Yıl 2017, Cilt , Sayı 19, Sayfalar 1 - 24 2017-07-01

THE ECONOMETRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN URBANISATION AND ECONOMIC GROWTH (THE CASE OF EU COUNTRIES AND TURKEY)
THE ECONOMETRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN URBANISATION AND ECONOMIC GROWTH (THE CASE OF EU COUNTRIES AND TURKEY)

Cenap SANCAR [1] , Canan SANCAR [2]


The aim of this study is to determine whether there is a relationship between urbanisation and economic growth in terms of 13 European Union Member countries and of Turkey as well as to determine the direction of this relationship, if it exists. In the study, GDP per capita was used as a dependant variable where population density and employment rates of industry and services sectors, which represent the urbanisation, as well as the employment rate of agriculture sector and general employment rate, which were included in our model, were used as independent variables. The annual series of the variables of the model that was created within the scope of the study for the period between 1990-2014 were analysed by panel co-integration method. According to panel causality test, there is a bilateral causality relationship between GDP and employment rates of services, industry, and agriculture sectors. Additionally, there was a unilateral causality relationship from GDP towards urban population density and towards general employment rate. Also, according to the DOLS and FMOLS results, the increases in urban population density and in the employment rate of services sector have a positive effect on GDP per capita. Findings from the study show that urbanisation and economic growth are mutually dependent processes in 13 EU member countries and in Turkey.

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nin 13 Ülkesi ve Türkiye açısından kentleşme ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığını, ilişki var ise bu ilişkinin yönünü belirlemektir. Çalışmada, kişi başına GSYH bağımlı değişken, kentleşmeyi temsilen kentsel nüfus yoğunluğu, sanayi, hizmetler sektörü istihdam oranları ve ayrıca modele dahil edilen tarım sektörü istihdam oranı ve genel istihdam oranı bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan modelin değişkenlerine ait 1990-2014 yıllık serileri panel eşbütünleşme yöntemi ile analiz edilmiştir. Panel nedensellik testi sonuçlarına göre, hizmetler sektörü istihdam oranı ve sanayi sektörü istihdam oranı ve tarım sektörü istihdam oranı ile kişi başına GSYH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Bununla birlikte kişi başına GSYH’den kentsel nüfus yoğunluğu ve genel istihdam oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Ayrıca, DOLS ve FMOLS sonuçlarına göre kentsel nüfus yoğunluğu ve hizmet sektörü istihdam oranındaki artışlar kişi başına GSYH’yi pozitif yönde etkilemektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular kentleşme ve ekonomik büyümenin 13 AB ülkesi ve Türkiye’de birbirlerini besleyen süreçler olduğunu göstermektedir.

