Year 2018, Volume , Issue , Pages 485 - 496 2018-01-18

TURKISH BANKING SECTOR FRAGILITY: AN EMPIRICAL STUDY
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI [1] , Emre ÜRKMEZ [2] , Osman KARAMUSTAFA [3]

305 842

This study aims to analyze the relationship between the banking fragility index (BFI) and economic activity in Turkey. We use the monthly data for the period of 2005-2016. The BFI is composed of non-performing loans, capital adequacy ratio and net profit or lost for the period. Industrial production index growth rate (IPI) is used as a proxy for economic activity. Firstly, the financial ratios have been standardized to define in the same unit and the BFI is constituted by using the principal component analysis. Afterwards, Granger causality analysis conducted to test the existence of causality between the BFI and the IPI. Lastly, vector autoregression (VAR) model is employed to see the dynamic relationship between the BFI and the IPI variables. According to the results, the BFI has not significant influence on the IPI. However,  the IPI impacts on the BFI. Granger causality and VAR analysis results are compatible with each other.

Bu çalışma, Türkiye'de Bankacılık Kırılganlık Endeksi (BFI) ve ekonomik aktivite arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamaktadır. 2005-2016 dönemleri için aylık veriler kullanılmıştır. Bankacılık kırılganlık endeksi takipteki alacaklar, sermaye yeterliliği oranı ve dönem net kar veya zararı serilerinden oluşmaktadır. Ekonomik aktiviteyi temsili olarak sanayi üretim endeksi büyüme oranı (IPI) kullanılmıştır.  Öncelikle, finansal rasyoları aynı birimde tanımlamak amacıyla standardize edilmiş ve temel bileşenler analizi kullanılarak BFI oluşturulmuştur. Daha sonra, BFI ve IPI değişkenleri arasındaki nedenselliğin varlığını test etmek için Granger nedensellik analizi uygulanmıştır. Son olarak, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi görebilmek için vektör otoregresif (VAR) modeli tahmin edilmiştir. Tahmin Sonuçlarına göre, BFI’nın ekonomik aktivite üzerinde önemli bir etkisi olmadığı ancak ekonomik aktivitenin BFI üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Granger nedensellik ve VAR analizi sonuçları birbirleri ile uyumlu olup bu bulguyu destekler nitelikte sonuçlar vermiştir.  

 • Aklan, N. A., Çınar, M. ve Kanalıcı Akay, H. (2015). Financial Stress and Economic Activity Relationship In Turkey: Post-2002 Period. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 567-580.
 • BDDK İnteraktif Bülten. (2017). Erişim Adresi http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr.
 • BDDK, Türk Bankacılık Temel Göstergeleri. (2017). Erişim Adresi http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16208tbs_temel_gostergeler_raporu_haziran_2017.pdf.
 • Çevik, E. İ., Diboğlu, S. ve Kenç, T. (2013). Measuring Financial Stress in Turkey. Jornal of Policy Modeling, 35(2), 370-383.
 • Demirel, B. ve Karanfil, N. (2015). Bankacılık Sektöründe Banka Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. EY İnternational Konferance on Economics II 5-6 Kasım 2015, Ekonomik Yaklaşım, Ankara. Erişim Adresi http://ekonomikyaklasim.org/eyc2015/userfiles/downloads/_Paper%2030.pdf.
 • Demirel, B., Barışık, S. ve Karanfil, N. (2016). Türk bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. Bankacılar Dergisi, 99, 16-36.
 • Elekdağ, S. Ve Kanlı, İ. B. (2010). Finansal Stres ve İktisadi Faaliyet. TCMB Ekonomi Notları, 2010-6, 1-5.
 • Enders, W. (2010). Applied Econometric Time Series (3rd ed.). New Jersey: Wiley.
 • Göçmen Yağcılar, G. (2011). Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi. Ankara: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.
 • Gujarati, D. N. ve Porter, D.C. (2010). Essentials of Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Kaya, E. Ve Kılınç, A. (2016). Türkiye için Finansal Sıkıntı Endeksinin Ölçümü ve Finansal Sıkıntı Endeksinin Reel Ekonomik Faaliyetler ile İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(özel sayı), 402-413.
 • Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı (4. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • TBB, Türkiye’de bankacılık Sistemi (1958’den itibaren). (2016). Erişim Adresi https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59.
 • TBB, Faaliyet Raporu 2014-2015. (2015). Erişim Adresi https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/6258/Faaliyet_Raporu_2014_-_2015.pdf
 • Tunay, K. B. (2009). Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Kırılganlık. Bankacılar Dergisi, 68, 30-55.
 • Varlık, N. ve Varlık, S. (2016). Risk Algısının Türkiye’de Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bankacılık Sağlamlık Endeksi İle Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 545-563.
 • Yavuz, N.Ç. (2014). Finansal Ekonometri (1. Baskı). İstanbul: Der Kitabevi.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emre ÜRKMEZ
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Osman KARAMUSTAFA
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 18, 2018

Bibtex @research article { ulikidince349833, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {485 - 496}, doi = {10.18092/ulikidince.349833}, title = {TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {BÖLÜKBAŞI, Ömer Faruk and ÜRKMEZ, Emre and KARAMUSTAFA, Osman} }
APA BÖLÜKBAŞI, Ö , ÜRKMEZ, E , KARAMUSTAFA, O . (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 485-496. DOI: 10.18092/ulikidince.349833
MLA BÖLÜKBAŞI, Ö , ÜRKMEZ, E , KARAMUSTAFA, O . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 485-496 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/349833>
Chicago BÖLÜKBAŞI, Ö , ÜRKMEZ, E , KARAMUSTAFA, O . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 485-496
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA AU - Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI , Emre ÜRKMEZ , Osman KARAMUSTAFA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.349833 DO - 10.18092/ulikidince.349833 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 485 EP - 496 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.349833 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.349833 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA %A Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI , Emre ÜRKMEZ , Osman KARAMUSTAFA %T TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.349833 %U 10.18092/ulikidince.349833
ISNAD BÖLÜKBAŞI, Ömer Faruk , ÜRKMEZ, Emre , KARAMUSTAFA, Osman . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 485-496. https://doi.org/10.18092/ulikidince.349833
AMA BÖLÜKBAŞI Ö , ÜRKMEZ E , KARAMUSTAFA O . TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. IJEAS. 2018; 485-496.
Vancouver BÖLÜKBAŞI Ö , ÜRKMEZ E , KARAMUSTAFA O . TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 496-485.