Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 50 - 79 2018-12-24

The Relations of the First Turkish Beyliks with the Armeniansin Anatolia
Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri

Hüseyin Kayhan [1]

52 475

The Turkish relations with Armenians, which began in the early XIth century in Anatolia, increasingly continued with the dominance of the Seljukians. After the victory of the Battle of Manzikert, the Beyliks of Danishmends, Menguceks, Saltuks, Dilmacs, Artuqids, Sokmens, KizilArslans, and Inals had to struggle with the Armenians. With the start of the Crusades, when the Armenians, who regarded the Christian scoming from the Europe as their saviors, could not receive a great deal of attention from the leaders of these invaders, thus, they had to ally with the Turks in certain places. Turkish beyliks treated the Armenians, who lived on the lands reigned by them, better than the Armenians were used to. The Armenians, who were satisfied with the administration of the Turks, continued their existence in the newperiod as productive communities in the villages and in the cities. 

Türklerin Ermenilerle XI. yüzyıl başlarında Anadolu’da başlayan ilişkileri, Selçuklu hâkimiyetinin yerleşmesi ile artarak devam etti. Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Anadolu’da kurulan Dânişmendliler, Mengücüklüler, Saltuklular, Dilmaçlılar, Artuklular ve Sökmenliler beylikleri Bizanslıların yanında Ermenilerle de mücadele etmek zorunda kaldılar. Haçlı Seferlerinin başlamasıyla birlikte Avrupa’dan gelen Hıristiyanları kurtarıcı gibi gören Ermeniler, bu istilacıların liderlerinden aradıkları ilgiyi göremeyince bazı yerlerde Türklerin tarafını tutmak zorunda kaldılar. Türk beyleri, yönettikleri topraklarda yaşayan Ermeni halka alışageldiklerinden daha insancıl muamele ettiler. Türk idarelerinden memnun olan Ermeniler de köylerde ve şehirlerde üretici bir kitle olarak bu yeni dönemde varlıklarını devam ettirdiler. 

  • 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) II, Ankara 1997. ABÛ’L-FARAC, Abû’l-Farac Tarihi, Çev. Ö. R. Doğrul, 2 cild, Ankara 1987. ALBERT OF AACHEN, Historia Ierosolimitana, History oh the Journey to Jerusalem, Eng tr. S. B. Edginton, New York 2007. ALİSHAN, R. P., Léon Le Magnifique Premier Roi de Sissouanou de L’Arménocilicie, Fr. Tr. P. George Bayan, Venise 1888. ANNA KOMNENA, Alexiad, Çev. B. Umar, Malazgirt’in Sonrası, İstanbul 1996. ANİ’Lİ SAMUEL, Extrait de la Chronographie de Samueld’Ani, Recueil des Historiens des Croisades Documents Armeniens, Paris 1849, ss. 445-468. ANONİM GÜRCÜ VEKAYİNÂMESİ, Çev. H. D. Andreasyan, Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar), Ankara 2003. ANONİM SÜRYANİ VEKAYİNÂMESİ, Çev. V. İlmen, I. ve II. Haçlı Seferleri Vekayinamesi, İstanbul 2005. AZÎMÎ, Azîmî Tarihi (Selçuklular Dönemiyle İlgili Bölümler), Nşr. ve Çev. A. Sevim, Ankara 1988. BEDROSİAN, Robert Gregory, The Turco-Mongol İnvasions and The Lords of Armenia in the 13-14th. Centuries, Columbia University Ph.D. Tesis. 1979. DEMİRKENT, I., Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118), İstanbul 1974. ______, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118-1146), Ankara 1987. EBÛ ŞÂME, Kitâbu’r-Ravdateyn en-Nûriyyeve’s-Salâhiyye, Nşr. İbrahim Şemsu’d-dîn, Beyrut 2002. EBÛ’L-FİDÂ, Târîh, Nşr. M. Dayyûb, 2 cild, Beyrut 1997. ELİSSEEF, N., Nur ad-Din und Grand Prince Musulman de Syrieau Temps Croisades (511-568/1118-1174), 3 vols, Damascus 1967. FULCHERİUS CARNOTENSİS, A History of The Expedition to Jerusalem 1095- 1127, Eng. tr. F. R. Ryan, Knoxville 1969. GROUSSET, R., Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, Çev. S. Dolanoğlu, İstanbul 2005.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin Kayhan (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { turktarars501739, journal = {Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2548-091X}, eissn = {2459-0185}, address = {Fatih ÜNAL}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {50 - 79}, doi = {}, title = {Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri}, key = {cite}, author = {Kayhan, Hüseyin} }
APA Kayhan, H . (2018). Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 50-79. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turktarars/issue/41527/501739
MLA Kayhan, H . "Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri". Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 50-79 <http://dergipark.org.tr/turktarars/issue/41527/501739>
Chicago Kayhan, H . "Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri". Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 50-79
RIS TY - JOUR T1 - Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri AU - Hüseyin Kayhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 79 VL - 3 IS - 2 SN - 2548-091X-2459-0185 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Turkish Historical Researches Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri %A Hüseyin Kayhan %T Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri %D 2018 %J Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi %P 2548-091X-2459-0185 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kayhan, Hüseyin . "Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri". Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2018): 50-79.