Year 2018, Volume 2, Issue 4, Pages 247 - 257 2018-12-24

Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış
Knowledge Level of University Students on Reproductive Health and Psychological Problems: A View from the Festival Stand

Gökhan Şahin [1]

132 188

Bu çalışmanın amacı, toplumun önemli bir kesimini oluşturan üniversite öğrencilerinin genel sağlık, üreme sağlığı ve psikolojik rahatsızlıklar konularındaki bilgi düzeylerini gözlemlemek ve bu çerçevede ileriye dönük stratejiler geliştirmek amacıyla, Uludağ Üniversitesi öğrencileri örnekleminde bir gözlem yapmaktır. Bu amaçla üniversite şenlikleri sürecinde yapılan etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli konularda doğru yanlış şeklinde yanıtlanan sorular sorarak, genel bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bazı konularda yeterince bilgi sahibi olduklarının gözlenmesi yanında özellikle üreme sağlığı ve psikolojik rahatsızlıklar konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Bu konuda çalışan merkez ve uzman sayı ve niteliklerinin ve düzenlenen eğitim ve hizmetlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

The aim of this study is to observe the knowledge level of university students who constitute an important part of the society in terms of general health, reproductive health and psychological disorders and to make an observation in the sample of Uludağ University students in order to develop forward-looking strategies. For this purpose, general knowledge levels were measured by asking questions that were answered correctly in different subjects within the scope of the activities carried out during the university festivities. As a result of the research, it is observed that students do not have enough knowledge about reproductive health and psychological disorders. The number and qualifications of the center and experts working in this field and the training and services to be organized should be developed.

 • Akalpler, Ö., Eroğlu, K. (2015). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite öğrencilerinin sık görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin bilgileri ve cinsel davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-19.
 • Aslan, E., Bektaş, H., Başgöl, Ş., Demir, S., Vural, P.I. (2014). Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 23(5), 174-182.
 • Çetinkaya, S., Nur, N., Demir, Ö. F., Sönmez, S., & Akan, S. (2007). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde verilen gençlik danışma birimi hizmetleri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), 104-108.
 • Erkan, S., Çankaya, C.Z., Terzi, Ş., Özbay, Y. (2011). Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 174-198.
 • Gizir, C.A. (2010). Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin rol ve işlevleri: Gelişmeler ve sınırlılıklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 11-25.
 • Güçlü, S., Elem, E., Unutkan, A. (2015). Gençlerin cinsel sağlık konusunda bilgi düzeylerini artırıcı bir müdahale: akran eğitimi projesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 156-162.
 • Gürsoy, E., Gençalp, S.M. (2010). Cinsel sağlık eğitiminin önemi. Aile ve Toplum, 11(6), 29-36.
 • Karabulutlu, Ö. (2011). Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), 39-45.
 • Kırmızıtoprak, E., & Şimşek, Z. (2011). Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam konusunda gençlerin bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 10(4), 463-472.
 • Kutlu, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentileri. Eğitim ve Bilim, 27(123), 22-30.
 • Nüfusbilim Derneği, (2007). Türkiye gençlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı araştırma raporu, Ankara.
 • Öztürk Çopur, E., Kubilay, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin öğrenci sağlık merkezlerinde sunulan hizmetlere ilişkin görüşleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(1), 15-21.
 • Şahinöz, T., Şahinöz, S., Kıvanç, A. (2017). Sağlığı geliştirmenin en kolay yolu: Okul sağlığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 303-312.
 • Tabak R., S. (2000) Sağlık eğitimi kitabı. Özkan Matbaacılık, Ankara.
 • Topkaya, N., Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018). Temel istatistikler, nüfus ve demografi. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Erişim: 11.09.2018.
 • UNFPA., (2014). The Power of State of World Population 2014 Adolescents, Youth and The Transformation of The Future, UNFPA State of The World Population 2014, New York. http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14Report_FINAL-web.pdf.
 • Ustaahmetoğlu, E., Toklu, İ.T. (2015). Organik gıda satın alma niyetinde tutum, sağlık bilinci ve gıda güvenliğinin etkisi üzerine bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 197-211.
 • YÖK. (1984). Yükseköğretim kurumları, mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri dairesi uygulama yönetmeliği. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18025. Erişim. 26.09.2018.
 • Zeren, F., Gürsoy, E. (2018). Neden cinsel sağlık eğitimi? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 29-33.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Volume:2, Issue:4 December
Authors

Orcid: 0000-0002-6479-7018
Author: Gökhan Şahin (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ybpd465036, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {247 - 257}, doi = {10.31461/ybpd.465036}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Şahin, Gökhan} }
APA Şahin, G . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (4), 247-257. DOI: 10.31461/ybpd.465036
MLA Şahin, G . "Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 247-257 <http://dergipark.org.tr/ybpd/issue/37772/465036>
Chicago Şahin, G . "Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 247-257
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış AU - Gökhan Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.465036 DO - 10.31461/ybpd.465036 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 257 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.465036 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.465036 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Life Skills Journal of Psychology Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış %A Gökhan Şahin %T Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.465036 %U 10.31461/ybpd.465036
ISNAD Şahin, Gökhan . "Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı ve Psikolojik Sorunlar Konusundaki Bilgi Düzeyi: Şenlik Standından Bir Bakış". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (December 2018): 247-257. https://doi.org/10.31461/ybpd.465036