Year 2014, Volume 19, Issue 1, Pages 1 - 14 2014-04-01

Effects of Opening Roller and Navel Types on %100 Polyester Open-End Rotor Yarn Properties
Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri

Gözde BUHARALI [1] , Sunay ÖMEROĞLU [2]

423 774

In this study, the effects of opening roller types and the navel types are examined on the resultant properties of yarns which are obtained from polyester. With this purpose in this study are used four different opening-rollers and five different take-off nozzle. Yarn tenacity, elongation, irregularity, hairiness, IPI values are taken into consideration during the study. In order to determine the effects of the factors which are given above, the statistical analyses are carried out with using the yarn properties results and utilized about statistical analysis results. The results of this study generally show that, each of the two spinning components has an important effects on the polyester open-end rotor yarn properties
Bu çalışmada; open-end rotor iplikçiliğinde kullanılan çeşitli tipteki açma silindiri ve iplik çıkış düzelerinin polyester kullanılarak üretilen iplikler üzerindeki etkileri incelenmiştir.Bu amaçla, bu çalışmada dört farklı açma silindiri ve beş farklı düze kullanılmıştır. Çalışmada incelenen iplik özellikleri; mukavemet, uzama, düzgünsüzlük, çeşitli iplik hataları ve tüylülüktür. Ele alınan faktörlerin etkisini incelemek amacıyla, üretilen ipliklere ait özellik ölçüm sonuçları kullanılarak, istatistiki analizler yapılmış ve bunların neticeleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; her iki eğirme elemanın da, polyester kullanılarak üretilen open-end rotor ipliklerinin özellikleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür
 • Babaarslan, O., Duru, P. (1997). Open-end rotor sisteminde farklı rotor ve düze çeşitlerinin iplik yapı ve özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması, Tekstil Teknik Dergisi, 66.
 • Bozkurt, Y. (1993). Open-end rotor iplik üretiminde farklı çekim düzelerinin iplik fiziksel parametrelerine etkisinin araştırılması, Tekstil ve Konfeksiyon, 6, 425-433.
 • Bozkurt, Y. (1997). Open-end rotor iplik teknolojisinde üretim parametreleri. Pamuk İplikçiliğindeki Gelişmeler ve Sektörel Sorunlar Semineri, İTÜ Makine Fakültesi, Gümüşsuyu/İstanbul, 21-22 Şubat 1997.
 • Buharalı, G. (2012). Farklı hammaddelerden elde edilen open-end rotor ipliklerinde eğirme elemanlarının iplik özelliklerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa.
 • Erbil, Y. (2005). Karışım open-end rotor ipliği üretiminde eğirme elemanlarından düzenin iplik kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana.
 • Erbil, Y., Babaarslan, O., Baykal, P.D. (2008). Influence of navel type on the hairiness properties of rotor-spun blend yarns. Fibres&Textiles in Eastern Europe, vol.16, 2(67):31- 34.
 • İlbay, İ.İ. (2001). Polyester liflerinin open-end rotor iplik makinesinde eğrilmesi. Yüksek lisans ödevi, Ocak 2001, Adana.
 • Ömeroğlu, S. (1996). Open-end rotor iplik makinasında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa.
 • Ömeroğlu, S., Ülkü, Ş. (1998). Bazı makine parametrelerinin rotor iplik özelliklerine etkisi. Tekstil&Teknik Dergisi, 165: 91-95, 166: 59-65.
 • Simpson, J., Murray, M.F. (1979). Effects of combing-roll wire design and rotor speed on open-end spinning and cotton yarn properties. T.R.J., 506-512 s., September 1979.
 • Tülüce, H.T., Vuruşkan, D. (2004). Rotor iplikçiliğinde çekim düzesi formunun ve rotor kaplamasının iplik kalite değerlerine etkisi, Tekstil Teknik Dergisi.
 • Yapıcılar, C. (2005). Open-end iplik teknolojisi. İstanbul.
 • Makale 22.04.2013 tarihinde alınmış, 12.07.2013 tarihinde düzeltilmiş, 16.07.2013 tarihinde kabul edilmiştir.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gözde BUHARALI

Author: Sunay ÖMEROĞLU

Dates

Application Date: December 19, 2014
Acceptance Date: August 25, 2019
Publication Date: April 1, 2014

Bibtex @ { uumfd233199, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {Bursa Uludağ University}, year = {2014}, volume = {19}, pages = {1 - 14}, doi = {10.17482/uujfe.73288}, title = {Açma Silindiri ve Düzenin \%100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri}, key = {cite}, author = {BUHARALI, Gözde and ÖMEROĞLU, Sunay} }
APA BUHARALI, G , ÖMEROĞLU, S . (2014). Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 19 (1), 1-14. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uumfd/issue/21668/233199
MLA BUHARALI, G , ÖMEROĞLU, S . "Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 19 (2014): 1-14 <http://dergipark.org.tr/uumfd/issue/21668/233199>
Chicago BUHARALI, G , ÖMEROĞLU, S . "Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 19 (2014): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri AU - Gözde BUHARALI , Sunay ÖMEROĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri %A Gözde BUHARALI , Sunay ÖMEROĞLU %T Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri %D 2014 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD BUHARALI, Gözde , ÖMEROĞLU, Sunay . "Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 19 / 1 (April 2014): 1-14.
AMA BUHARALI G , ÖMEROĞLU S . Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri. JFE. 2014; 19(1): 1-14.
Vancouver BUHARALI G , ÖMEROĞLU S . Açma Silindiri ve Düzenin %100 Polyester Open-End Rotor İplik Özelliklerine Etkileri. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2014; 19(1): 14-1.