Year 2016, Volume 7, Issue 16, Pages 48 - 60 2016-11-12

ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ
A CONTRIBUTION TO DISCUSSIONS ON EMPLOYMENT POLICY FOR GRADUATES OF JUSTICE VOCATIONAL HIGH SCHOOL: ANALYSIS OF STRATEGIC PLANS OF MINISTRY OF JUSTICE WITH REGARDS TO STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING

Osman Kürşat ACAR [1] , Vahdettin AYDIN [2] , Mustafa ATATORUN [3]

372 631

Ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi adalet hizmetleri alanında da izlenen istihdam politikalarında önemli sorunlar vardır. Bu alanda öne sürülebilecek çözüm önerilerinden birisi stratejik insan kaynakları planlamasıdır. Bugün kamu, sivil toplum ve özel sektör örgütleri için insan kaynakları yönetimi bölümleri bir destek hizmeti olmaktan çıkarak “stratejik”   bir anlam kazanmaya başlamışlardır. Bu nedenle örgütler kısa orta ve uzun vadeli planlarını yaparken nasıl stratejik planlama mantığını takip ediyorsa, insan kaynakları birimleri de yaptığı planları stratejik bir anlayış çerçevesinde yapmaları gerekmektedir. Bu durum Adalet Bakanlığı içinde benzer durumları ihtiva etmektedir


Yapılan bu çalışma ile Adalet Bakanlığı 2010-2014 ve 2015-2016 yılları için yapılan 2 adet stratejik plan, Adalet Bakanlığı faaliyet raporları ve Onuncu Kalkınma Planı genel olarak stratejik insan kaynakları planlaması açısından incelenmiştir. Ardından bu belgeler özellikle bakanlığın ara eleman istihdam politikaları açısından analiz edilmiş ve bakanlığın adalet hizmetleri çalışanlarına yönelik tam olarak stratejik bir planlama mantığı taşımadığı görülmüştür. Bu noktada Adalet Bakanlığının ortaya koyacağı stratejik insan kaynakları planlamasının, hem kurumun ara elemanlar açısından etkinlik ve verimliliğini arttıracağı hem de Adalet MYO mezunlarına yönelik doğru istihdam politikası çıktıları sağlayacağı ileri sürülebilir.


There are significant problems in outputs of employment policy for justice staff like in other employment policy areas. In this area, one of the solution proposals is strategic human resources planning. Today, human resources management departments are at an end as support service and are turning out to be “strategic” for public, non-governmental and private organisations. For this reason, as how organisations follow logic of strategic planning while they make their short, mid and long term plans; human resources units should make their plans as part of strategic view. This case is valid for Ministry of Justice.

Within this study, two strategic plans of Ministry of Justice which for 2010-2014 and 2015-2016, activity reports of Ministry of Justice and 10th Development Plan for 2014-2018 were handled in respect of strategic human resources planning. Aftermath, those documents were analysed especially with regard to intermediate staff policies of the ministry and it was seen that the ministry has no a complete logic of strategic planning for justice service staff. As a result, it is believed that strategic human resources planning of Ministry of Justice can both increase efficiency and effectiveness and ensure right employment policy outputs.

  • Adalet Bakanlığı (2016). Adalet Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı, http://www.sgb.adalet.gov.tr/stratejikplan.pdf, (Erişim: 27.02.2016).
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Osman Kürşat ACAR
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Author: Vahdettin AYDIN
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Author: Mustafa ATATORUN
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Bibtex @ { vizyoner265468, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {48 - 60}, doi = {10.21076/vizyoner.265468}, title = {ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ACAR, Osman Kürşat and AYDIN, Vahdettin and ATATORUN, Mustafa} }
APA ACAR, O , AYDIN, V , ATATORUN, M . (2016). ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 48-60. DOI: 10.21076/vizyoner.265468
MLA ACAR, O , AYDIN, V , ATATORUN, M . "ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 48-60 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/25140/265468>
Chicago ACAR, O , AYDIN, V , ATATORUN, M . "ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 48-60
RIS TY - JOUR T1 - ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ AU - Osman Kürşat ACAR , Vahdettin AYDIN , Mustafa ATATORUN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.265468 DO - 10.21076/vizyoner.265468 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 60 VL - 7 IS - 16 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.265468 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.265468 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ %A Osman Kürşat ACAR , Vahdettin AYDIN , Mustafa ATATORUN %T ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 7 %N 16 %R doi: 10.21076/vizyoner.265468 %U 10.21076/vizyoner.265468
ISNAD ACAR, Osman Kürşat , AYDIN, Vahdettin , ATATORUN, Mustafa . "ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 / 16 (November 2016): 48-60. https://doi.org/10.21076/vizyoner.265468