 • Akbas, Y. E., Senturk, M., ve Sancar, C. (2013). Testing for Causality between the Foreign Direct Investment Current Account Deficit, GDP and Total Credit: Evidence from G7. Panoeconomıcus, 6, 791-812. Doi: 10.2298/PAN1306791A
 • Antrop, M. (2004). Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, 9-26. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(03)00026-4
 • Bala, A. P. (2009). Urban Concentration and Economic Growth:checking for specific regional effects. CORE Discussion Paper, 38, 1-43. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w7503
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Barro, R. J., ve Sala-i-Martin, X. (2004). Economic Growth. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Berke, B., Özcan, B.,ve Dizdarlar, H. I. ( 2014). Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz. Akademik Bakış, 14(4), 621-636. Retrieved from
 • Bertinelli, L., ve Black, D. (2004). Urbanization and growth. Journal of Urban Economics, 56(1), 80-96. Retrieved from
 • Castells, D., ve Royuela, V. (2013). Urban concentration, infrastructures and economic growth. The University of East Anglia , 2-22. Retrieved from
 • Chen, M., Zhang, H., Liu, W., ve Zhang, W. (2014). The Global Pattern of Urbanization and Economic Growth: Evidence from the Last Three Decades. PLoS ONE 9(8): e103799. doi:10.1371/journal.pone.0103799.
 • Cheng, C. (2012). A study of dynamic econometric relationship between urbanization and service industries growth in China. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(1), 8-15.
 • Cohen, B. (2006). Urbanization in developing countries: Current trends,future projections, and key challenges for sustainability. Technology in Society(28), 63-80. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.005
 • Chen, M., Zhang, H., Liu, W., ve Zhang, W. (2014). The Global Pattern of Urbanization and Economic Growth: Evidence from the Last Three Decades. PLoS ONE 9(8): e103799. doi:10.1371/journal.pone.0103799.
 • Cheng, C. (2012). A study of dynamic econometric relationship between urbanization and service industries growth in China. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(1), 8-15.
 • Farahmand, S., Sameti, M., ve Sasan, S. S. (2010). Does the development level influence the relationship between economic growth and urban concentration?(Evidences from Mediterranean Countries and EU). Journal of Social and Economic Development, 12(2), 101-114. Retrieved from http://gdri.dreem.free.fr/wp-content/b1-2sameti-urbanconcentration.pdf
 • Gardner, B. L. (2005). Causes of rural economic development. Agricultural Economics, 32(1), 21-41. Doi: 10.1111/j.0169-5150.2004.00012.x
 • Grozdev, D. (2011). The Changing Dynamics of Urbanization in Developing Countries. Economic Research Center, 1-4. Retrieved from
 • Harris, N. (1988). Economic development and urbanisation. Habitat International, 12(3), 5-15. doi:10.1016/0197-3975(88)90057-4
 • Henderson, J. V. (1988). ‘‘Urban Development: Theory, Fact, and Illusion’’. Oxford: Oxford Univ. Press.
 • Henderson, V. (2002). Urbanization in Developing Countries. The World Bank Research Observer, 17(1), 89-112. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3986401
 • Henderson, V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. Journal of Economic Growth. Journal of Economic Growth, 47-71. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40215937
 • Hoang, N. T., ve Mcnown, R. F. (2006). Panel Data Unit Roots Tests Using Various Estimation Methods. Department of Economics - University of Colorado at Boulder, 1-28. Retrieved from
 • Hope, K. R. (1986). Urbanization and economic development in the third world: An overview. Cities, 3(1), 41-57. doi:10.1016/0264-2751(86)90005-3
 • Hossain, M. S. (2011). Panel estimation for CO2 emissions, energy consumption, economic growth, trade openness and urbanization of newly industrialized countries. 39(11), 6991–6999. Retrieved from
 • Huang, M., Hu, S., ve Su, X. (2013). Exploring the Relation between the Urbanization and Urban Employment in China Based on Panel Data and Time Series. 2013 Ninth International Conference on Natural Computation (ICNC) 1814-1819. Doi: 10.1109/ICNC.2013.6818278
 • Hurlin, C., ve Dumitrescu, E. (2012). Testing for Granger Non-causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling,
 • http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.014
 • Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data:asymptotic and "nite-sample properties. Journal of Econometrics , 108, 1-24. Retrieved from
 • Lewis, B. D. (2014). Urbanization and Economic Growth in Indonesia:Good News, Bad News and (Possible) Local Government Mitigation. Regional Studies, 48(1), 192-2007. Retrieved from
 • Liddle, B.,ve Messinis, G. (2014). Which comes firstUrbanization or economic growth? Evidence from heterogeneous panel causality tests. Accepted , 1-13. Retrieved from
 • Lo, D. Y. (2010). Urbanization and Economic Growth:Testing for Causality. Department of Real Estate and Construction The University of Hong Kong, 1-25. Retrieved from http://www.prres.net/papers/Lo_Urbanization_Economic_Growth_Testing_Causality.pdf
 • Mills, E. S., ve Becker, C. M. (1986). Studies in Indian Urban Development. Oxford: Oxford Üniversity Press.
 • Mills, E. S., ve Nijkamp, P. (1987). Advances in Urban Economics. Oxford: North-Holland.
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2017 Yaz
Bölüm İÇİNDEKİLER
Yazarlar

Yazar: Cenap SANCAR
Kurum: KARADENIZ TEKNIK UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Canan SANCAR
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017

APA Sancar, C , Sancar, C . (2017). THE ECONOMETRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN URBANISATION AND ECONOMIC GROWTH (THE CASE OF EU COUNTRIES AND TURKEY) . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (19) , 1-24 . DOI: 10.18092/ulikidince.287053