Year 2016, Volume 7, Issue 16, Pages 100 - 129 2016-11-12

ACCORDING TO HOSPITAL STAFF EVALUATION OF HOSPITAL SURGICAL AND INTERNAL POLYCLINICS APPROPRIATENESS TO JCI ACCREDITATION STANDARDS
HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurcan COŞKUN US [1] , Elif DİKMETAŞ YARDAN [2]

350 759

The aim of this research, according to hospital staff, evaluation of hospital surgical and internal polyclinics appropriateness to JCI accreditation standards. In this research, questionnaire method was used. Questionnaire has two parts. In the first part, independent variables were featured. In the second part, for preparation of the questionnaire applied to researchers, quality unit employees and hospital staff involved in the research, 83 items were created through "JCI Outpatient Care Area Review Standards". These questions have been translated to Turkish. By seeking the opinion of expert, it was reduced to 25 items. In the research, partipicants scores were evaluated by 5-likert type scale. It was presented in terms of researching methods objectivity by picking applicable equal number of questionnaires from polyclinics. The research was conducted between August 2014-February 2015. Research population constitute surgical and internal polyclinics employees (n=411) from 400-bed Samsun Training and Research Hospital. In the research, any sample was selected and %91,73 (n=377) of hospital staff could be reached.

Cronbach's alpha reliability coefficient was 0.955 of 25 items in questionnarie were found highly reliable. The data obtained were analyzed using SPSS for Windows 21.0 program. In terms of education level, duty, personel status and experience, significant differences were found between employees appropriateness assessment to JCI accreditation standards. It is thought that the results of the research will lead to future researches and findings of the research are expected to provide guidance to health policy administrators.


Çalışmanın amacı, hastane çalışanlarına göre hastane cerrahi ve dahili polikliniklerinin JCI Akreditasyon Standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesidir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bağımsız değişkenler yer almaktadır. İkinci bölüm için hastane çalışanlarına uygulanan anketin hazırlanmasında “JCI Ayaktan Bakım Alan İncelemesi Standartları” 83 soruluk maddeden yararlanılmıştır. Bu sorular Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Uzman görüşleri alınarak 25 maddeye düşürülmüştür. Çalışmada, anketi değerlendirenlerin ifadelere vermiş olduğu skorlar 5’li likert yöntemi ile değerlendirilmiştir. Polikliniklerden eşit sayıda kullanılabilir 13 anket çalışmaya alınarak araştırma yöntemleri açısından yansızlık ortaya konulmuştur. Çalışma Ağustos 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 400 yataklı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi ve dahili poliklinik çalışanları (n=411) oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmemiş olup, %91,73 (n=377) hastane çalışanına ulaşılabilmiştir.

Çalışmada kullanılan anketteki toplam 25 maddenin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,955 olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen veriler SPSS for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların öğrenim durumuna, görevine, kadro durumuna, kurumda çalışma süresine göre algıladıkları JCI akreditasyon standartlarına uygunluk değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur Çalışmanın sonuçları, gelecekteki çalışmalara yol göstereceği ve ayrıca sağlık politikası yöneticilerine rehberlik edeceği düşünülmektedir.Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nurcan COŞKUN US
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Author: Elif DİKMETAŞ YARDAN
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIV

Bibtex @ { vizyoner265475, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {100 - 129}, doi = {10.21076/vizyoner.265475}, title = {HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {COŞKUN US, Nurcan and DİKMETAŞ YARDAN, Elif} }
APA COŞKUN US, N , DİKMETAŞ YARDAN, E . (2016). HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 100-129. DOI: 10.21076/vizyoner.265475
MLA COŞKUN US, N , DİKMETAŞ YARDAN, E . "HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 100-129 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/25140/265475>
Chicago COŞKUN US, N , DİKMETAŞ YARDAN, E . "HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 100-129
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Nurcan COŞKUN US , Elif DİKMETAŞ YARDAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.265475 DO - 10.21076/vizyoner.265475 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 129 VL - 7 IS - 16 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.265475 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.265475 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Nurcan COŞKUN US , Elif DİKMETAŞ YARDAN %T HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 7 %N 16 %R doi: 10.21076/vizyoner.265475 %U 10.21076/vizyoner.265475
ISNAD COŞKUN US, Nurcan , DİKMETAŞ YARDAN, Elif . "HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 / 16 (November 2016): 100-129. https://doi.org/10.21076/vizyoner.265475