Year 2017, Volume 8, Issue 17, Pages 92 - 113 2017-03-13

ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE AFFECTING FACTORS ON WORK ETHIC: A CASE STUDY ON THE STUDENTS OF SULEYMAN DEMİREL UNIVERSITY

Muhammet Husrev FETEN [1] , İlker Hüseyin ÇARIKÇI [2] , Ahmet Sait ÖZKUL [3]

407 415

Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çalışma ahlakı ile ilgili duyarlılıklarının demografik değişkenlere ve siyasi kimliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada; çalışma ve çalışma ahlakı başlıklarının kavramsal incelemesi, tanımı ile çalışma ve çalışma ahlakı başlıklarının tarihi yönü açıklanarak konunun içeriğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışma ahlakı ile ilgili yaklaşımlar literatürde yaygın olarak ele alınan yönleriyle araştırılmıştır. Ayrıca çalışma ahlakı ile demografik değişkenler arasındaki ilişki araştırılıp, öğrencilerin çalışma ahlakı ile ilgili duyarlılıklarının siyasi kimliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile çalışma ahlakı faktörleri arasında farklılıklar olduğu, fakat siyasi kimlikleri ile herhangi bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın evreni, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki dokuz fakülte ve üç meslek yüksekokulundan alınan toplam 930 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada Singer’in (2000)  “Çalışma Ahlakı Ölçeği” kullanılarak SPSS 16.0 ve Lisrel 8.80 programlarından yararlanılmıştır. Analizlerde ise doğrulayıcı faktör analizi, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır.

This study aims to make clear if sensitivities of the students of Süleyman Demirel University about work ethic vary depending on demographic factors and political identities. In the study, conceptual examination of work and work ethic, their definitions and historical dimension were explained. Approaches in literature related to work ethic were researched in regard of handled aspect. Besides the relation between work ethic and demographic factors were studied and if there is a change in ethical sensitivities of students according to their political identities was clarified. The study determined that; demographic characteristics of participants have differences between their ethical factors of work, but there was no difference with their political identities. Target population of the study is composed of 930 students from nine faculties and three vocational high schools in Süleyman Demirel University. In this study, Singer’s (2000) “Work Ethic Scale” and SPSS 16.0 and Lisrel 8.80 programs were used. In analyses, methods of verifying factor analysis, independent t test and one way variation analysis were used.

  • Akalın, K. H. (2008). “Batıda Ekonomik Hayatın Rasyonelleşmesinde Evrensel Kardeşlik İdeali ve Bireysel Kazanç Emeli”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 15, 1-17.
  • Akar, M. (2003). “İslam'ın Ekonomik Hayata Getirdiği Ticari ve Ahlakı Prensipler”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi BaşkanlığıDiyanet İlmi Dergi 39(1), 55-66.
  • Akarsu, B. (2010). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
  • Akçay, V. H. (2010). “Değişen İş ahlâkı ve İnsan Merkezli Düşünmek”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı 41, 1-14.
  • Aktan, C. C. Çalışma Ahlakı,http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/ahlak-felsefesi/calisma-ahlak.htm. (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2016).
  • Alayoğlu, N., Öztürk, A. O. ve Babacan, M. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması”, İş Ahlakı Dergisi, 5(9), 7-35.
  • Altıntaş, H. (1999). İslam Ahlakı, Ankara:Akçağ Yayınları.
  • Arslan, M. (2001). İş Ve Meslek Ahlakı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Muhammet Husrev FETEN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Author: Ahmet Sait ÖZKUL
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { vizyoner286817, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {92 - 113}, doi = {10.21076/vizyoner.286817}, title = {ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {FETEN, Muhammet Husrev and ÇARIKÇI, İlker Hüseyin and ÖZKUL, Ahmet Sait} }
APA FETEN, M , ÇARIKÇI, İ , ÖZKUL, A . (2017). ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (17), 92-113. DOI: 10.21076/vizyoner.286817
MLA FETEN, M , ÇARIKÇI, İ , ÖZKUL, A . "ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 92-113 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/27905/286817>
Chicago FETEN, M , ÇARIKÇI, İ , ÖZKUL, A . "ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 92-113
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Muhammet Husrev FETEN , İlker Hüseyin ÇARIKÇI , Ahmet Sait ÖZKUL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.286817 DO - 10.21076/vizyoner.286817 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 113 VL - 8 IS - 17 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.286817 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.286817 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Muhammet Husrev FETEN , İlker Hüseyin ÇARIKÇI , Ahmet Sait ÖZKUL %T ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 17 %R doi: 10.21076/vizyoner.286817 %U 10.21076/vizyoner.286817
ISNAD FETEN, Muhammet Husrev , ÇARIKÇI, İlker Hüseyin , ÖZKUL, Ahmet Sait . "ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 17 (March 2017): 92-113. https://doi.org/10.21076/vizyoner.286817