Year 2017, Volume , Issue 19, Pages 133 - 148 2017-07-03

FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ
DETERMINANTS OF SAVINGS IN DIFFERENT INCOME GROUP COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

Dilek ŞAHİN [1]

411 462

Bu çalışmanın amacı, farklı gelir gruplarında yer alan ülkelerde tasarrufların belirleyicilerini analiz etmektir. Bu amaçla, yüksek gelirli ülkeler, üst-orta gelirli ülkeler ve düşük orta gelirli ülkeler sınıflandırması kullanılmıştır. 2000-2014 dönemi alınmış ve panel veri yöntemi uygulanmıştır. Sonuç olarak, yüksek gelirli ülkelerde ve üst-orta gelirli ülkelerde yurt içi tasarruflarla mevduat faiz oranı, kişi başına düşen gelir artışı, enflasyon oranı, kentsel nüfus artışı ve kırsal nüfus artışı arasında pozitif ilişki; işsizlik oranı ile yurt içi tasarruflar arasında negatif ilişki vardır. Düşük orta gelirli ülkelerde, yurt içi tasarruflarla mevduat faiz oranı, kişi başına düşen gelir artışı ve enflasyon arasında pozitif ilişki; işsizlik oranı, kentsel nüfus artışı ve kırsal nüfus artışı ile yurt içi tasarruflar arasında negatif ilişki vardır.

The main aim of this study is to analyze the determinants of savings of countries in different income groups. For this purpose, the classification of high-income countries, upper-middle income countries and low-middle income countries were used.  2000-2014 period was taken and panel data  method was applied. As a result, there is a positive relationship between gross domestic saving and deposit interest rate, per capita income growth, inflation rate, urban population growth and rural population growth; negative relationship between unemployment rate and gross domestic saving in high- income countries and upper-middle income countries. There is a positive relationship between gross domestic saving and deposit interest rate, per capita income growth and inflation rate; negative relationship between unemployment rate, urban population growth and rural population growth in low-middle income countries.

 • Ahmad, F. (2015). Determinants of Savings Behavior in Pakistan: Long Run-Short Run Association and Causality. Timisoara Journal of Economics and Business, 8(1), 103-136.
 • Ayalew, H. (2013). Determinants of Domestic Saving in Ethiopia: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bounds Testing Approach. Journal of Economics and International Finance, 5(6), 248-257.
 • Chaudhry, I., Riaz, U., Farooq, F., ve Zulfiqar, S. (2014). The Monetary and Fiscal Determinants of National Savings in Pakistan: An Empirical Evidence from ARDL Approach to Co-integration. Pak J Commer Soc Sci Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences , 8(2), 521-539.
 • Epaphra, M. (2014). Empirical Investigation of the Determinants of Tanzania’s National Savings. Journal of Economics and Development Studies, 2(4), 223-241.
 • Esmail, H. (2014). Macroeconomic Determinants of Savings in Egypt "Statistical Model". International Journal of Business and Economic Development, 2(2), 26-33.
 • Jilani, S., Sheikh, A., Cheema, F.,ve Shaik, A. (2013). Determinants of National Savings in Pakistan: An Exploratory Study. Asian Social Science, 9(5), 254-262.
 • Karaçor, Z.,ve Kartal, M. (2016). Gelir Gruplarına Göre Yurtiçi Tasarruflar ile Dış Borçlar Arasındaki İlişki: Panel Veri Yöntemi ile Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(1), 139-165.
 • Kaya, V.,ve Efe, G. (2015). Yurt içi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme: Dünyanın En Büyük İlk Yirmi Ekonomisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme ve Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2), 251-278.
 • Khan, A.,ve Sarker, S. (2016). Determinants of Gross Domestic Savings in Bangladesh: Evidence from Time Series Analysis. Proceedings of Dhaka International Business and Social Science Research Conference, Westin Hotel and Uttara University, Dhaka, Bangladesh, 333-352.
 • Kudaisi, B. (2013). Savings And Its Determinants In West Africa Countries. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(18), 107-119.
 • Najarzadeh, R., Reed, M.,ve Tasan, M. (2014). Relationship between Savings and Economic Growth: The Case For Iran. Journal of International Business and Economics, 2(4), 107-124.
 • Ndirangu, E.,ve Muturi, W. (2015). Determinants of Gross Domestic Savings in Kenya (1970-2013). International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(7), 157-178.
 • Samantaraya, A.,ve Patra, S. (2014). Determinants of Household Savings in India: An Empirical Analysis Using ARDL Approach. Economics Research International, 1-8.
 • Ogbokor, C.,ve Samahiya, O. (2014). A Time Series Analysis of the determinants of Savings in Namibia. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(8), 52-63.
 • Şengür, M.,ve Taban, S. (2016). Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 29-53.
 • Yaraşır, S.,ve Yılmaz, B. (2011). OECD Ülkelerinde Özel Tasarruflar: Bir Bakış (1999-2007). Maliye Dergisi, 160, 139- 153.
 • Zwane, T., Greyling, L.,ve Maleka, M. (2016). The Determinants Of Household Savings In South Africa: A Panel Data Approach. International Business & Economics Research Journal, 15(4), 209-218.
Subjects Social
Journal Section Table of Contents
Authors

Author: Dilek ŞAHİN
Institution: CUMHURIYET UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { ulikidince270500, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {133 - 148}, doi = {10.18092/ulikidince.270500}, title = {FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Dilek} }
APA ŞAHİN, D . (2017). FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (19), 133-148. DOI: 10.18092/ulikidince.270500
MLA ŞAHİN, D . "FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 133-148 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29069/270500>
Chicago ŞAHİN, D . "FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 133-148
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ AU - Dilek ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.270500 DO - 10.18092/ulikidince.270500 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 148 VL - IS - 19 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.270500 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.270500 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ %A Dilek ŞAHİN %T FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 19 %R doi: 10.18092/ulikidince.270500 %U 10.18092/ulikidince.270500
ISNAD ŞAHİN, Dilek . "FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ: PANEL VERİ ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 19 (July 2017): 133-148. https://doi.org/10.18092/ulikidince.270500