Sayı: 19

Yıl: 2017

İÇİNDEKİLER


______________________________________________________

Adres: KTÜ-İİBF. Oda No:213    61080 TRABZON
e-mailuiiidergisi@gmail.com