Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması

Alkan ALKAYA [1] , Fatih ŞAHİN [2]

42 78

Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar da kullanıcılar arasındaki güçlü ilişkiler bilginin yayılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu araştırmada Lee ve Paris (2013) yapmış oldukları çalışmada geliştirmiş olduğu model çerçevesinde internet üzerinden bilgi paylaşımının güven ve güçlü ilişkinin etkisiyle ve Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çerçevesinde ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Uşak ilinde basit tesadüfi örnekleme yoluyla 420 kişi üzerinde anket gerçekleştirilmiş olup ölçekler Hsu ve Lin (2008); Lai ve Li (2005); Shih (2004) ve Venkatesh vd. (2002)‟in yapmış oldukları çalışmalardan uyarlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde modelin boyutları arasındaki ilişkiler için regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları göstermektedir ki sosyal ağda güven, güçlü ilişki ve teknolojinin kabulü bilgi paylaşımını önemli derecede etkilemektedir. Dolayısıyla bu alanda müşterilerle iletişime geçmek isteyecek işletmelere, hem kurulacak sosyal ağın kullanım kolaylığı ve faydasını hem de ağ içerisindeki güven ve ilişkinin önemini dikkate alması önerilmektedir.

Bilgi PaylaĢımı, Güven
  • AJZEN, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Homewood, IL. Dorsey Press. http://dx. doi. org/10.1148/radiology, 166, 3340772. AJZEN, I., ve Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological bulletin, 84(5), 888. BIVENS, J. (1990). Children scaffolding children in the classroom: Can this metaphor completely describe the process of group problem solving. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Boston, MA. CHAI, S., Das, S., ve Rao, H. R. (2011). Factors affecting bloggers' knowledge sharing: An investigation across gender. Journal of Management Information Systems, 28(3), 309-342. CHEN, C.-J., ve Hung, S.-W. (2010). To give or to receive? Factors influencing members‟ knowledge sharing and community promotion in professional virtual communities. Information & management, 47(4), 226-236. CHOU, S. W. (2005). Designing good institutional contexts for innovation in a technology‐mediated learning environment. Journal of Computer Assisted Learning, 21(4), 269-280. ÇAĞALA, C. (2018). “Türkiye‟de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Ağları”, https://www.tech-worm.com/turkiyede-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-aglari/ (20.09.2018) DAVENPORT, T. H. ve Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press. DAVIS, F. D., Bagozzi, R. P., ve Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), 982-1003. FISHBEIN, M., ve Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. FORMAN, E. A., ve Kraker, M. J. (1985). The social origins of logic: The contributions of Piaget and Vygotsky. New Directions for Child and Adolescent Development, 1985(29), 23-39. GRETZEL, U., Kang, M., ve Lee, W. (2008). Differences in consumer-generated media adoption and use: A cross-national perspective. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 17(1-2), 99-120. HSU, C.-L., ve Lin, J. C.-C. (2008). Acceptance of blog usage: The roles of technology acceptance, social influence and knowledge sharing motivation. Information & management, 45(1), 65-74. KHAN, O. J., ve Jones, N. (2011). Harnessing tacit knowledge for innovation creation in multinational enterprises: an internal social network approach. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 5(3), 232-248. LAI, V. S., ve Li, H. (2005). Technology acceptance model for internet banking: an invariance analysis. Information & management, 42(2), 373-386. LEE, W., ve Paris, C. M. (2013). Knowledge sharing and social technology acceptance model: Promoting local events and festivals through Facebook. Tourism Analysis, 18(4), 457-469. MA, W. W. k., Andersson, R., ve Streith, K. O. (2005). Examining user acceptance of computer technology: An empirical study of student teachers. Journal of Computer Assisted Learning, 21(6), 387-395. NAHAPIET, J., ve Ghoshal, S. (2000). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. In Knowledge and social capital (pp. 119-157): Elsevier. NUNNALLY, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York, London: McGraw-Hill. PALINSCAR, A. S., ve Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and instruction, 1(2), 117-175. SHIH, H.-P. (2004). Extended technology acceptance model of Internet utilization behavior. Information & management, 41(6), 719-729. TAYLOR, S., ve Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. Information systems research, 6(2), 144-176. TSAI, W., ve Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. Academy of management Journal, 41(4), 464-476. TURAN, A. H. (2008). İnternet alışverişi tüketici davranışını belirleyen etmenler: geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile bir model önerisi. Akademik Bilişim, 8. UĞUR, N. G., ve Turan, A. H. (2016). Mobil Uygulama Kabul Modeli: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4). VALENZUELA, S., Park, N., ve Kee, K. F. (2009). Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation. Journal of computer-mediated communication, 14(4), 875-901. VENKATESH, V., Speier, C., ve Morris, M. G. (2002). User acceptance enablers in individual decision making about technology: Toward an integrated model. Decision sciences, 33(2), 297-316. VYGOTSKY, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological processes: Harvard university press. YU, T.-K., Lu, L.-C., ve Liu, T.-F. (2010). Exploring factors that influence knowledge sharing behavior via weblogs. Computers in Human Behavior, 26(1), 32-4.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Alkan ALKAYA

Author: Fatih ŞAHİN

Bibtex @research article { usaksosbil486995, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {Uşak Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {11 - 21}, doi = {}, title = {Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması}, key = {cite}, author = {ALKAYA, Alkan and ŞAHİN, Fatih} }
APA ALKAYA, A , ŞAHİN, F . (2018). Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (C-IASOS Özel Sayısı), 11-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/486995
MLA ALKAYA, A , ŞAHİN, F . "Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 11-21 <http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/486995>
Chicago ALKAYA, A , ŞAHİN, F . "Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 11-21
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması AU - Alkan ALKAYA , Fatih ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 21 VL - 11 IS - C-IASOS Özel Sayısı SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması %A Alkan ALKAYA , Fatih ŞAHİN %T Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması %D 2018 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 11 %N C-IASOS Özel Sayısı %R %U
ISNAD ALKAYA, Alkan , ŞAHİN, Fatih . "Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi; Bir Sosyal Ağ Uygulaması". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / C-IASOS Özel Sayısı (November 2018): 11-21.