüksek, magnezyumca iyi, bakır ve çinkoca yeterli, demir ve manganca yüksek düzeylerde olduğu saptanmıştır. Yapılan toprak ve bitki analizleri neticesinde, toprakta P ve Ca besin elementleri eksik olmasına rağmen bitkinin alması gereken besin elementlerini yeterince aldığı belirlenmiştir.

 • Aktaş, M. 1995. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Ders Kitabı. III. Baskı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara.
 • Anonim, 2009. 12.11.2009 tarih ve 27404 Sayı¬lı Resmi Gazete, Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/55).
 • Aytaş, T. 1994. Bazı Ophrys spp. L. (Orchidaceae) Türlerinden Simbiyotik Fungusların İzolasyonu ve Ophrys apifera Hudson Tohumlarının Asimbiyotik ve Simbiyotik Ortamlarda Çimlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Bouyoucous, G.D. 1951. A Recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of the soil. Agronomy J., 43: 434-438.
 • Çığ, A., Yılmaz, H. 2015. Van yöresinde doğal olarak yetişen farklı orkide türlerine ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3(1): 1-8.
 • Güner, A., N. Özhatay, T. Ekim, and H. K. C. Başer. 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh University press, Supplement 2, Vol.11, 656 s, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (eds.) (2012). Checklist of the Turkish Plants (Vascular Plants). Publishing of Nezahat Gökyiğit Botanical Garden and Flora Researches Association. İstanbul.
 • Güzel, N., Gülüt, K., Büyük, G. 2002. Toprak Verimliliği ve Gübreler (Çeviri). 1. Baskı, Ders Kitabı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana.
 • Kacar, B. 2014. Bitki, Toprak ve Bitki Analizleri 2: Kolay Uygulanabilir Bitki Analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.
 • Kacar, B., İnal, A. 2010. Bitki Analizleri. 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara.
 • Klute, A. 1986. “Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods (2nd Edition)”, A. Klute, Ed., 1986, American Society of Agronomy, Agronomy Monographs 9(1), Madison, Wisconsin, 1188 pp.
 • Lindsay, W.L., Norvell, W.A. 1978. Development of A DTPA Soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of American Proceeding 42: 421-428.
 • Loue, A. 1968. Diagnostic petiolaire de prospection. Edutes Sur la Nutrition et al Fertilisation Potassiques de la Vigne. Societe Commercialedes Potassesd’Alsace Services Agromiques, pp.31-41.
 • Marschner, H. 2008. Mineral Nutrition of Higher Plants. Digital Print. Academic Press, 889 p.
 • Mengel, K., Kirkby, E.A. 2001. Principles of Plant Nutrition. 5th Edition. Kluwer Academic Publishers. ISBN: 1-4020-0008-1, Dordrecht, The Netherlands.
 • Olsen, S.R., Cole, V., Watanabe, F.S., Dean, L.A. 1954. Estimations of Available Phosphorus in Soils by Extractions with Sodium Bicarbonate. US Dept. of Agric. Cric., pp.939-941.
 • Ors, S., Sahin, U., Ercisli, S., Esitken, A. 2011. Physical and chemical soil properties of orchid growing areas in Eastern Turkey. The Journal of Animal & Plant Sciences, 21(1): 2011, Page: 60-65, ISSN: 1018-7081.
 • Ortaş, İ. 2011. Orkide ve mikoriza'sının bitki çimlenmesi ve gelişimi üzerine etkisi. I. Salep Orkidesi Çalıştayı, s. 39-64, 24-25 Mayıs 2011, Kahramanmaraş.
 • Parlak, S., Tutar, M., 2012. Karaburun Yarımadası’nda en fazla sökümü yapılan salep orkidelerinin bazı toprak özellikleri. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Bildirileri, 25-26 Nisan 2012, İzmir.
 • Petrou, N., Petrou, M., Deniz, İ.G., Sezik, E., Georgiadis, C., Gletsos, M. 2016. Current Status and Best Practice Analysis for Greek and Turkish native orchid flora conservation. Interactive Conservation Platform for Orchids Native to Greece-Turkey (Antalya), ICON CSD-IV-ENV-TR2011-0135/15-01-037.
 • Richards, L.A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. U.S. Dept. Agr. Handbook. 60: 105-106.
 • Sandal, G., 2009. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Orkideler ve Yetişme Ortamı Nitelikleri ile Tehdit Faktörlerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Sezik, E. 1984. Orkidelerimiz: Türkiye'nin Orkideleri. Sandoz Kültür Yayınları. 166 s. İstanbul.
 • Soil Survey Staff, 1993. Soil Survey Manual. Handbook 18. USDA, NRCS. U.S. Gov. Print. off., Washington, D.C.
 • Topçuoğlu, B., Kasap, Y., Alpaslan, M., Yalçın, R. 1996. Kahramanmaraş yöresinde doğal florada yetişen salep bitkisinin bazı bitki besin maddesi içerikleri ile salep bitkisinin yetiştiği toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3): 7-10.
 • Ülgen, N., Yurtsever, N. 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Esra BULUNUZ PALAZ

Author: Cafer Hakan YILMAZ

Author: Halil AYTOP

Author: Yeşim BÜYÜKÇINGIL

Bibtex @research article { turkjans471338, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {537 - 544}, doi = {10.30910/turkjans.471338}, title = {Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BULUNUZ PALAZ, Esra and YILMAZ, Cafer Hakan and AYTOP, Halil and BÜYÜKÇINGIL, Yeşim} }
APA BULUNUZ PALAZ, E , YILMAZ, C , AYTOP, H , BÜYÜKÇINGIL, Y . (2018). Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (4), 537-544. DOI: 10.30910/turkjans.471338
MLA BULUNUZ PALAZ, E , YILMAZ, C , AYTOP, H , BÜYÜKÇINGIL, Y . "Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 537-544 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/39809/471338>
Chicago BULUNUZ PALAZ, E , YILMAZ, C , AYTOP, H , BÜYÜKÇINGIL, Y . "Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 537-544
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi AU - Esra BULUNUZ PALAZ , Cafer Hakan YILMAZ , Halil AYTOP , Yeşim BÜYÜKÇINGIL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.471338 DO - 10.30910/turkjans.471338 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 537 EP - 544 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.471338 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.471338 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi %A Esra BULUNUZ PALAZ , Cafer Hakan YILMAZ , Halil AYTOP , Yeşim BÜYÜKÇINGIL %T Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.471338 %U 10.30910/turkjans.471338
ISNAD BULUNUZ PALAZ, Esra , YILMAZ, Cafer Hakan , AYTOP, Halil , BÜYÜKÇINGIL, Yeşim . "Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (October 2018): 537-544. https://doi.org/10.30910/turkjans.471338